Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έρευνα για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έρευνα για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έρευνα για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

2 Σκοπός της έρευνας Nα σκιαγραφήσει το επίπεδο ανάπτυξης και την ταυτότητα των ψηφιακών βιβλιοθηκών των Ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο παραπάνω ερευνητικός στόχος αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που σκοπό είχε να εξετάσει:  α) το επίπεδο ανάπτυξης των ψηφιακών βιβλιοθηκών από τις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  β) την εφαρμογή από αυτές των metadata σε περιβάλλον ψηφιακών βιβλιοθηκών, πυλών και online καταλόγων δημόσιας πρόσβασης (OPACs)

3 Στόχοι της έρευνας Να σκιαγραφήσει το οργανωτικό και τεχνολογικό προφίλ των ψηφιακών βιβλιοθηκών που έχουν αναπτυχθεί από τις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Να περιγράψει τη φύση και το είδος των συλλογών των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Να προσδιορίσει τον τρόπο και τις μεθόδους πρόσβασης στο περιεχόμενο των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Να συνοψίσει την τεχνολογική, οργανωτική και εν γένει βιβλιοθηκονομική ταυτότητα των ψηφιακών βιβλιοθηκών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

4 Κάποια Αποτελέσματα… 25 κεντρικές βιβλιοθήκες συμμετείχαν στην έρευνα, 17 (68%) δεν διαθέτουν ψηφιακή βιβλιοθήκη, 8 βιβλιοθήκες (32%) διαθέτουν ψηφιακή βιβλιοθήκη 1997-2003 είναι η περίοδος ανάπτυξης των ΨΒ 24% των βιβλιοθηκών έχουν χρησιμοποιήσει βιβλιοθηκονόμους και πληροφορικούς στη διαδικασία ανάπτυξης των ψηφιακών βιβλιοθηκών Τύπος ψηφιακών πηγών που έχουν οι ΨΒ: κείμενο 32%, εικόνες 12% Ήχος 4% video 4% πολυμεσικές πηγές 4%.

5 Έρευνα για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης


Κατέβασμα ppt "Έρευνα για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google