Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Demand: key factors world economy sea borne commodity trade

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Demand: key factors world economy sea borne commodity trade"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Demand: key factors world economy sea borne commodity trade
average haul exogenous factors transport cost

2 1. World economy factor Business cycles (strong correlation). The 2008 crisis strongly influenced trade… Sea trade elasticity. ΔST / ΔGDP. Positive means more trade increase/decrease in GDP increase/decrease. Keep in mind: 90% of global trade through shipping Global see trade cycle (e.g. BRICs)

3 Investment Multiplier & income accelerator
Business cycles Investment Multiplier & income accelerator Time-lags make cyclical fluctuations extreme Stockbuilding (pro-cyclical…) Behavioural reasons psychology/expectations (Pigou ‘non-compensating errors’ effect, or ‘herding’, or self-fulfilling expectations” Business cycles (the most important factor. They influence shipping cycles)

4

5 Volume of World Trade. An example of volatility

6 2. Seaborne commodity trades
Short term (seasonality of commodities makes difficult to plan, spot market critical). Long term: Changes in Product’s demand (i.e. oil in 60s) Change in the sources’ “place” of the product (i.e. 70s Alaska, North sea…+ iron in China in the 90s…). Changes in the location of production – trade pattern change). i.e., refining oil before shipment… Change in transport policy (especially since the’70s where oil companies planned the tonnage needed to transport, signing long-term contracts with ship-owners, spot market only 10%). Spot market now more than 50%.

7 3. Average haul (μέση διανυόμενη απόσταση θαλάσσιας διαδρομής) & ton miles (tonnage of cargo shipped, multiplied by the average transported distance) Μεταβλητή της απόστασης ως παράγοντας ζήτησης (i.e. closure of Suez…D ↑, Freights ↑) To take account of AH we measure sea transport demand in terms of: Ton miles (τονάζ φορτίου Χ μέση απόσταση). Παράγοντες: 1. ένα κλείσιμο διώρυγας προκαλεί αύξηση AH, αύξηση ζήτησης, αύξηση ναύλων!). 2. Σημαντικός ο παράγων απόστασης εξαγωγικών περιοχών και καταναλωτικών. 3.The discovery of Alaska & Mexico oil diminished AH Ποικίλει σχετικά με το μεταφερόμενο εμπόρευμα. Short / long haul suppliers

8

9 4. External (random) factors of Demand
Κύκλοι διεθνούς εμπορίου Διαφορές κύκλων και κρίσεων exceptional moments) στις τιμές των ναύλων κατά Stopford. Also: Accidents, natural or social forces, lack of periodicity & connections with free markets , etc. Technology (Kuhn: the logic of scientific revolution) Λογική της κανονικής καμπύλης της προσφοράς όταν οι επιδράσεις είναι θετικές (νέες παραγγελίες πλοίων, νέοι εφοπλιστές, μεγαλύτερης χωρητικότητας νέα πλοία, κτλ Κόστος μεταφοράς! 2.5% κατά ΜΟ (cost of transactions) Εργασία για φοιτητές: Επιλέξτε μεγάλα γεγονότα εξωτερικών παραγόντων και συσχετίστε τα με τις τιμές των ναύλων!

10 Long run, transport costs (8 times bigger ships, same Freight price!!!

11

12 E= Δ Demand transport service / Δ Price (freight).
In the short-term inelastic, as no substitutes exist. So demand is not depending so much on… Δ freight rates. E= Δ Demand transport service / Δ Price (freight). Δq/q / Δp/p = Δq·p / q·Δp Freight Passengers $ $ $

13 E1= 1000·1000 / ·250 = 0.4 E2= 100·1250 / 250·9.000 = 0,055 Inelastic – steep ! The less the value of the “freight / total value of the product”, the more (in the short-term) inelastic demand is.

14


Κατέβασμα ppt "Demand: key factors world economy sea borne commodity trade"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google