Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φασόλα Δόμνα, Δασκάλα Ε. Α. Ε Κωνστάνταρος Μανόλης, Δάσκαλος, M.A.- Λογοθεραπευτής Καλαμάτα, Μάιος 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φασόλα Δόμνα, Δασκάλα Ε. Α. Ε Κωνστάνταρος Μανόλης, Δάσκαλος, M.A.- Λογοθεραπευτής Καλαμάτα, Μάιος 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φασόλα Δόμνα, Δασκάλα Ε. Α. Ε Κωνστάνταρος Μανόλης, Δάσκαλος, M.A.- Λογοθεραπευτής Καλαμάτα, Μάιος 2015

2  Διάφοροι κατά καιρούς. Οι διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις προκαλούν δυσκολίες στην ορολογία, την ταξινόμηση και το « ξεκαθάρισμα » εννοιών. Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (2011). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους - Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα : Πεδίο.  Ειδική Αγωγή σημαίνει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, ……., προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις δυσκολίες του παιδιού …. Πολυχρονοπούλου, Σ.(1998): Νοητική Υστέρηση - Ψυχολογική Κοινωνιολογική και Παιδαγωγική προσέγγιση, Αθήνα, εκδ. Σ. Πολυχρονοπούλου.  Ειδική Αγωγή είναι ένας συνδυασμός προσαρμογών του προγράμματος της διδασκαλίας, της υποστήριξης και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μάθησης, με σκοπό την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών και την ικανοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Χρηστάκης, Κ.(2006): Η Εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Τόμος Α ’. Εκδ. Ατραπός, Αθήνα.  Η Ειδική Εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον να ορίζεται από την άποψη του χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρα, αλλά από την άποψη των αναγκών του παιδιού, που αυτή ( η Ειδική Εκπαίδευση ) σχεδιάζει να αντιμετωπίσει. Ph. L amoral, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την Ειδική Εκπαίδευση (E.A.S.E.)

3 Τη δεκαετία του ‘80, σημειώνονται δύο σημαντικά βήματα στην εκπαίδευση των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες. α ) Η αποκατηγοριοποίηση β ) Η παραδοχή ότι τα άτομα αυτά έχουν περισσότερα κοινά σημεία και λιγότερες διαφορές από τα άλλα άτομα της ηλικίας τους.

4  Η άποψη αυτή ενισχύει την αντίληψη για την σχολική ενσωμάτωση / ένταξη των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες στα κανονικά σχολεία.  Η τάση αυτή κατέστησε αναγκαία την αναζήτηση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων με τις οποίες : Α ) θα προετοιμάζονται τα άτομα αυτά με την προοπτική της ένταξης, και Β ) θα υποστηρίζονται στη συνέχεια, ώστε η ένταξη να αποβεί τελικά επιτυχής. Δροσινού, Μ. Μαρκάκης, Ε. Μιχαηλίδου, Μ, Τσαγκαράκη, Ι. Τσάμαλος, Β. Χρηστάκης, Κ. (2009): Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, ΟΕΔΒ, Αθήνα.

5  Με βάση τις αντιλήψεις αυτές το Π. Ι. συνέταξε το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής ( ΠΑΠΕΑ ), με κύριο στόχο την υποστήριξη των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες, ώστε να αναπτυχθούν πολύπλευρα και να προετοιμαστούν συστηματικά, για να ενταχθούν στα κανονικά σχολεία.  Βασική παράμετρο του προγράμματος αυτού, αποτελεί η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. Με την έννοια αυτή νοείται η συστηματική και οργανωμένη παρέμβαση, η οποία έχει στόχο να κινητοποιήσει τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες και να τα προετοιμάσει, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος.  Λόγω της σπουδαιότητας της Σχολικής Ετοιμότητας, και προκειμένου να αξιολογηθούν οι ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις του παιδιού που συνδέονται με αυτήν, η Σχολική Ετοιμότητα έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης, εδώ και πολλές δεκαετίες και έχουν κατασκευαστεί τυπικά και άτυπα τεστ, ερωτηματολόγια, και Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων ( ΛΕΒΔ ) Δροσινού, Μ. Μαρκάκης, Ε. Μιχαηλίδου, Μ, Τσαγκαράκη, Ι. Τσάμαλος, Β. Χρηστάκης, Κ. (2009): Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, ΟΕΔΒ, Αθήνα.

6  Για να είναι αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις δυνατότητες και τις ανάγκες της μαθήτριάς μας, η ειδική διδακτική μας προσέγγιση θα πρέπει να ξεκινά με την αξιολόγηση και την εκτίμηση των δεξιοτήτων της. Δροσινού, Μ.(1993), ‘‘ Ανίχνευση, εντοπισμός και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών ενός μαθητή ή μιας ομάδας ’’. Ανοιχτό Σχολειό, τευχ.42, σελ. 18-24.  Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων των παιδιών και η εκτίμηση των δυσκολιών τους και των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων τους, αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προσαρμοσμένου προγράμματός τους Χρηστάκης, Κ.(2000): Ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο, σελ.65, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΕΚ 449/2007: Οργανώνουν, καταρτίζουν και υλοποιούν σε συνεργασία με το Ε. Ε. Π. το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών της τάξης τους.

7  Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσα από περιγραφή, ανάλυση και έλεγχο των αποκλίσεών τους – με κριτήριο την τάξη και το εξάμηνο φοίτησης - στους Πίνακες : α ) Μαθησιακής Ετοιμότητας : ( Προφορικός Λόγος – Ψυχοκινητικότητα - Νοητικές Ικανότητες - Συναισθηματική Οργάνωση ) β ) Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής ( ΠΑΠΕΑ ) γ ) Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών : ( Δεξιότητες Γλώσσας - Δεξιότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας - Δεξιότητες Μαθηματικών - Δεξιότητες Συμπεριφοράς ) δ ) Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών : ( Αφορά παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ - Υ, ΓΝΩΣΥΚΟΙ, Παραβατική Συμπεριφορά και Asperger). ε ) Μαθησιακών Δυσκολιών στο τριαδικό φάσμα του Αυτισμού : ( Αφορά παιδιά με αυτισμό ). Με τη συμπλήρωση κάθε πίνακα ο εκπαιδευτικός ορίζει και την διδακτική του προτεραιότητα.

8

9

10

11

12 Ατομικό Ιστορικό :  Φύλο, ηλικία, χώρα καταγωγής, σύνθεση οικογένειας,  τυχόν ιατρικά προβλήματα, φαρμακευτική αγωγή  δυσκολίες στην ανάπτυξη ( Ψυχοκινητική – Νοητική - ανάπτυξη Λόγου - κοινωνική – συναισθηματική ανάπτυξη ) στην προσχολική ηλικία,  γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ

13 Οικογενειακό Ιστορικό :  Μητέρα : ηλικία, συνεργασία με το σχολείο, σπουδές, σχέση με το παιδί και τα άλλα μέλη της οικογένειας, αίτημα προς το σχολείο.  Πατέρας : ( ανάλογα )  Σχέσεις του παιδιού με τα μέλη της οικογένειας  Άλλα στοιχεία σημαντικά για την οικογένεια, σχέσεις με υπόλοιπους συγγενείς

14 Σχολικό Ιστορικό :  Τάξη φοίτησης.  Προηγούμενο σχολικό πλαίσιο, τυχόν αξιολογήσεις από αυτό.  Συχνότητα παρουσίας στο σχολείο.  « Δυνατά » σημεία του παιδιού.  Δυσκολίες που παρουσιάζει  Περιοχές που έγινε παρέμβαση  Άλλες θεραπείες - συνεργασία  Αποτελέσματα  Προτάσεις

15 Ευχαριστούμε για την προσοχή !


Κατέβασμα ppt "Φασόλα Δόμνα, Δασκάλα Ε. Α. Ε Κωνστάνταρος Μανόλης, Δάσκαλος, M.A.- Λογοθεραπευτής Καλαμάτα, Μάιος 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google