Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημήτριος Ε. Κυριακός Πληροφορικός,MSc,MBA,MEd Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Πρόεδρος Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημήτριος Ε. Κυριακός Πληροφορικός,MSc,MBA,MEd Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Πρόεδρος Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημήτριος Ε. Κυριακός Πληροφορικός,MSc,MBA,MEd Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Πρόεδρος Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)

2 Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες Απαιτήσεις σε υλικά και πόρους για τη δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής. Βασικό πλαίσιο συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. Δημιουργία διαγραμμάτων ροής και τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακών αρχείων. Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής ειδικών συνεργατών για τη δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής. Διαδικασίες παράδοσης και αρχειοθέτησης υλικού πολυμεσικής εφαρμογής. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Έλεγχος συμβατότητας, διαλειτουργικότητας των επιμέρους στοιχείων και αρτιότητας της πολυμεσικής εφαρμογής. Θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων. Θεωρία Των Πολυμέσων και Υπερμέσων. Λειτουργικά συστήματα Windows XP-Vista-7, Apple OS, Unix - Linux. Λογισμικό διαμόρφωσης χρονοδιαγράμματος. Περιγραφή, τρόπος καταγραφής σεναρίων και παρουσίασης εναλλακτικών σεναρίων για τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών. Πηγές και μέσα αναζήτησης πολυμεσικών εφαρμογών. Προετοιμασία και προγραμματισμός της δομής της πολυμεσικής εφαρμογής. Σχεδίαση προγράμματος πολυμέσων. Τεχνικές συλλογής και οριστικοποίησης επιμέρους στοιχείων πολυμεσικής εφαρμογής. Τεχνικές χειρισμού προβλημάτων και παραπόνων με πελάτες. Τεχνολογία Εκτυπώσεων & Αναπαραγωγής Ψηφιακών Μέσων. Τεχνολογία Πολυμέσων. Τυπογραφικός Σχεδιασμός Εντύπων & Εφαρμογών Πολυμέσων. Χρώμα Γραφικών Τεχνών & Πολυμέσων.

3 Ειδικά Επαγγελματικά Προσόντα ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ανάπτυξη Multimedia Εφαρμογών για Συστήματα Πληροφορικής Κοινής Χρήσης (Shared Access Computing). Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση εργαλείων τύπου Cast / Score / Scripting paradigm. Βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για πολυμεσικές εφαρμογές. Γλώσσες Προγραμματισμού. Είδη και τεχνικές διαμόρφωσης επιμέρους στοιχείων πολυμεσικής εφαρμογής. Είδη λογισμικού για την παραγωγή πολυμεσικής εφαρμογής (π.χ μουσική, video, animation, εικόνες, φωτογραφίες). Είδη λογισμικού και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων λειτουργίας. Είδη, περιεχόμενο και απαιτήσεις πολυμεσικής εφαρμογής. Είδη, πηγές και μέσα αναζήτησης πολυμεσικών εφαρμογών και νέων προϊόντων για την δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών. Επεξεργασία Animation. Επεξεργασία Video. Επεξεργασία Μακέτας. Επικοινωνίες Δεδομένων – Δίκτυα. Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας. Πολυμέσα & Λειτουργικά Συστήματα (Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών, Γραφική Διεπιφάνεια Χρήστη). Προετοιμασία, τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασία ελέγχου γραφικής διεπαφής χρήστη. Τεχνικές ενσωμάτωσης επιμέρους στοιχείων στην πολυμεσική εφαρμογή. Τεχνικές επανεπεξεργασίας ψηφιακών στοιχείων της πολυμεσικής εφαρμογής. Τεχνικές προδιαγραφές πολυμεσικών εφαρμογών ανάλογα με το είδος (π.χ εικόνα, επεξεργασία μακέτας, Animation, Video).

4 Ειδικά Επαγγελματικά Προσόντα ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Άνετη χρήση διαμόρφωσης χρονοδιαγράμματος. Άνετη χρήση δικτύων, βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Άνετη χρήση διαγραμμάτων ροής. Άνετη χρήση τεχνικών διαμόρφωσης ψηφιακών στοιχείων πολυμεσικής εφαρμογής. Άνετη χρήση γλώσσας προγραμματισμού και ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών. Άνετη χρήση τεχνικών ενσωμάτωσης ψηφιακών στοιχείων. Άνετη χρήση τεχνικών επανεπεξεργασίας ψηφιακών στοιχείων. Ενεργός ακρόαση. Επικοινωνία. Πρωτοβουλία. Επίλυση προβλημάτων. Κρίση και λήψη απόφασης. Ψηφιακή δεξιότητα. Οργανωτικότητα. Διαχείριση χρόνου. Εξελικτική ικανότητα. Κοινωνική αντίληψη.

5 Ειδικά Επαγγελματικά Προσόντα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Καλή μνήμη. Δημιουργική ικανότητα. Δημιουργική – αφαιρετική ικανότητα. Τακτοποίηση Πληροφοριών. Συμπερασματική ικανότητα. Παρατηρητικότητα. Ευελιξία κατηγοριοποίησης. Φαντασία.

6 Επαγγελματικές Προοπτικές Η ζήτηση για το επάγγελμα είναι τέτοια ώστε η πλειονότητα των επαγγελματιών να βρίσκει ικανοποιητική απασχόληση. Ιδιαίτερα οι τεχνικοί που έχουν ήδη κάποια εμπειρία, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ όλων των ειδών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής και το αντικείμενο προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά τους. Από την διαδικασία αντιστοίχισης της εν λόγω ειδικότητας με επάγγελμα βάση του προτύπου ISCO 08 σε τριψήφιο επίπεδο, προκύπτει η παρακάτω αντιστοίχιση ενώ παρατίθενται και τα στοιχεία απασχόλησης του εν λόγω επαγγέλματος ανά τρίμηνο την κατά τα έτη 2011 – 2013.

7 Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /Video Games) ΕΞΑΜΗΝΟΑΒΓΔ Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΘΕΣΘΕΣΘΕΣΘΕΣ 1ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ224 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι 235 3ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ112 4ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ224 5ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 2 6ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 33 33 33 33 7ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET 235 8ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι 224 22 9ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ II (C) 246 10ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (PHOTOSHOP) 22 11 ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ C++) 33 12ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (OpenGL) /Python 22 22 13ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V (PHP) 44 14ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor) 33 22 15ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Ι (3DS MAX) 33 33 16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ (C++, JAVA) 22 17ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ 22 18ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ VIDEO 22 19ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (FLASH) 22 20ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET 22

8 Τι συμβαίνει στο εξωτερικό; Βρετανία http://www.prospects.ac.uk/your_hnd_what_ next.htm http://www.prospects.ac.uk/your_hnd_what_ next.htm

9 Online courses Η τεχνολογία αλλά κι η εκπαίδευση είναι δύο τομείς που εξελίσσονται παράλληλα και βέβαια επηρεάζουν ο ένας τον άλλον αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Τα βήματα που έχουν γίνει στην τεχνολογία επιτρέπουν και ουσιαστικά προωθούν νέους και διαφορετικούς τρόπους εκπαίδευσης και μάθησης. Η δυνατότητα πλέον για εξ’ αποστάσεως μάθησης και παρακολούθηση μαθημάτων, σεμιναρίων, διαλέξεων και διάφορων εκπαιδευτικών γεγονότων είναι μία παγιωμένη κατάσταση και μία απλή καθημερινότητα ειδικότερα για νεότερους μαθητές και φοιτητές. Τα MOOC- massive open online course δηλαδή ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα είναι μία μορφή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει αποκτήσει σταθερό κοινό που για λόγους οικονομίας, απόστασης ή χρόνου προτιμάει αυτό τον τρόπο εξειδίκευσης και συνέχισης των σπουδών τους.

10 Online courses https://www.edx.org/ https://www.coursera.org/ https://www.futurelearn.com/ https://www.udemy.com/ http://ocw.mit.edu https://www.open2study.com/courses


Κατέβασμα ppt "Δημήτριος Ε. Κυριακός Πληροφορικός,MSc,MBA,MEd Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Πρόεδρος Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google