Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ &

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ &"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Γ’ ΚΠΣ / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1.3 δ Συγχρηματοδότηση κατά 75% Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και 25% Εθνικοί πόροι (ΥΠΕΠΘ/ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ)

2 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έναρξη σχεδιασμού και υλοποίησης υπηρεσίας: Σεπτέμβριος 2006 Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων διαδανεισμού δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πλοηγίς: Από την πληροφορία στη γνώση: Ενίσχυση της διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου και παροχή πληροφοριακής παιδείας στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Αύξηση αιτήσεων κατά 19,73% για άρθρα και 6% για βιβλία

3 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 3 ΣΤΟΧΟΙ Άμεση και ποιοτικότερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση χρηστών. Μείωση χρόνου της συνολικής ροής εργασίας που απαιτείται από τον βιβλιοθηκονόμο. Ενιαίο περιβάλλον εργασίας ανεξάρτητα από τον προμηθευτή. Λογιστική υποστήριξη του συστήματος.

4 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάπτυξη εφαρμογής σε περιβάλλον ελεύθερου λογισμικού (Linux, CentOS). Τεχνολογίες ανάπτυξης: PHP, MySQL, Perl. Η βάση του συστήματος σχεδιάστηκε με βάση το καναδικό πρωτόκολλο (ASN.1), προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Το ASN.1 ακολουθεί το πρωτόκολλο ISO ILL

5 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 5 ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Χρήστες ή βιβλιοθήκες  Ενδιάμεσο σύστημα προώθησης αιτήσεων στην Βιβλιοθήκη (π.χ. ΕΚΤ) ή όχι  Αίτηση Διαδανεισμού από πηγές Βιβλιοθήκης. (Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως προμηθευτής) Χρήστες ή βιβλιοθήκες  Αίτηση Διαδανεισμού για άλλες πηγές για τις οποίες η Βιβλιοθήκη είναι πελάτης και μπορεί να τις προμηθευτεί  Προώθηση των αιτήσεων σε άλλες πλατφόρμες. (Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως πελάτης)

6 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 6 ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Η υπηρεσία απευθύνεται στις εξής ομάδες χρηστών: Τελικοί χρήστες (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητές) Βιβλιοθήκες Προσωπικό της Βιβλιοθήκης Διαχειριστής ρυθμίσεων συστήματος Επόπτης λειτουργιών συστήματος Τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις ομάδες των χρηστών.

7 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Η΄ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

8 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ο χρήστης έχει 2 τρόπους σύνδεσης με το σύστημα : Επιλογή της «γρήγορης σύνδεσης» στο σύστημα για να εποπτεύσει την πορεία των αιτήσεων του. Εισαγωγή των στοιχείων του για να κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση του και να συνδεθεί στο ανάλογο περιβάλλον.

9 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 9 ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

10 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

11 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ REAL-TIME ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Οι βιβλιοθήκες έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στο δικό τους περιβάλλον μετά από αίτηση την οποία συμπληρώνουν ηλεκτρονικά και ελέγχεται από τον αρμόδιο βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες – παραρτήματα έχουν δικό τους περιβάλλον διαχείρισης όταν αυτό χρειάζεται.

13 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Το περιβάλλον των βιβλιοθηκών είναι ανάλογο των χρηστών με επιπλέον χαρακτηριστικά: Αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας Αλλαγή των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα Δικαίωμα ακύρωσης αιτήσεων, όταν αυτές δεν είναι σε φάση επεξεργασίας.

14 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

15 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

16 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το περιβάλλον διαχείρισης περιλαμβάνεις τις εξής λειτουργίες: Πλήρη ενημέρωση βιβλιοθηκονόμου σχετικά με νέες αιτήσεις κάθε είδους (βιβλία, άρθρα, αιτήσεις βιβλιοθηκών κ.α.). Εμφάνιση αιτήσεων ανά κατηγορία κατάστασης στην οποία βρίσκονται (νέες, σε επεξεργασία, σε αναμονή, ακυρωμένες, ολοκληρωμένες). Προώθηση αιτήσεων σε παραρτήματα και παρακολούθηση αιτήσεων. Διαχείριση λογαριασμών χρηστών και διαχείριση των αιτήσεων τους

17 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διαχείριση λογαριασμών βιβλιοθηκών Διαχείριση λογαριασμών χρηστών του συστήματος (προσωπικό βιβλιοθήκης) Ρυθμίσεις συστήματος Στατιστικά διαχείρισης αιτήσεων Διαχρονικά στατιστικά Λογιστική διαχείριση

18 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Έχει υποβληθεί μία αίτηση ηλεκτρονικά και γίνεται επεξεργασία της αίτησης από τον αρμόδιο βιβλιοθηκονόμο.

19 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

20 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

21 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 21 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

22 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ Το περιβάλλον του γενικού επόπτη έχει τις εξής λειτουργίες: Παρακολούθηση όλων των ενεργειών και των αποτελεσμάτων που γίνονται στο σύστημα. Διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών που κάνουν χρήση της κεντρικής διαχείρισης (με αυξημένες δυνατότητες). Παρακολούθηση πιθανών εισβολών στο σύστημα.

23 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ

24 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 24 ΣΥΓΚΡΙΣΗ

25 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 25 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ενσωμάτωση Ζ39.50 client για αναζήτηση και άμεση παραγγελία από τους χρήστες. Υποστήριξη πολλαπλής αναζήτησης (federated search) της αίτησης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στους προμηθευτές της. Επικοινωνία με άλλα ISO ILL συστήματα με GSM (Generic Script Messaging) ή με email. Αποστολή αρχείων των αιτήσεων με βάση το πρωτόκολλο GEDI. Παρακολούθηση της λογιστικής υποστήριξης από τον γενικό επόπτη του συστήματος.

26 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 26 ΤΕΛΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΑΠΟΡΙΕΣ


Κατέβασμα ppt "16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1-3 Οκτωβρίου 2007 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ &"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google