Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LOM Educational Ontology Αργυρώ Δαφέρμου Α.Μ. 1449 Δημήτρης Καμπάς ΜΕΤ 4 Τηλέμαχος Τζανάκης Α.Μ.1642 1 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LOM Educational Ontology Αργυρώ Δαφέρμου Α.Μ. 1449 Δημήτρης Καμπάς ΜΕΤ 4 Τηλέμαχος Τζανάκης Α.Μ.1642 1 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LOM Educational Ontology Αργυρώ Δαφέρμου Α.Μ. 1449 Δημήτρης Καμπάς ΜΕΤ 4 Τηλέμαχος Τζανάκης Α.Μ.1642 1 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο

2 Presentation Structure 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 2 SeLeNe Project e-learning Object LOM (Learning Object Metadata) Classes of ontology Properties of ontology

3 SeLeNe Project 3 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο

4 What is SeLeNe Project o An approach to provide a SELF e-learning network in order to support geographically distributed and highly heterogeneous learners. o “Trying” to facilitate the formation of learning communities that require world-wide discovery and assimilate of knowledge by elaborating new educational tools. 4 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο

5 SeLeNe Objectives Conduct a study of on-line educational resources and metadata, and of learners' and instructors' expectations of e- Learning systems. Identify technologies for syndication and personalisation of educational resources. Identify technologies for managing evolving RDF description bases, and design the high-level system architecture of a Self e-Learning Network. 5 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο

6 What is e-learning object It describes a broad category of digital assets that can be used for learning, training, or knowledge development. A learning object can be as small as a paragraph of text and as large as a 3 month online course. 6 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο

7 What is LOM 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 7 Creation of well structured descriptions of learning resources Sharing of descriptions of learning resources between resource discovery systems Tailoring of the resource descriptions to suit the specialised needs of a community

8 Classes of Ontology (1/2) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 8 HomeworkLaboratory Assignment Exercise Exam

9 Classes of Ontology (2/2) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 9 Assignment (defined in other ontology): It refers to any kind of course work given during a semester. Exercise: Is direct subclass of the Assignment class referring to actual exercises, homework or laboratories. Exam: Is a direct subclass of the Assignment class referring to actual exams. Laboratory: Is a direct subclass of the Exercise class referring to course laboratories conducted during a semester. Homework: Is a direct subclass of the Exercise class referring to Course homework assigned to students during a semester.

10 Properties of Ontology (1/9) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 10 1 st Final Exam Period Midterm 2 nd Final Period: This property indicates the examinations period during which an exam was carried out, i.e. Midterm, Finals (1st period), Finals (2nd period)

11 Properties of Ontology (2/9) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 11 interactivityType:Predominant mode of learning supported by this learning object. Possible values : Active, Expositive, Mixed Expositive e-Learning Object Interactivity Type Active Mixed

12 Properties of Ontology (3/9) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 12 e-Learning Object InteractivityLevel Medium High Very High Very Low Low interactivityLevel: Provides the degree of interactivity characterizing this learning object. It refers to the degree to which the learner can influence the aspect or behavior of the learning object. Possible values: Very Low, Low, Medium, High, Very High

13 Properties of Ontology (4/9) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 13 semanticDensity e-Learning Object Medium High Very High Very Low Low semanticDensity: The degree of conciseness of a learning object. The semantic density of a learning object may be estimated in terms of its size, span, or --in the case of self-timed resources such as audio or video-- duration.The semantic density of a learning object is independent of its difficulty. Possible values: Very Low, Low, Medium, High, Very High

14 Properties of Ontology (5/9) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 14 intendedEndUserRole: Principal user(s) for which this learning object was designed, most dominant first, i.e. "learner". Possible values: Teacher, Author, Learner, Manager e-Learning Object Intended End User Role Teacher Learner Manager Author

15 Properties of Ontology (6/9) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 15 context: The principal environment within which the learning and use of this learning object is intended to take place.Possible values: School, HigherEducation, Training, Other. Higher Education Context e-Learning Object School Training Other

16 Properties of Ontology (7/9) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 16 TypicalAgeRange: Age of the typical intended user. This data element shall refer to developmental age, if that would be different from chronological age, i.e. "18-70". e-Learning Object Typical Age Range String

17 Properties of Ontology (8/9) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 17 Difficulty e-Learning Object Medium Difficult Very Difficult Very Easy Easy Difficulty: How hard it is to work with or through this learning object for the typical intended target audience. Possible values: Very Easy, Easy, Medium, Difficult, Very Difficult.

18 Properties of Ontology (9/9) 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο 18 e-Learning Object Typical Learning Time String typicalLearningTime: Approximate or typical time it takes to work with or through this learning object for the typical intended target audience, i.e. "P4M" (holds for 4 months).


Κατέβασμα ppt "LOM Educational Ontology Αργυρώ Δαφέρμου Α.Μ. 1449 Δημήτρης Καμπάς ΜΕΤ 4 Τηλέμαχος Τζανάκης Α.Μ.1642 1 566 - Αναπαράσταση γνώσης στο διαδίκτυο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google