Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδακτική των µαθηµατικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδακτική των µαθηµατικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδακτική των µαθηµατικών

2 Οι µαθησιακές δραστηριότητες µε το διερευνητικό λογισµικό µπορούν να περιγραφούν µε βάση βασικές περιοχές των µαθηµατικών όπως η γεωµετρία, η άλγεβρα, η στατιστική και οι πιθανότητες.

3 Σηµαντικό µέρος των δυσκολιών κατανόησης των µαθηµατικών µπορεί να εξηγηθεί ενιαία και ανεξάρτητα από τη µαθηµατική περιοχή.

4 Σηµαντικό όµως µέρος των δυσκολιών αυτών οφείλεται επίσης στην ιδιοτυπία των εννοιών στις τέσσερις αυτές µαθηµατικές περιοχές και των αναπαραστάσεών τους, καθώς και στον τρόπο που εµφανίζονται και διδάσκονται στα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµατικών στα σχολεία.

5 Επίσης, η πρόσθετη παιδαγωγική αξία από τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων έχει διαφορετικό χαρακτήρα για την καθεµία από τις περιοχές αυτές που εν µέρει προέρχεται και από την αξιοποίηση διαφορετικών λειτουργικοτήτων και χαρακτηριστικών της τεχνολογίας.

6 Αυτό ακριβώς δίνει και τη σκοπιµότητα οργάνωσης των µαθησιακών δραστηριοτήτων µε βάση κατηγορίες διερευνητικών δραστηριοτήτων µε διάφορες λειτουργικότητες ψηφιακών εργαλείων.

7 Η ταξινόµηση αυτή µας δίνει τις εξής κατηγορίες. της συµβολικής έκφρασης µέσω του προγραµµατισµού, του δυναµικού χειρισµού γεωµετρικών αντικειµένων, του χειρισµού αλγεβρικών ψηφιακών συστηµάτων της διαχείρισης δεδοµένων και των προσοµοιώσεων µοντέλων και καταστάσεων

8 Παράλληλα, η ταξινόµηση αυτή αντανακλά σε κατηγορίες ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν στην πράξη και µε τη χρήση των οποίων έχουµε ερευνητικά δεδοµένα για το είδος των µαθησιακών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι µαθητές µε αυτά.

9 Εκτός από τα βασικά εργαλεία έκφρασης µαθηµατικών εννοιών για τις ανάγκες της επιµόρφωσης έχει σηµασία να χρησιµοποιηθούν και λογισµικά που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης σε εξειδικευµένες ερευνητικές οµάδες ανά τον κόσµο και τα οποία συνιστούν επινοήσεις αιχµής για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδακτική των µαθηµατικών.

10 Ο στόχος είναι να δοθεί µια βαθύτερη γνώση και εποπτεία του χώρου σε σας τους εκπαιδευτικούς αλλά και έναυσµα για την υποστήριξη κοινότητας δράσης µεταξύ σας όπου θα µπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις και να συνεργάζεστε επιστηµονικά µε κοινό στόχο την προετοιµασία για µελλοντική αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής.

11 Ψηφιακά εργαλεία στα οποία θα βασιστεί η επιµόρφωσή σας. Το κάθε ένα από τα εργαλεία αυτά επιλέχθηκε ως ένας καλός και ευρέως διαθέσιµος εκπρόσωπος µιας από τις βασικές κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

12 Κατηγορία: συµβολική έκφραση µέσω του προγραµµατισµού. Χελωνόκοσµος (Αβάκιο), και το MaLT, η τρισδιάστατη έκδοση του Χελωνόκοσµου, που είναι υπό ανάπτυξη. Κατηγορία: δυναµικός χειρισµός γεωµετρικών αντικειµένων. Geometer’s Sketchpad ή GSP, Cabri Geometre ή Cabri, Geogebra Κατηγορία: χειρισµός αλγεβρικών ψηφιακών συστηµάτων Function Probe ή FP Κατηγορία: διαχείριση δεδοµένων Ταξινοµούµε (Αβάκιο), και το Tabletop, όπου αυτό είναι διαθέσιµο. Κατηγορία: προσοµοιώσεις µοντέλων και καταστάσεων Modelus, και το MoPiX που είναι υπό ανάπτυξη


Κατέβασμα ppt "3.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδακτική των µαθηµατικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google