Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β’ Γυμναςιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β’ Γυμναςιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β’ Γυμναςιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφαλαιο 1: Ψηφιακος Κοςμος
Β΄ τάξη Εικόνα 1.1: Η δεύτερη εικόνα έχει σχηματιστεί με χρωματιστές ψηφίδες και προσπαθεί να αποτυπώσει την πρώτη φωτογραφία.

3 1.2 ο υπολογιστής ως ψηφιακή συσκευή
δεν περνάει ρεύμα περνάει ρεύμα 1

4 Πώς μετατρέπει τους χαρακτήρες σε μια σειρά από 0 και 1;
Πως ομως ολοι οι αριθμοι του δεκαδικου ςυςτηματος μπορουν να μετατραπουν ςε μια ςειρα απο 0 και 1; Πώς μετατρέπει τους χαρακτήρες σε μια σειρά από 0 και 1; Και οι εικόνες;;;; Πώς τις μετατρέπει σε μια σειρά από 0 και 1;

5 Ο κώδικας ASCII Α 1.3.3

6 μονάδες πολλαπλάσιων του byte
περίπου 1000 KB περίπου 1000 MB περίπου 1000 GB

7 396 pixel 533 pixel Ψηφίδες (pixels) = ύψος x πλάτος (διαστάσεις)
Παράδειγμα: Ύψος 533 pixel x πλάτος 396 pixel x βάθος 3 byte (παλέτα bit ~ 4δις χρώματα) = ,204 byte

8 Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή Β΄ τάξη Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της.

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα
Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση εικόνας, αναλογικό σήμα, αλληλεπιδραστικότητα (interactivity), βάθος χρώματος, δειγματοληψία, εικονοστοιχείο (pixel), Πολυμέσα (Multimedia), ψηφιακό σήμα, ψηφιοποίηση εικόνας-βίντεο-ήχου. Τι είναι τα πολυμέσα; Γενικά μία εφαρμογή στον υπολογιστή χαρακτηρίζεται ως εφαρμογή πολυμέσων, όταν: Συνδυάζει διάφορες μορφές αναπαράστασης της πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχο, κινούμενη εικόνα, βίντεο). Συνδέει ποικίλες πληροφορίες μεταξύ τους με μη γραμμικό τρόπο (όπως και στον Παγκόσμιο Ιστό, οι πληροφορίες σε μία εφαρμογή πολυμέσων είναι ειδικά δομημένες) . Η μη γραμμική οργάνωση των εφαρμογών πολυμέσων μας δίνει την δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε με τον υπολογιστή και να επιλέγουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Σε αντίθεση από μία εκπομπή στην τηλεόραση, ο χρήστης δεν παρακολουθεί παθητικά τη ροή εξέλιξης της εφαρμογής, αλλά μπορεί να παρεμβαίνει (όπως για παράδειγμα σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι), καθορίζοντας τη μορφή, τη σειρά και την ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται αλληλεπιδραστικότητα χρήστη-υπολογιστή.

10 Εικόνα 3.4: Παράδειγμα εικόνων που δημιουργούν ένα κινούμενο σχέδιο.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση εικόνας, αναλογικό σήμα, αλληλεπιδραστικότητα (interactivity), βάθος χρώματος, δειγματοληψία, εικονοστοιχείο (pixel), Πολυμέσα (Multimedia), ψηφιακό σήμα, ψηφιοποίηση εικόνας-βίντεο-ήχου. Βίντεο – Κινούμενο σχέδιο Εικόνα 3.4: Παράδειγμα εικόνων που δημιουργούν ένα κινούμενο σχέδιο. Εικόνα 3.5: Περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας βίντεο

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα
Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση εικόνας, αναλογικό σήμα, αλληλεπιδραστικότητα (interactivity), βάθος χρώματος, δειγματοληψία, εικονοστοιχείο (pixel), Πολυμέσα (Multimedia), ψηφιακό σήμα, ψηφιοποίηση εικόνας-βίντεο-ήχου. Ήχος Εικόνα 3.6α: Η γραφική παράσταση της κυματομορφής ενός ήχου. Εικόνα 3.6β: Η επιλογή συγκεκριμένων τιμών σε τακτά χρονικά διαστήματα για την καταγραφή ενός ήχου σε ψηφιακή μορφή. Εικόνα 3.6γ: Σύγκριση της αναλογικής και ψηφιακής αναπαράστασης της κυματομορφής.

12 Β΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών
Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider).

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: Αρχεία - Φάκελοι
Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Αντιγραφή (copy), αρχείο (file), δημιουργία (create), διαγραφή (delete), ο διαχειριστής αρχείων (file manager), επικόλληση (paste), μετακίνηση (move), μετονομασία (rename), φάκελος (folder), τύποι αρχείων, Αρχείο ονομάζουμε μια οργανωμένη συλλογή από δεδομένα, που είναι αποθηκευμένα σε κάποιο μέσο αποθήκευσης του υπολογιστή. Τα βασικά χαρακτηριστικά του αρχείου: Όνομα: Μέγεθος: μετριέται σε μπάϊτ (Byte) καθώς και στα πολλαπλάσιά του (ΚΒ, ΜΒ, GB, ΤΒ) Η φωνή μου . mp3 Κυρίως όνομα τελεία επέκταση

14 Εικόνα 6.1: Η οθόνη της «Βοήθειας» για την εκτύπωση εγγράφου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 6: Η «Βοήθεια» στον υπολογιστή Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Αναζήτηση, Βοήθεια (Help), Ευρετήριο, Κόμβος, Λέξη κλειδί, Περιεχόμενα, Σύνδεσμος, Υπερκείμενο. Εικόνα 6.1: Η οθόνη της «Βοήθειας» για την εκτύπωση εγγράφου.

15 Υπηρεςιες Αναζητηςης ςτον Παγκοςμιο Ιςτο

16 οι Μηχανές Αναζήτησης και οι Θεματικοί Κατάλογοι.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Κεφάλαιο 7: Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Διεύθυνση Ιστοσελίδας (URL), Θεματικοί Κατάλογοι, Λέξεις Κλειδιά (Key Words), Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines), Παγκόσμιος Ιστός (WWW), Υπηρεσίες Αναζήτησης. Το πρόβλημα της δύσκολης αναζήτησης μιας πληροφορίας στον Παγκόσμιο ιστό, επιλύεται με τις υπηρεσίες αναζήτησης. Υπάρχουν δύο είδη υπηρεσιών αναζήτησης: οι Μηχανές Αναζήτησης και οι Θεματικοί Κατάλογοι. Altavista: Google: Yahoo: Η αναζήτηση των ιστοσελίδων γίνεται με βάση κατάλληλες λέξεις που περιγράφουν περιληπτικά το θέμα, για το οποίο ενδιαφερόμαστε. Οι λέξεις αυτές ονομάζονται λέξεις κλειδιά λέξεις κλειδιά Εικόνα 7.1: Οι θεματικοί κατάλογοι είναι οργανωμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες θεμάτων.

17 Εικόνα 9.2: Γράφημα με μορφή κατακόρυφων ράβδων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Κεφάλαιο 9: Γραφήματα και Παρουσιάσεις Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Γραφήματα, Λογισμικό Παρουσίασης Εικόνα 9.2: Γράφημα με μορφή κατακόρυφων ράβδων.

18 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Κεφάλαιο 9: Γραφήματα και Παρουσιάσεις
Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Γραφήματα, Λογισμικό Παρουσίασης Εικόνα 9.4: Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point της Microsoft.

19 creaza

20 Δημιουργείστε εύκολα κινούμενα σχέδια με το Pencil.


Κατέβασμα ppt "Β’ Γυμναςιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google