Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άργος 2015. Χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος ικανά να καλύψουν τις ανάγκες του ανθρώπου Αγαθά η υλικά παρεχόμενα από τη φύση Τα πρωταρχικά και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άργος 2015. Χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος ικανά να καλύψουν τις ανάγκες του ανθρώπου Αγαθά η υλικά παρεχόμενα από τη φύση Τα πρωταρχικά και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άργος 2015

2 Χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος ικανά να καλύψουν τις ανάγκες του ανθρώπου Αγαθά η υλικά παρεχόμενα από τη φύση Τα πρωταρχικά και μη μετασχηματισμένα από τον άνθρωπο συστατικά της φύσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, όλοι οι ορισμοί της έννοιας των «φυσικών πόρων» έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά: 1.ότι τη συσχετίζουν με την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ανθρώπου και 2. ότι αναφέρονται στη φυσική δημιουργία και ύπαρξη των πόρων αυτών. Δηλαδή φυσικοί πόροι είναι ουσιαστικά παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχου και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν, ή για τον μελλοντικό άνθρωπο θα μπορέσουν, να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του. Ερμηνεία του όρου «φυσικοί πόροι»

3 Ανανεώσιμοι: Άμεση ηλιακή ενέργεια-άνεμοι-παλίρροιες-ρέοντα ύδατα Μη ανανεώσιμοι: Ορυκτά καύσιμα-μεταλλοφόρα ορυκτά(σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο)- μη μεταλλοφόροι ορυκτοί πόροι(άργιλλος,άμμος, φωσφάτη) Δυνητικά ανανεώσιμοι: Καθαρός αέρας-γλυκό νερό-γόνιμο έδαφος-φυτά και ζώα(βιοποικιλότητα) Φυσικοί Πόροι

4 Ο όρος αειφόρος ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μερικά μόλις χρόνια πριν, από επιστήμονες που υπήρξαν πρωτοπόροι στην γεωργική οικολογία. Η σημασία του είναι προσαρμόσιμη ανάλογα με τον τομέα στον οποίο χρησιμοποιείται. Ένα αειφόρο σύστημα είναι εκείνο που επιζεί και λειτουργεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μια αειφόρα κοινωνία ρυθμίζει έτσι την οικονομία της και το μέγεθος του πληθυσμού της, ώστε να μην υπερβαίνει τις δυνατότητες που έχει ο πλανήτης για να απορροφά τις ζημιές που προκαλούνται στο περιβάλλον, να ξαναδημιουργεί τους πόρους του και να υποστηρίζει τη ζωή για χιλιάδες χρόνια. Αειφόρος Ανάπτυξη-Έννοια της Αειφορίας

5 Ορισμοί της έννοιας της αειφορίας σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, το 1987 ως αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να αποδυναμώνει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους» Σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί βαθύτερα η έννοια της αειφορίας σε πλανητικό επίπεδο και για ολόκληρη την την ανθρωπότητα, το Διεθνές Κέντρο για την αειφορία την όρισε ως «την κατάσταση στην οποία όλοι οι άνθρωποι, τώρα και στο μέλλον, μπορούν να ζουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ευημερίας μέσα στα όρια που μπορεί να παρέχει η φύση για το είδος μας χωρίς υπερβολικά δυσμενείς επιπτώσεις στις άλλες μορφές ζωής»


Κατέβασμα ppt "Άργος 2015. Χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος ικανά να καλύψουν τις ανάγκες του ανθρώπου Αγαθά η υλικά παρεχόμενα από τη φύση Τα πρωταρχικά και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google