Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Central Processing Unit.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Central Processing Unit."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Central Processing Unit

4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (CPU)

5  Καταχωρητές (Registers) για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων (data), εντολών (commands), όπως και άλλων πληροφοριών (αποκλειστικής ή γενικής χρήσης).  Αποκωδικοποιητή Εντολών (Command Decoder) για μετατροπή των εντολών προγράμματος σε σειρά λειτουργιών, μέσω των οποίων υλοποιείται η εντολή.  Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Α / Λ Μ) (Arithmetic / Logic Unit – ALU) η οποία εκτελεί αριθμητικές (αθροιστής κλπ.) και λογικές πράξεις.  Κυκλώματα Χρονισμού και Ελέγχου (Timing / Control ) με ψηφιακό ρολόι και ψηφιακούς απαριθμητές παράγουν δευτερεύοντα (περιοδικά και μη) σήματα, για έλεγχο σωστής ακολουθίας των λειτουργιών  Εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας (Internal Bus) για την επικοινωνία όλων αυτών των μονάδων μεταξύ των, μέσα στην CPU.  Διασύνδεση εσωτερικών διαύλων με εξωτερικούς διαύλους (Data / Address / Control Buses Interfaces) για την επικοινωνία της CPU με τα άλλα τμήματα του μικροϋπολογιστή όπως μνήμη και Ι/Ο μέσω των 3 διαύλων Δεδομένων / Διευθύνσεων / Ελέγχου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

6 Η υπολογιστική ισχύς γενικά καθορίζεται από τα εξής στοιχεία:  Την ταχύτητα (το ρολόι) της CPU (πχ 700 MHz ή 2GHz). Όσο υψηλότερη τόσο ισχυρότερος  Το εύρος του διαύλου δεδομένων (πχ 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit). Όσο περισσότερα bits τόσο ισχυρότερος  Το εύρος του διαύλου διευθύνσεων (πχ 16-bit  64 kBytes, 32-bit  4 Gbytes). Όσο μεγαλύτερος τόσο περισσότερη μνήμη μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί και τόσο ισχυρότερο είναι το σύστημα  Το πλήθος των εσωτερικών καταχωρητών της CPU. Όσο περισσότεροι τόσο ισχυρότερος  Την παρουσία ειδικής μνήμης “cache” δίπλα στην CPU.Ι/Ο μέσω των 3 διαύλων Δεδομένων / Διευθύνσεων / Ελέγχου. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

7 Ο ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 8085 ΤΗΣ INTEL (ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΙΔΩΝ του chip)

8 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 8085

9 ΤΟ ΚΙΤ 8085 ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Central Processing Unit."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google