Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σπουδαστές Πάλλης Δημήτρης Μεϊμαρίδης Δημήτρης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σπουδαστές Πάλλης Δημήτρης Μεϊμαρίδης Δημήτρης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σπουδαστές Πάλλης Δημήτρης Μεϊμαρίδης Δημήτρης
ΜελEτη και υλοπOIηςη γεννΗτριαΣ ΣΗματοΣ, βαςιςμΕνη ςτην πλατφΟρμα Arduino Σπουδαστές Πάλλης Δημήτρης Μεϊμαρίδης Δημήτρης

2 Πρόλογος Γεννήτριες σήματος είναι όργανα τα οποία παρέχουν τάση. Άλλες φορές αυτή η τάση εκφράζεται ως επαναλαμβανόμενη και άλλες ως μη επαναλαμβανόμενη. Οι διάφορες τιμές που παίρνει η τάση αυτή έχουν ως αποτέλεσμα των σχηματισμό σημάτων . Αν οι τιμές τις τάσης εναλλάσσονται με τον χρόνο τότε έχουμε μια γεννήτρια παραγωγής εναλλασσόμενων σημάτων. Με αυτά τα σήματα ασχοληθήκαμε και υλοποιήσαμε ορισμένα στην παρούσα εργασία. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το ημιτονικό και παράγωγα του το τετραγωνικό, τριγωνικό και πριονωτό.

3 Στόχοι εργασίας Η παρουσίαση των δυνατοτήτων του Arduino ως μια ανοιχτού λογισμικού προγραμματιζόμενη πλακέτα και η δυνατότητες χρήσης της από ένα ευρύ κοινό χωρίς προγραμματιστικές ιδιαίτερα γνώσεις. Οι δυνατότητες του Arduino που είχαν ως αποτέλεσμα την κατασκευή της γεννήτριας. Η χρήση μιας τέτοιας γεννήτριας σήματος για ερευνητικούς αλλά και πρακτικούς σκοπούς και η μετέπειτα εξέλιξη της.

4 Τι σήματα παράγει η Γεννήτρια Σημάτων της εργασίας
Τι σήματα παράγει η Γεννήτρια Σημάτων της εργασίας Συνεχές- Εναλλασσόμενο ρεύμα Συνεχές ρεύμα :Τάση σταθερού πλάτους προς μία κατεύθυνση Εναλλασσόμενο ρεύμα :Μεταβαλλόμενη τάση και κατεύθυνση ως προς τον χρόνο Είδη Σημάτων Ημιτονικό :Περιοδικό σήμα, η τάση μεταβάλετε ανάλογα με τις τιμές που παίρνει το ημίτονο Τετραγωνικό :Περιοδικό σήμα δυο τιμών ,μιας ελάχιστης και μιας μεγίστης τιμής στον χρόνο . Τριγωνικό :Περιοδικό σήμα ,πολύ κοντά στο ημιτονικό Πριονωτό :Περιοδικό σήμα ,πολύ κοντά στο τριγωνικό με μηδενισμό της τάσης του μετά από το μέγιστο σημείο.

5 Γεννήτρια σημάτων -Arduino
Τριγωνικό Σήμα Αύξηση μεταβλητής κατά ένα κάθε φορα ως το μέγιστο και στην συνέχεια μείωση κατά ένα ως το ψηφιακές καταστάσεις προς τον PORTD εναλλάσσονται- εξαγωγή μιας αναλογικής τιμής. Ημιτονικό Σήμα Χρήση πινάκα 256 θέσεων για τις τιμές των ημιτόνων, βρόχος επανάληψης και πέρασμα των τιμών σε κάθε ένα από τα 8 bit του καταχωριτή PORTD. Τετραγωνικό Σήμα Η τιμές των 8 bit του PORTD είναι 0 για μια περίοδο και μεγίστη στην επόμενη περίοδο. Πριονωτό Σήμα Όμοια περίπτωση με τριγωνικό με μόνη διαφορά τον μηδενισμό μετά την μέγιστη τιμή του.

6 Digital to analog Το κύκλωμα R-2R
*R = 10KΩ

7 Κύκλωμα γεννήτριας σημάτων

8 Διάγραμμα ροής προγράμματος

9 Επίλογος (συμπεράσματα-προβλήματα)
Πλεονεκτήματα κατασκευής γεννήτριας με την χρήση του Arduino Ευκολία στην κατασκευή του κυκλώματος. Ευκολία στην συγγραφή του κώδικα.

10 Επίλογος (συμπεράσματα-προβλήματα)
Arduino – Ψηφιακό σύστημα(κύκλωμα R-2R). Λειτουργεί σε ανώτερη γλώσσα. Πετυχαίνουμε διαφορετικές συχνότητες για διαφορετικά σήματα. Arduino-Ακατάλληλο για παραγωγή σημάτων υψηλών συχνοτήτων.

11 Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση!


Κατέβασμα ppt "Σπουδαστές Πάλλης Δημήτρης Μεϊμαρίδης Δημήτρης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google