Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ένα πλαίσιο για Μοντελοποίηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ένα πλαίσιο για Μοντελοποίηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ένα πλαίσιο για Μοντελοποίηση

2 Σκοπός της Παρουσίασης
Να παράσχει ένα λογικό πλαίσιο για τη μελέτη των “προϊόντων” της μοντελοποίησης Σύντομη παρουσίαση διαφόρων υπαρχόντων πλαισίων Λεπτομέρειες πάνω σε διαφορετικές οπτικές στη μοντελοποίηση Εισαγωγικά

3 Το πλαίσιο του Zachman Παρουσίαση Πλαισίων
Την οπτική θεώρησης: προοπτική συστήματος (system scope), επιχειρησιακή προοπτική (business view), μοντέλο συστήματος (system model), τεχνολογικό μοντέλο (technology model) και μοντέλο συστατικών μερών (component model). Την αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του συστήματος από αυτή την οπτική: περιγραφή δεδομένων (data description), περιγραφή διεργασιών (process description), περιγραφή δικτύου (network description). Παρουσίαση Πλαισίων

4 Η επιχειρησιακή αρχιτεκτονική του Zachman
Παρουσίαση Πλαισίων

5 Επεκτάσεις στο πλαίσιο του Zachman
Παρουσίαση Πλαισίων

6 Το πλαίσιο CIM-OSA Παρουσίαση Πλαισίων

7 Το Information Framework (IFW) της IBM
τους διαφορετικούς τύπους πληροφορίας που εμπλέκονται οργανωτική (organisational), επιχειρησιακή (business), τεχνική (technical) διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης έννοιες, ορισμούς, γενικευμένα αρχέτυπα (generic templates), λεπτομερή σχέδια (designs), υλοποιήσεις. Παρουσίαση Πλαισίων

8 Το Information Framework (IFW) της IBM
Παρουσίαση Πλαισίων

9 Το πλαίσιο IDEF: προέλευση
Οι μέθοδοι IDEF είναι το αποτέλεσμα του προγράμματος ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) που εκπονήθηκε από την U.S. Air Force, στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να αυξηθεί η παραγωγικότητα μέσω της συστηματικής εφαρμογής των υπολογιστών στον τομέα της παραγωγής. Βαρύτητα δόθηκε στις τεχνικές ανάλυσης και τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων που εμπλέκονται σε τέτοια προγράμματα. Παρουσίαση Πλαισίων

10 Τα τμήματα του πλαισίου IDEF
Το ΙDEF0 χρησιμεύει στην ανάπτυξη ενός “μοντέλου λειτουργιών” (function model), που αποτελεί την δομημένη αναπαράσταση των δραστηριοτήτων ή διεργασιών μέσα στο περιβάλλον ή στο σύστημα. Το IDEF1 χρησιμεύει στην ανάπτυξη ενός “μοντέλου πληροφορίας” (information model), το οποίο αναπαριστά τη δομή και τη σημειολογία της πληροφορίας μέσα στο περιβάλλον ή στο σύστημα. Παρουσίαση Πλαισίων

11 IDEF0 Παρουσίαση Πλαισίων

12 IDEF0: Λειτουργίες Παρουσίαση Πλαισίων Παράδειγμα

13 IDEF0: Δεδομένα / αντικείμενα
Παράδειγμα Παρουσίαση Πλαισίων

14 IDEF0: Δομημένη ανάλυση
A0 A-0 Πιο γενικό Παρουσίαση Πλαισίων Πιο λεπτομερές Αυτό το κουτί είναι γονιός αυτού του διαγράμματος. Τα νούμερα των κόμβων δείχνουν ότι το συγκεκριμένο παραλληλόγραμμο έχει περιγραφεί με λεπτομέρεια.

15 IDEF1 Παρουσίαση Πλαισίων Βασικά δομικά στοιχεία στην IDEF1:
Πράγματα για τα οποία κρατάμε δεδομένα, π.χ. ανθρώπους, μέρη, ιδέες, γεγονότα, κ.λπ., τα οποία παρουσιάζουμε με ένα παραλληλόγραμμο πλαίσιο. Σχέσεις μεταξύ αυτών των πραγμάτων, τις οποίες αναπαριστούμε με γραμμές που συνδεόυν τα παραλληλόγραμμα. Χαρακτηριστικά αυτών των πραγμάτων που εμφανίζονται σαν λέξεις - ονόματα μέσα στα παραλληλόγραμμα. Παρουσίαση Πλαισίων

16 IDEF1: Παράδειγμα διαγράμματος
Παρουσίαση Πλαισίων

17 Επίπεδα αφαίρεσης για ένα πλαίσιο
Προτεινόμενο Πλαίσιο

18 Αλληλένδετες οπτικές γωνίες μοντελοποίησης
Organisational View Οργάνωση Operational View Προτεινόμενο Πλαίσιο Τρόπος Λειτουργίας Informational View Πληροφορία

19 Ένα πλήρες πλαίσιο Στρατηγική Δομή Τακτικές Διεργασίες Γεγονότα
Τρόπος Λειτουργίας Πληροφορία Οργάνωση Έννοιες των μοντέλων Αναπαραστάσεις των μοντέλων Μοντέλα - υπόδειγμα Αρχικά μοντέλα Μοντέλα μελλοντικήε κατάστασης Στρατηγική Δομή Τακτικές Διεργασίες Γεγονότα Αντικείμενα Κανόνες Μοντέλο Πληροφορίας Βάσης Προδιαγραφές Μετα- για DM σχηματισμοί Προτεινόμενο Πλαίσιο

20 Προσδιορισμός των οπτικών γωνιών
Ορισμός βασιζόμενος σε έννοιες ανεξάρτητος από τον τρόπο αποθήκευσης ανεξάρτητος από τρόπους αναπαράστασης ανεξάρτητος από μεθοδολογικά βήματα Ορισμός βασιζόμενος σε μεθοδολογικά χαρακτηριστικά Συσχέτιση όλων των οπτικών σε ένα συμπαγές σύνολο βημάτων, που περιγράφει τον τρόπο χρησιμοποίησης των εννοιών. Προτεινόμενο Πλαίσιο

21 Μια απλή γλώσσα Προτεινόμενο Πλαίσιο
Χρησιμοποιείται για την έκφραση εννοιών σε όλα τα επίπεδα αφαίρεσης Βασίζεται σε “αντικείμενα” και σε ¨συσχετίσεις” μεταξύ αντικειμένων. Προτεινόμενο Πλαίσιο

22 Είδη αντικειμένων Γλώσσα 'Εκφρασης Συγκεκριμένα (απτά)
π.χ. Person, Product, Room, κ.λπ. Αφηρημένα (μη απτά) π.χ. Cost centre, Car model, Department, κ.λπ. Δυναμικά - διαδικασίες ή γεγονότα π.χ. Accident, Lecture, Attendance, κ.λπ. Γλώσσα 'Εκφρασης

23 Παραδείγματα αντικειμένων και γεγονότων (facts)
Γλώσσα 'Εκφρασης

24 O ρόλος ενός αντικειμένου σε ένα γεγονός
DRIVES Γλώσσα 'Εκφρασης IS_DRIVEN “Mary” “L234CJT”

25 Παραδείγματα ρόλων Γλώσσα 'Εκφρασης Κλάσεις αντικειμένων
(Object classes) Person Subject Κλάσεις ετικεττών (Label classes) Nick name Name Subject_name studies is_studied_by Involvement Ετικέττες (Labels) Carol Systems Analysis Γλώσσα 'Εκφρασης Sandy Alexandra Databases ‘Ολος ο παραπάνω πίνακας βασίζεται στο γεγονός: <person studies subject>

26 Παραδείγματα γεγονότων
‘Ενα δυαδικό γεγονός - Δύο ισοδύναμες αναπαραστάσεις The PERSON with PERSON-NAME "John" works-for the DEPARTMENT withDEPARTMENT-CODE"D100" The DEPARTMENT with DEPARTMENT-CODE "D100" employs the PERSON with PERSON-NAME "John" Γλώσσα 'Εκφρασης John D100 Mary D200 Jane D100 Alan D300

27 Κι άλλα παραδείγματα γεγονότων
Ένα τριαδικό γεγονός - Τρείς ισοδύναμες αναπαραστάσεις The SALESPERSON with SALES-CODE "S1" sells the PRODUCT with PROD-CODE "A" in the CITY with CITY-NAME "Paris" The PRODUCT with PROD-CODE "A" is-sold-in the CITY with CITY-NAME "Paris" by the SALESPERSON with SALES-CODE "S1" the CITY with CITY-NAME "Paris" is-serviced_by The SALESPERSON with SALES-CODE "S1" for the PRODUCT with PROD-CODE "A" Γλώσσα 'Εκφρασης S1 Paris A S1 Athens D S2 Paris A S2 Athens D

28 Δυαδικός τύπος γεγονότος
Γλώσσα 'Εκφρασης

29 Αλλο παράδειγμα Γλώσσα 'Εκφρασης AGE CITY PERSON WP SALARY surname
lives_in CITY name SALARY ecu earns WP wp_code works_on AGE nr has is_of earned_by occupies of Γλώσσα 'Εκφρασης

30 Τριαδικός τύπος γεγονότων
SALESMAN PRODUCT sales_code prod_code ..sells...in.. Γλώσσα 'Εκφρασης CITY city_name S1 Paris A S1 Athens D S2 Paris A S2 Athens D

31 Ομογενείς τύποι γεγονότων
Γλώσσα 'Εκφρασης

32 ‘Ενα πλήρες παράδειγμα
with of has assigned works_ for employs done_for commissions DEPARTMENT_ NAME DEPARTMENT PROJECT EMPLOYEE SURNAME occupies PROJECT_ NUMBER FIRST_ Γλώσσα 'Εκφρασης

33 Μηχανισμός αφαίρεσης: γενίκευση
Η γενίκευση (generalisation) χρησιμοποιείται για να εξάγουμε από μία ή περισσότερες κλάσεις την περιγραφή μιας πιο γενικής κλάσης ή οποία περιέχει τα κοινά χαρακτηριστικά και (εννοείται, δεν περιέχει τισ διαφορές). Η σχέση μεταξύ μιας κλάσης και της υπερκλάσης της (super-class) λέγεται is_A. Oι is_A σχέσεις δημιουργούν κατευθυνόμενους, μη κυκλικούς γράφους μεταξύ υπερτύπων - υποτύπων (supertypes - subtypes) Γλώσσα 'Εκφρασης

34 Περισσότερα στο θέμα της γενίκευσης
Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα υποτύπο μόνο αν υπάρχει τουλάχιστον ένας ρόλος που να παίζεται από ένα στιγμιότυπο του υποτύπου. Ένας υποτύπος κληρονομεί όλους τους τύπους γεγονότων που είναι συνδεδεμένοι με τον υπερτύπο του. Γλώσσα 'Εκφρασης

35 Ο γράφος της γενίκευσης
A is_A B To B είναι απευθείας υποτύπος του Α και το Α είναι απευθέιας υπερτύπος του Β. Τα στιγμιότυπα του Β είναι υποσύνολο των στιγμιοτύπων του Α. Γλώσσα 'Εκφρασης EMPLOYEE MANAGER

36 Ο γράφος της γενίκευσης
…έχει έναν οντοτικό τύπο (entity type) για ρίζα και σχηματίζει ένα κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφο. Τα βέλη υποδεικνύουν την κατεύθυνση. Κανένας τύπος δεν μπορεί να είναι υποτύπος του εαυτού του. Ένας υπερτύπος μπορεί να έχει πολλούς υποτύπους και ένας υποτύπος μπορεί να έχει πολλούς υπερτύπους. A Γλώσσα 'Εκφρασης A B C D

37 Μεταβατικότητα της γενίκευσης
A B Γλώσσα 'Εκφρασης C Εάν C B και B  A τότε C A

38 Παράδειγμα Γλώσσα 'Εκφρασης EMPLOYEE RANK LAB CHAIR LECTURER PROF has
emp_code RANK code CHAIR title LAB lab_name 1,n 1,1 0,1 has holds supervises LECTURER PROF Γλώσσα 'Εκφρασης

39 Ολική και μη επικαλυπτόμενη γενίκευση
Total and disjoint Γλώσσα 'Εκφρασης Αν υπάρχουν και άλλα είδη υπαλλήλων εκτός από “staffer” και “manager”, τότε το παραπάνω σχήμα είναι λανθασμένο.

40 Μερική και μη επικαλυπτόμενη γενίκευση
Non-total and disjoint EMPLOYEE Γλώσσα 'Εκφρασης STAFFER MANAGER

41 Ολική και επικαλυπτόμενη γενίκευση
Total and overlapping Γλώσσα 'Εκφρασης

42 Non-Total & Overlapping Constraint
Non-total and overlapping The populations of the subtypes have common members and collectively these populations are not exhaustive Γλώσσα 'Εκφρασης

43 Ιεραρχίες υποτύπων Γλώσσα 'Εκφρασης EMPLOYEE STAFFER LINE MANAGER
TECHNICAL DIRECTOR NORMAL ADMINISTRATIVE Γλώσσα 'Εκφρασης

44 Υποτύποι και σχέσεις Γλώσσα 'Εκφρασης

45 Μηχανισμός αφαίρεσης: σύνθεση (aggregation)
Η σύνθεση είναι ένας ειδικός τύπος σχέσης που εκφράζει της έννοια του μέρους (part of) μεταξύ μιας μερικής και μιας ολικής οντότητας. Τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης είναι: μεταβατικότητα: Εάν το A είναι μέρος του B και το B είναι μέρος του C, τότε το Α είναι μέρος του C. αντισσυμετρικότητα: εάν το Α είναι μέρος του Β τότε το Β δεν είναι μέρος του Α. Γλώσσα 'Εκφρασης

46 Γλώσσα 'Εκφρασης Τύποι σύνθεσης
Προκαθορισμένη (fixed): το πλήθος και ό τύπος των μερών είναι προκαθορισμένος. Μεταβλητή (variable): καθορισμένος αριθμός επιπέδων, αλλά τα μέρη μπορεούν να ποικίλουν. Γλώσσα 'Εκφρασης

47 Ένα πλήρες πλαίσιο Στρατηγική Δομή Τακτικές Διεργασίες Γεγονότα
Τρόπος Λειτουργίας Πληροφορία Οργάνωση Έννοιες των μοντέλων Αναπαραστάσεις των μοντέλων Μοντέλα - υπόδειγμα Αρχικά μοντέλα Μοντέλα μελλοντικήε κατάστασης Στρατηγική Δομή Τακτικές Διεργασίες Γεγονότα Αντικείμενα Κανόνες Μοντέλο Πληροφορίας Βάσης Προδιαγραφές Μετα- για DM Προτεινόμενο Πλαίσιο

48 Οι τρεις οπτικές γωνίες στη μοντέλοποίηση
Προτεινόμενο Πλαίσιο


Κατέβασμα ppt "Ένα πλαίσιο για Μοντελοποίηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google