Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΔΡΟ - ΕΥΡΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014 Ομάδα ανάπτυξης 7o Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΔΡΟ - ΕΥΡΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014 Ομάδα ανάπτυξης 7o Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΔΡΟ - ΕΥΡΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014 Ομάδα ανάπτυξης 7o Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2  Καλλιέργεια της ιδιότητας του ενεργού πολίτη μέσω της μελέτης διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων σε επίπεδο :  Τοπικό – Ρέμα Πικροδάφνης  Εθνικό - Ποταμός Έβρος  Ευρωπαϊκό - Ποταμός Δούναβης  Χρήση και αξιοποίηση ΤΠΕ  Διαδραστικά βιβλία Γεωγραφίας  Φωτόδενδρο ( βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια κ. α.)  Ιστοσελίδες  Δράση μαθητών  Ενημέρωση - Ευασθητοποίηση σχολικής και τοπικής κοινότητας  Επίσκεψη στη Δήμαρχο με θέμα το Ρέμα της Πικροδάφνης  Διακίνηση ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το νερό έντυπα και ηλεκτρονικά

3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 3

4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σχεδιασμός Μαθητοκεντρική, διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση Εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών ( ομαδοσυνεργατική μέθοδο, μελέτη πεδίου, παιγνίδι ρόλων ) Χρήση εργαλείων ΤΠΕ Αξιοποίηση υλικού από το Φωτόδενδρο και τα διαδραστικά βιβλία Διδακτικοί στόχοι Να γνωρίσουν καλές πρακτικές διαχείρισης ποταμών στην Ευρώπη Να διερευνήσουν προβλήματα σχετικά με τα επιφανειακά ύδατα στο τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Να συνδέσουν την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων με τις χρήσεις τους, εστιάζοντας στην καθημερινή ζωή. Να συνδέσουν την επίλυση προβλημάτων με την ατομική και συλλογική ευθύνη, την προσπάθεια και τη δράση. 4

5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 5

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Περιβάλλον – Πλαίσιο 12/ θέσιο ολοήμερο δημοτικό σχολείο, φοιτούν 280 μαθητές / τριες, το 1/3 των οποίων είναι παιδιά μεταναστών και προσφύγων. υπηρετούν 27 εκπαιδευτικοί, 19 δάσκαλοι / ες και 8 άλλων ειδικοτήτων Μαθήματα Γεωγραφίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Γλώσσας, Αγγλικών, Ευέλικτη Ζώνη Τάξη  Στ΄ Δημοτικού Διάρκεια  40 ώρες σε διάρκεια 6 μηνών Ρόλος Διδάσκοντα  ενθαρρυντικός,  υποστηρικτικός,  συμβουλευτικός,  διευκολυντικός,  συντονιστικός,  διαμεσολαβητικός,  τεχνική υποστήριξη 6

7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 7 Αναζήτηση του νερού στη φύση - μελέτη σχετικού υλικού από Φωτόδενδρο και διαδραστικά βιβλία Σύνδεση με τοπικό περιβάλλον ( Ρέμα της Πικροδάφνης )- με εθνικό περιβάλλον ( ποταμός Έβρος ) - με ευρωπαϊκό ( ποταμός Δούναβης ) Αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο - συμπλήρωση φύλλων εργασίας στη μελέτη πεδίου - δημιουργία υλικού με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ Ανατροφοδοτικά παιχνίδια και βίντεο από Φωτόδενδρο και διαδραστικά βιβλία Γεωγραφίας Οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά Διαπίστωσαν καλές και κακές πρακτικές διαχείρισης των υδάτων - την ατομική, συλλογική και κρατική ευθύνη, καθώς και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων Δημιουργήσαμε ηλεκτρονική και έντυπη εφημερίδα για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση της σχολικής και τοπικής κοινότητας σχετικά με τη διαχείριση και χρήση των επιφανειακών υδάτων.

8 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 8

9 Διαδραστικό βιβλίο Γεωγραφίας Ε΄ και Στ΄τάξεων  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL1 00/418/2819,10630/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL1 00/418/2819,10630/  Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL1 00/418/2819,10629/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL1 00/418/2819,10629/  Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες 9 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL1 00/418/2819,10629/extras/gstd14_world_rivers/index. html http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL1 00/418/2819,10629/extras/gstd14_world_rivers/index. html Τα μεγάλα ποτάμια του κόσμου http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM -E100/692/4594,20788/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM -E100/692/4594,20788/ Οι ποταμοί της Ελλάδας

10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 10 Ανατροφοδοτικά π αιχνίδια Φωτόδενδρο – Διαδραστικά βιβλία  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6953, http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6953  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6952, http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6952  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM -D108/558/3664,15905/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM -D108/558/3664,15905/ Ανατροφοδοτικά π αιχνίδια Φωτόδενδρο – Διαδραστικά βιβλία  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6953, http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6953  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6952, http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6952  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM -D108/558/3664,15905/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM -D108/558/3664,15905/Φωτόδενδρο  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2864 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2864  http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page- assetview.aspx?tid=0000000447&tsz=0&autostart=0 http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page- assetview.aspx?tid=0000000447&tsz=0&autostart=0  Βίντεο σχετικά με τον Έβρο  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2887 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2887  Τα π οτάμια της Ευρώ π ηςΦωτόδενδρο  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2864 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2864  http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page- assetview.aspx?tid=0000000447&tsz=0&autostart=0 http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page- assetview.aspx?tid=0000000447&tsz=0&autostart=0  Βίντεο σχετικά με τον Έβρο  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2887 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2887  Τα π οτάμια της Ευρώ π ης

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 11

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 12 Οι μαθητές προσέγγισαν το ζήτημα των επιφανειακών υδάτων συστημικά, ολιστικά, με ποικίλες διδακτικές πρακτικές και τη χρήση ψηφιακού υλικού από τα διαδραστικά βιβλία, το Φωτόδενδρο, και ιστοσελίδες. Η χρήση του ψηφιακού υλικού συνέβαλε : Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων χρήσης εργαλείων ΤΠΕ από τους μαθητές Στην ανακάλυψη της νέας γνώσης με τρόπο ευχάριστο, παιγνιώδη και παραστατικό Καταγράψτε τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον βαθμό καινοτομίας που επέφερε η εφαρμογή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον σας.

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 13 Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της πρακτικής ήταν : το ενδιαφέρον το μαθητών για την αναζήτηση της νέας γνώσης, η κινητοποίηση και η δράση τους για την ενημέρωση της σχολικής και τοπικής κοινότητας ( έκδοση εφημερίδας ), η συνέχεια τους ενδιαφέροντος της σχολικής κοινότητας για το θέμα και το επόμενο σχολικό έτος

14 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Σχέση με άλλες ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές Πρόγραμμα Teacher4Europe. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Συνδυασμός διαθεματικής και βιωματικής προσέγγισης - χρήση ψηφιακού υλικού - Σύνδεση με τοπικό - εθνικό - ευρωπαίκό περιβάλλον και ιδιότητα του πολίτη 14 Αξιοποίηση, Γενίκευση, Επεκτασιμότητα Καταγράψτε τους τρόπους με τους οποίους η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική μπορεί Αξιοποίηση σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στο μάθημα της Γεωγραφίας ( επιφανειακά ύδατα ), της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ( θεσμοί, ατομική και συλλογικοί ευθύνη ) Ως παράδειγμα να εξεταστούν ανάλογα ζητήματα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο

15 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 15 Πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε Websites Ιστότοπος ενημέρωσης και επικοινωνίας για το Ρέμα Πικροδάφνης Ιστοσελίδα Δέλτα Έβρου : ένας υγρο - βιότοπος γεμάτος ζωή Σελίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/ http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/ K ΠΕ Αργυρούπολης, γνωρίζοντας το ρέμα της περιοχής μας http://www.kpea.gr/files/nero/dvm_2013/DVM_Rema_2013_1.p df http://www.kpea.gr/files/nero/dvm_2013/DVM_Rema_2013_1.p df


Κατέβασμα ppt "ΥΔΡΟ - ΕΥΡΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014 Ομάδα ανάπτυξης 7o Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google