Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ένα πλαίσιο για Μοντελοποίηση. 2 Σκοπός της Παρουσίασης v Να παράσχει ένα λογικό πλαίσιο για τη μελέτη των “προϊόντων” της μοντελοποίησης u Σύντομη παρουσίαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ένα πλαίσιο για Μοντελοποίηση. 2 Σκοπός της Παρουσίασης v Να παράσχει ένα λογικό πλαίσιο για τη μελέτη των “προϊόντων” της μοντελοποίησης u Σύντομη παρουσίαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ένα πλαίσιο για Μοντελοποίηση

2 2 Σκοπός της Παρουσίασης v Να παράσχει ένα λογικό πλαίσιο για τη μελέτη των “προϊόντων” της μοντελοποίησης u Σύντομη παρουσίαση διαφόρων υπαρχόντων πλαισίων u Λεπτομέρειες πάνω σε διαφορετικές οπτικές στη μοντελοποίηση

3 3 Το πλαίσιο του Zachman v Την οπτική θεώρησης: u προοπτική συστήματος (system scope), επιχειρησιακή προοπτική (business view), μοντέλο συστήματος (system model), τεχνολογικό μοντέλο (technology model) και μοντέλο συστατικών μερών (component model). v Την αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του συστήματος από αυτή την οπτική: u περιγραφή δεδομένων (data description), περιγραφή διεργασιών (process description), περιγραφή δικτύου (network description). Το πλαίσιο του Zachman ταξινομεί την επιχειρησιακή γνώση σύμφωνα με:

4 4 Η επιχειρησιακή αρχιτεκτονική του Zachman

5 5 Επεκτάσεις στο πλαίσιο του Zachman

6 6 Το πλαίσιο CIM-OSA

7 7 Το Information Framework (IFW) της IBM v Το IFW παρέχει ένα δομημένο σύνολο μοντέλων βασισμένο σε μία συμπαγή αρχιτεκτονική πληροφορίας. v Το IFW οργανώνει τη γνώση σύμφωνα με: u τους διαφορετικούς τύπους πληροφορίας που εμπλέκονται οργανωτική (organisational), επιχειρησιακή (business), τεχνική (technical)οργανωτική (organisational), επιχειρησιακή (business), τεχνική (technical) u διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης έννοιες, ορισμούς, γενικευμένα αρχέτυπα (generic templates), λεπτομερή σχέδια (designs), υλοποιήσεις.έννοιες, ορισμούς, γενικευμένα αρχέτυπα (generic templates), λεπτομερή σχέδια (designs), υλοποιήσεις.

8 8 Το Information Framework (IFW) της IBM

9 9 Το πλαίσιο IDEF: προέλευση  Οι μέθοδοι IDEF είναι το αποτέλεσμα του προγράμματος ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) που εκπονήθηκε από την U.S. Air Force, στα μέσα της δεκαετίας του 70.  Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να αυξηθεί η παραγωγικότητα μέσω της συστηματικής εφαρμογής των υπολογιστών στον τομέα της παραγωγής.  Βαρύτητα δόθηκε στις τεχνικές ανάλυσης και τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων που εμπλέκονται σε τέτοια προγράμματα.

10 10 Τα τμήματα του πλαισίου IDEF   Το ΙDEF0 χρησιμεύει στην ανάπτυξη ενός “μοντέλου λειτουργιών” (function model), που αποτελεί την δομημένη αναπαράσταση των δραστηριοτήτων ή διεργασιών μέσα στο περιβάλλον ή στο σύστημα.   Το IDEF1 χρησιμεύει στην ανάπτυξη ενός “μοντέλου πληροφορίας” (information model), το οποίο αναπαριστά τη δομή και τη σημειολογία της πληροφορίας μέσα στο περιβάλλον ή στο σύστημα.

11 11 IDEF0   Η IDEF0 περιλαμβάνει τον ορισμό μιας γραφικής γλώσσας μοντελοποίησης, και την περιγραφή μιας μεθοδολογίας για την ανάπτυξη μοντέλων.   Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της IDEF0 σε ένα σύστημα είναι ένα μοντέλο που αποτελείται από μια ιεραρχική σειρά διαγραμμάτων, κειμένου και λεξικού όρων με δείκτες από το ένα στο άλλο.   Τα βασικά δομικά στοιχεία των μοντέλων IDEF0 είναι λειτουργίες (αναπαρίστανται με παραλληλόγραμμα), και δεδομένα και αντικείμενα (που συμβολίζονται με βέλη).

12 12 IDEF0: Λειτουργίες

13 13 IDEF0: Δεδομένα / αντικείμενα

14 14 IDEF0: Δομημένη ανάλυση A-0 Πιο γενικό Πιο λεπτομερές Αυτό το κουτί είναι γονιός αυτού του διαγράμματος. A0 0 Τα νούμερα των κόμβων δείχνουν ότι το συγκεκριμένο παραλληλόγραμμο έχει περιγραφεί με λεπτομέρεια.

15 15 IDEF1  Βασικά δομικά στοιχεία στην IDEF1:  Πράγματα για τα οποία κρατάμε δεδομένα, π.χ. ανθρώπους, μέρη, ιδέες, γεγονότα, κ.λπ., τα οποία παρουσιάζουμε με ένα παραλληλόγραμμο πλαίσιο.  Σχέσεις μεταξύ αυτών των πραγμάτων, τις οποίες αναπαριστούμε με γραμμές που συνδεόυν τα παραλληλόγραμμα.  Χαρακτηριστικά αυτών των πραγμάτων που εμφανίζονται σαν λέξεις - ονόματα μέσα στα παραλληλόγραμμα.

16 16 IDEF1: Παράδειγμα διαγράμματος

17 17 Επίπεδα αφαίρεσης για ένα πλαίσιο

18 18 Αλληλένδετες οπτικές γωνίες μοντελοποίησης Organisational View Operational View Informational View Οργάνωση Τρόπος Λειτουργίας Πληροφορία

19 19 Ένα πλήρες πλαίσιο

20 20 Προσδιορισμός των οπτικών γωνιών v Ορισμός βασιζόμενος σε έννοιες u ανεξάρτητος από τον τρόπο αποθήκευσης u ανεξάρτητος από τρόπους αναπαράστασης u ανεξάρτητος από μεθοδολογικά βήματα v Ορισμός βασιζόμενος σε μεθοδολογικά χαρακτηριστικά u Συσχέτιση όλων των οπτικών σε ένα συμπαγές σύνολο βημάτων, που περιγράφει τον τρόπο χρησιμοποίησης των εννοιών.

21 21 Μια απλή γλώσσα v Χρησιμοποιείται για την έκφραση εννοιών σε όλα τα επίπεδα αφαίρεσης v Βασίζεται σε “αντικείμενα” και σε ¨συσχετίσεις” μεταξύ αντικειμένων.

22 22 v Συγκεκριμένα (απτά) u π.χ. Person, Product, Room, κ.λπ. v Αφηρημένα (μη απτά) u π.χ. Cost centre, Car model, Department, κ.λπ. v Δυναμικά - διαδικασίες ή γεγονότα u π.χ. Accident, Lecture, Attendance, κ.λπ. Είδη αντικειμένων

23 23 Παραδείγματα αντικειμένων και γεγονότων (facts)

24 24 O ρόλος ενός αντικειμένου σε ένα γεγονός IS_DRIVEN “Mary” “L234CJT” DRIVES

25 25 Παραδείγματα ρόλων ‘Ολος ο παραπάνω πίνακας βασίζεται στο γεγονός: Person Subject Nick name NameSubject_name studies is_studied_by Carol Alexandra Sandy Systems Analysis Databases....... Κλάσεις αντικειμένων (Object classes) Κλάσεις ετικεττών (Label classes) Involvement Ετικέττες (Labels)

26 26 Παραδείγματα γεγονότων The PERSON with PERSON-NAME "John" works-for the DEPARTMENT withDEPARTMENT-CODE"D100" The DEPARTMENT with DEPARTMENT-CODE "D100" employs the PERSON with PERSON-NAME "John" ‘Ενα δυαδικό γεγονός - Δύο ισοδύναμες αναπαραστάσεις John D100 Mary D200 Jane D100 Alan D300

27 27 Κι άλλα παραδείγματα γεγονότων The SALESPERSON with SALES-CODE "S1" sells the PRODUCT with PROD-CODE "A" in the CITY with CITY-NAME "Paris" The PRODUCT with PROD-CODE "A" is-sold-in the CITY with CITY-NAME "Paris" by the SALESPERSON with SALES-CODE "S1" the CITY with CITY-NAME "Paris" is-serviced_by The SALESPERSON with SALES-CODE "S1" for the PRODUCT with PROD-CODE "A" Ένα τριαδικό γεγονός - Τρείς ισοδύναμες αναπαραστάσεις S1ParisA S1AthensD S2ParisA S2AthensD

28 28 Δυαδικός τύπος γεγονότος

29 29 Αλλο παράδειγμα PERSON surname lives_in CITY name SALARY ecu earns WP wp_code works_on AGE nr has is_of earned_by occupies of

30 30 Τριαδικός τύπος γεγονότων SALESMAN CITY PRODUCT S1ParisA S1AthensD S2ParisA S2AthensD..sells...in.. sales_code prod_code city_name

31 31 Ομογενείς τύποι γεγονότων

32 32 with of with of has of assigned with of works_ for employs done_for commissions DEPARTMENT_ NAME DEPARTMENT PROJECT EMPLOYEE SURNAME occupies PROJECT_ NUMBER FIRST_ NAME DEPARTMENT_ NUMBER ‘Ενα πλήρες παράδειγμα

33 33 v Η γενίκευση (generalisation) χρησιμοποιείται για να εξάγουμε από μία ή περισσότερες κλάσεις την περιγραφή μιας πιο γενικής κλάσης ή οποία περιέχει τα κοινά χαρακτηριστικά και (εννοείται, δεν περιέχει τισ διαφορές). v Η σχέση μεταξύ μιας κλάσης και της υπερκλάσης της (super- class) λέγεται is_A. v Oι is_A σχέσεις δημιουργούν κατευθυνόμενους, μη κυκλικούς γράφους μεταξύ υπερτύπων - υποτύπων (supertypes - subtypes) Μηχανισμός αφαίρεσης: γενίκευση

34 34 Περισσότερα στο θέμα της γενίκευσης v Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα υποτύπο μόνο αν υπάρχει τουλάχιστον ένας ρόλος που να παίζεται από ένα στιγμιότυπο του υποτύπου. v Ένας υποτύπος κληρονομεί όλους τους τύπους γεγονότων που είναι συνδεδεμένοι με τον υπερτύπο του.

35 35 Ο γράφος της γενίκευσης A B is_A EMPLOYEE MANAGER v To B είναι απευθείας υποτύπος του Α και το Α είναι απευθέιας υπερτύπος του Β. v Τα στιγμιότυπα του Β είναι υποσύνολο των στιγμιοτύπων του Α.

36 36 Ο γράφος της γενίκευσης v …έχει έναν οντοτικό τύπο (entity type) για ρίζα και σχηματίζει ένα κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφο. v Τα βέλη υποδεικνύουν την κατεύθυνση. v Κανένας τύπος δεν μπορεί να είναι υποτύπος του εαυτού του. v Ένας υπερτύπος μπορεί να έχει πολλούς υποτύπους και ένας υποτύπος μπορεί να έχει πολλούς υπερτύπους. A A C B D

37 37 Μεταβατικότητα της γενίκευσης A B C Εάν C  B και B  A τότε C  A

38 38 Παράδειγμα EMPLOYEE emp_code RANK code CHAIR title LAB lab_name 1,n 1,1 0,1 has holds supervises LECTURER PROF

39 39 Αν υπάρχουν και άλλα είδη υπαλλήλων εκτός από “staffer” και “manager”, τότε το παραπάνω σχήμα είναι λανθασμένο. Ολική και μη επικαλυπτόμενη γενίκευση Total and disjoint

40 40 Μερική και μη επικαλυπτόμενη γενίκευση EMPLOYEE STAFFERMANAGER Non-total and disjoint

41 41 Ολική και επικαλυπτόμενη γενίκευση Total and overlapping

42 42 Non-Total & Overlapping Constraint v The populations of the subtypes have common members and collectively these populations are not exhaustive Non-total and overlapping

43 43 Ιεραρχίες υποτύπων EMPLOYEE LINE MANAGER STAFF MANAGER STAFFER TECHNICAL DIRECTOR MANAGER NORMAL STAFFER ADMINISTRATIVE STAFFER

44 44 Υποτύποι και σχέσεις

45 45 Μηχανισμός αφαίρεσης: σύνθεση (aggregation) v Η σύνθεση είναι ένας ειδικός τύπος σχέσης που εκφράζει της έννοια του μέρους (part of) μεταξύ μιας μερικής και μιας ολικής οντότητας. v Τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης είναι: u μεταβατικότητα: Εάν το A είναι μέρος του B και το B είναι μέρος του C, τότε το Α είναι μέρος του C. u αντισσυμετρικότητα: εάν το Α είναι μέρος του Β τότε το Β δεν είναι μέρος του Α.

46 46 Τύποι σύνθεσης v v Προκαθορισμένη (fixed): το πλήθος και ό τύπος των μερών είναι προκαθορισμένος. v v Μεταβλητή (variable): καθορισμένος αριθμός επιπέδων, αλλά τα μέρη μπορεούν να ποικίλουν.

47 47 Ένα πλήρες πλαίσιο

48 48 Οι τρεις οπτικές γωνίες στη μοντέλοποίηση


Κατέβασμα ppt "Ένα πλαίσιο για Μοντελοποίηση. 2 Σκοπός της Παρουσίασης v Να παράσχει ένα λογικό πλαίσιο για τη μελέτη των “προϊόντων” της μοντελοποίησης u Σύντομη παρουσίαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google