Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

University of Piraeus Department of Maritime Studies M. Sc. In Maritime Studies ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ – 2 nd Session ANGELOS PANTOUVAKIS 2013 - 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "University of Piraeus Department of Maritime Studies M. Sc. In Maritime Studies ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ – 2 nd Session ANGELOS PANTOUVAKIS 2013 - 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 University of Piraeus Department of Maritime Studies M. Sc. In Maritime Studies ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ – 2 nd Session ANGELOS PANTOUVAKIS 2013 - 2014

2 Το σύστημα της ναύλωσης

3 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Πρόσωπα της Ναυλαγοράς Κατάταξη ανάλογα με: Ρόλο Δραστηριότητα Συνεργασία

4 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Πλοιοκτήτης, Εφοπλιστής (Ship owner) Κύριος πλοίου = εμπράγματο δικαίωμα όχι νομή Πλοιοκτήτης = Ιδιοκτήτης Εφοπλιστής = Νομέας Κύριος πλοίου = εμπράγματο δικαίωμα όχι νομή Πλοιοκτήτης = Ιδιοκτήτης Εφοπλιστής = Νομέας -Η κυριότητα αποδεικνύεται με εγγραφή στο νηολόγιο (Registry) -Τρόπος κτήσεως κυριότητας Κ.Ι.Δ. -Πρωτότυπος -Παράγωγος

5 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 - Άλωση Κ.Δ.Δ. - Η δέσμευση - Η κτήση κυριότητας - Άλωση Κ.Δ.Δ. - Η δέσμευση - Η κτήση κυριότητας

6 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 - Όλες τις αποφάσεις χρησιμοποίησης πλοίου - Εξοπλισμός - Επάνδρωση - Ναύλωση - Φόρτωση/ Εκφόρτωση - Όλες τις αποφάσεις χρησιμοποίησης πλοίου - Εξοπλισμός - Επάνδρωση - Ναύλωση - Φόρτωση/ Εκφόρτωση Η Διαχείριση περιλαμβάνει

7 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Ναυλωτής (Charterer) ….«Ο συμβαλλόμενος στον οποίο διατίθεται το πλοίο» Μπορεί ο ναυλωτής να είναι ο φορτωτής ….«Ο συμβαλλόμενος στον οποίο διατίθεται το πλοίο» Μπορεί ο ναυλωτής να είναι ο φορτωτής Στοιχεία ναύλωσης είναι: Ο τύπος του πλοίου Το μέγεθος Ο όγκος Ο αριθμός αμπαριών Ο εξοπλισμός Η ηλικία Η σημαία Η κλάση του Η ταχύτητα Η κατανάλωση καυσίμου

8 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 «Ο κύριος του μεταφερόμενου φορτίου» Ρόλος: Ρόλος: Κυρίαρχος ιδιαίτερα στη Liner Ναυτιλία όπου μπορεί να είναι και ναυλωτής και φορτωτής Φροντίζει: Φροντίζει: - Κατάσταση + Συσκευασία εμπορευμάτων - Φόρτωση/ Εκφόρτωση - Ορισμό πράκτορα προώθησης (Forwarding agent) - Εμπορικό φάκελο (Commercial Set) - Invoice - Bill of lading - Certificate of Origin - Certificate of Quality - Certificate of Insurance - Bill of Exchange «Ο κύριος του μεταφερόμενου φορτίου» Ρόλος: Ρόλος: Κυρίαρχος ιδιαίτερα στη Liner Ναυτιλία όπου μπορεί να είναι και ναυλωτής και φορτωτής Φροντίζει: Φροντίζει: - Κατάσταση + Συσκευασία εμπορευμάτων - Φόρτωση/ Εκφόρτωση - Ορισμό πράκτορα προώθησης (Forwarding agent) - Εμπορικό φάκελο (Commercial Set) - Invoice - Bill of lading - Certificate of Origin - Certificate of Quality - Certificate of Insurance - Bill of Exchange Φορτωτής (Shipper)

9 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Διαχειριστής (Operator) «Υπεργολάβος, υποναυλωτές, υποκαθιστώντα πλοία» Διαχειριστές πλοίου (Ships’ Operators) Ναύλωση από πλοιοκτήτη έναντι ναύλου και υποναύλωση (subcharter) σε άλλον. Διαχείριση φορτίου (Cargo operators) Μεταφορά φορτίων

10 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Μεσίτης Ship broker «Μεσολαβητής στη συναλλαγή προσφοράς + ζήτησης χωρητικότητας πλοίου Ναυλομεσίτης (Chartering broker) = μεσολαβεί ανάμεσα στον πλοιοκτήτη – ναυλωτή, ρυθμίζοντας λεπτομέρειες έναντι προμήθειας Δραστηριότητες - Αναζητεί φορτία + πλοία - Οργάνωση διαδικασίας ναύλωσης - Συντάσσει ναυλοσύμφωνο - Υπογράφει/ Δεσμεύει τα μέρη - Διεκπεραιώνει Competitive Brokers In-house Brokers Correspondent chartering Broker (Cable Broker) Charter Party Brokers ή Freight Brokers Dry Cargo + Tanker Competitive Brokers In-house Brokers Correspondent chartering Broker (Cable Broker) Charter Party Brokers ή Freight Brokers Dry Cargo + Tanker

11 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Ναυτικός Πράκτορας (Shipping agent) «Αναλαμβάνει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη την αντιπροσώπευσή του σε ορισμένα λιμάνια» Δηλαδή -Εκπροσωπεί έναντι αρχών -Είσοδο/ Αγκυροβολία/ Έξοδο πλοίων -Τελωνειακές – Υγειονομικές λεπτομέρειες -Φόρτωση/ Εκφόρτωση -Αποθήκευση/ Παραλαβή εμπορευμάτων -Επισκευή -Τροφοδοσία

12 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 1. Agency Clause 2. Address Clause 3. Protecting agent 1. Agency Clause 2. Address Clause 3. Protecting agent

13 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Δίκτυο Πληροφόρησης Πληροφόρηση Παγκόσμια αγορά Διεθνή νομίσματα Διεθνής νομοθεσία Διεθνή Γεγονότα Διεθνείς Πληροφορίες - Βάθος Λιμένων - Λιμενικά Τέλη - Φόροι Λιμένων - Διέλευση - Ζήτηση + Προσφορά πλοίου Πληροφόρηση Παγκόσμια αγορά Διεθνή νομίσματα Διεθνής νομοθεσία Διεθνή Γεγονότα Διεθνείς Πληροφορίες - Βάθος Λιμένων - Λιμενικά Τέλη - Φόροι Λιμένων - Διέλευση - Ζήτηση + Προσφορά πλοίου

14 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Πληροφόρηση Η πληροφόρηση είναι: - Εξωτερική (ανάμεσα σε μέλη διαφόρων εταιρειών) - Ενδοεπιχειρησιακή (ανάμεσα στην ίδια εταιρεία) - Άτυπη + Τυπική Η πληροφόρηση είναι: - Εξωτερική (ανάμεσα σε μέλη διαφόρων εταιρειών) - Ενδοεπιχειρησιακή (ανάμεσα στην ίδια εταιρεία) - Άτυπη + Τυπική

15 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Ναυτιλιακά κέντρα πληροφόρησης Λονδίνο (από 1860)  Έδρα Διεθνών Οργανισμών Νέα Υόρκη Τόκυο Πειραιάς ΟΣΛΟ (Intertanko) Αμβούργο Παρίσι Σαγκάη Σιγκαπούρη Λονδίνο (από 1860)  Έδρα Διεθνών Οργανισμών Νέα Υόρκη Τόκυο Πειραιάς ΟΣΛΟ (Intertanko) Αμβούργο Παρίσι Σαγκάη Σιγκαπούρη

16 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Baltic Exchange OUR WORD OUR BOND

17 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Baltic Exchange - «Ιδιωτικός Οργανισμός με market και non – market members -Ιδρύθηκε το 1744 -Τόπος συνάντησης εμπλεκομένων για - Πραγματοποίηση Ναυλώσεων - Αγορά – Πώληση Δημητριακών - Αγορές – Πωλήσεις πλοίων - Σεμινάρια - Εκδόσεις - Διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών - Επίλυση ναυτιλιακών διαφορών/ Mediation - Arbitration

18 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 BIMCO – Baltic and International Maritime Council

19 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 BIMCO – Baltic and International Maritime Council - Ιδρύθηκε το 1905 (Δανία) - Σήμερα αριθμεί 2600 μέλη Δραστηριότητες - Ερμηνεία όρων Ναυλοσυμφώνων (Interpretation of charter party terms) -Καθοδήγηση σε θέματα Ναυτικού Δικαίου - Χορήγηση Συμβουλών επί διαφορών -Διεξαγωγή ερευνών -Ανάπτυξη Ναυτιλιακών Προγραμμάτων

20 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Lloyd’s

21 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 - 1760 - Τεχνικός τομέας/ Lloyd’s Register - Ναυτασφαλιστικός τομέας/ Lloyd’s of London - Lloyd’s List - 1760 - Τεχνικός τομέας/ Lloyd’s Register - Ναυτασφαλιστικός τομέας/ Lloyd’s of London - Lloyd’s List Lloyd’s

22 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Είδη Πληροφόρησης - Market Reports - Drewry - Clarksons - Fearnleys - Institute of Shipping - Economics + Logistics - Position Lists - Cargo orders - Offers + Counter offers - Indications - General Information - Market Reports - Drewry - Clarksons - Fearnleys - Institute of Shipping - Economics + Logistics - Position Lists - Cargo orders - Offers + Counter offers - Indications - General Information

23 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Drewry

24 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Clarksons

25 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Fearnleys

26 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Institute of Chartered Shipbrokers

27 ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 Economics and Logistics

28 Lloyd’s List Commodity Price Bulletin (UNCTAD) Commodity Reports (IWC/ International Wheat Council) UNCTAD ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014

29 Διεθνείς Οργανισμοί - International Association of Independent Tanker Owners - International Association of Dry Cargo Ship ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 - FONASBA - IMO - ICS - CITL

30 International Association of Independent Tanker Owners As of January 2012, the organisation had 235 members, whose combined fleet comprises some 3,380 tankers totalling 285 million dwt. INTERTANKO's associate membership stands at some 320 companies with an interest in shipping of oil and chemicals. Πηγή: http://www.intertanko.com/About -Us / http://www.intertanko.com/About -Us / ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014

31 International Association of Dry Cargo Ship owners Intercargo is the short name for the International Association of Dry Cargo Shipowners. Our members operate predominantly Bulk Carriers in the international dry bulk trades, such as coal, grain, iron ore and other bulk commodities. Our main role is to work with our members, the regulators and other Shipping Associations to ensure that shipping operates safely, efficiently, environmentally and profitably. To do this, we actively participate in the development of global legislation through the International Maritime Organization and other similar bodies.dry bulk tradesInternational Maritime Organization Πηγή: http://www.intercargo.org/http://www.intercargo.org/ ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014

32 FONASBA – Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents FONASBA has consultative status at the International Maritime Organization (IMO), United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) and the World Customs Organization (WCO). We also work closely with ship owning bodies BIMCO, Intercargo and Intertanko.International Maritime OrganizationUnited Nations Conference on Trade & DevelopmentWorld Customs OrganizationBIMCOIntercargoIntertanko FONASBA’s relationship with the European Commission is handled through a sub-committee, the European Community Association of Shipbrokers & Agents (ECASBA). ECASBA provides input into European seaport, port services, short sea shipping, shipping safety and EDI policies as well as customs and administrative procedures.European Community Association of Shipbrokers & Agents Our membership is made up of 38 national associations of shipbrokers and agents and a further 11 countries are represented by associate or candidate members. Individual companies are also eligible to join. Our membership All members of national associations which make up FONASBA are encouraged to obtain the FONASBA Quality Standard, proving their financial standing and commitment to quality. FONASBA is based at London’s Baltic Exchange. Πηγή: https://www.fonasba.com/fonasba-memberhttps://www.fonasba.com/fonasba-member ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014

33 IMO – International Maritime Organization - In 1948 an international conference in Geneva adopted a convention formally establishing IMO (the original name was the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, or IMCO, but the name was changed in 1982 to IMO). - IMO – the International Maritime Organization – is the United Nations specialized agency with responsibility for the safety and security of shipping and the prevention of marine pollution by ships. Πηγή: http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspxhttp://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014

34 ICS – Institute of chartered Shipbrokers ICS is the only internationally recognised professional body in the maritime arena and it represents shipbrokers, ship managers and agents throughout the world. With 24 branches in key shipping areas, 4000 individuals and 120 company members, the Institute's membership represents a commitment to maintaining the highest professional standards across the shipping industry. Founded in 1911, the Institute was awarded a Royal Charter in 1920. The Charter was amended in 1984 to open the membership to companies and non-British subjects. As a result, the Institute is now truly international and provides a great deal of opportunity for networking. Πηγή: http://www.ics.org.uk/about-ushttp://www.ics.org.uk/about-us ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014

35 Τέλος 2 ης διάλεξης Ευχαριστώ... ANGELOS PANTOUVAKIS 2013- 2014 UNIVERSITY OF PIRAEUS Dpt. of Maritime Studies M. Sc. In Maritime Studies


Κατέβασμα ppt "University of Piraeus Department of Maritime Studies M. Sc. In Maritime Studies ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ – 2 nd Session ANGELOS PANTOUVAKIS 2013 - 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google