Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παραδείγματα Προγραμματισμού Αναζήτηση του μεγίστου σε ένα πίνακα αριθμών χωρίς πρόσημο που βρίσκεται τοποθετημένος στη μνήμη από τη θέση TAB και μετά,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παραδείγματα Προγραμματισμού Αναζήτηση του μεγίστου σε ένα πίνακα αριθμών χωρίς πρόσημο που βρίσκεται τοποθετημένος στη μνήμη από τη θέση TAB και μετά,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παραδείγματα Προγραμματισμού Αναζήτηση του μεγίστου σε ένα πίνακα αριθμών χωρίς πρόσημο που βρίσκεται τοποθετημένος στη μνήμη από τη θέση TAB και μετά, και το πλήθος των στοιχείων είναι το περιεχόμενο της θέσης μνήμης SIZE NAME MAXELM ORG 100 TAB:RES 10 ORG 0 SIZE: CON 10 MAX: RES 1

2 Παραδείγματα Προγραμματισμού LDA SIZE JPZ EXIT(Έλεγχος αν SIZE = 0 ) LDI SIZE DCI (Ο κατ. Ι ‘’δείχνει’’ στο τελευταίο στοιχείο) LDA,I TAB STA MAX(Αρχικά, max = TABLE[size-1] ) LOOP: DCI LDA,I TAB SUB MAX JPN SAME(Το max παραμένει το ίδιο αν Α[i] < max ) LDA,I TAB STA MAX(αν Α[i] >= max, τότε max = A[i] ) SAME: JIG LOOP (Έλεγχος αν τελείωσε ο βρόχος) EXIT: HLT END

3 Παραδείγματα Προγραμματισμού Ταξινόμηση bubblesort (H πρώτη διεύθυνση του πίνακα είναι η ΤΑΒ, το μέγεθος του στη θέση SIZE) i=n-1; while(i>0) { j=0; while(j { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/12/3752929/slides/slide_3.jpg", "name": "Παραδείγματα Προγραμματισμού Ταξινόμηση bubblesort (H πρώτη διεύθυνση του πίνακα είναι η ΤΑΒ, το μέγεθος του στη θέση SIZE) i=n-1; while(i>0) { j=0; while(j0) { j=0; while(j

4 Παραδείγματα Προγραμματισμού NAM BUBBLE ORG 100 TAB:RES 5 ORG 0 SIZE: CON 5(Μέγεθος του πίνακα) INDXI:RES 1 INDXJ:RES 1 AI:RES 1 AJ:RES 1

5 Παραδείγματα Προγραμματισμού LDA SIZE DCA STA INDXI( i = n-1; ) LOOPI:JPZ ENDP ENA 0 STA INDXJ( j = 0; ) LOOPJ:LDA INDXI SUB INDXJ( A = i – j ) JPN ENDLOO( i-j i < j ) JPZ ENDLOO ( i-j = 0 => i = j ) LDI INDXI LDA,I TAB( A <- A[i] STA AI

6 Παραδείγματα Προγραμματισμού LDI INDXJ LDA,I TAB( A <- A[j] ) STA AJ SUB AI( A <- A[j] – A[i] ) JPN NOSWAP( if A A[i] > A[j] ) SWAP:LDA AI STA,I TAB(A[j] <- A[i]) LDI INDXI LDA AJ STA,I TAB(A[i] <- A[j] ) NOSWAP:LDA INDXJ INA( j = j + 1) STA INDXJ JMP LOOPJ

7 Παραδείγματα Προγραμματισμού ENDLOO: LDA INDXI DCA( i = i –1; ) STA INDXI JMP LOOPI ENDP:HLT END

8 Χρήση Έμμεσης Προσπέλασης Εκτέλεση μιας διαδικασίας σε ένα σύνολο στοιχείων τα οποία είναι αποθηκευμένα σε διαδοχικές θέσεις μνήμης PTR: δείκτης του πίνακα με αρχική τιμή τη διεύθυνση του πρώτου στοιχείου του πίνακα CTR: αριθμός στοιχείων του πίνακα SUM: άθροισμα των στοιχείων του πίνακα ΝΑΜ ΤΕSTLOOP:LDX PTR ORG 0INX CTR:CON 5STX PTR PTR:CON 20ADA (PTR) SUM: RES 1DCI LDI CTRJIG LOOP DCISTA SUM LDA (PTR)HLT END

9 Χρήση Δεικτοδοτημένης Έμμεσης Χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία πινάκων οι οποίοι περιέχουν διευθύνσεις αντί για δεδομένα Ένα σύστημα ανάκτησης μετρήσεων συλλέγει δεδομένα από 10 διαφορετικά κανάλια (κάθε κανάλι έχει 10 θέσεις). Κανάλι 0 300 Κανάλι 1 310 Κανάλι 2 320 300 310 320 330 390 Β

10 Χρήση Δεικτοδοτημένης Έμμεσης BACK: ΕΝΙ 0 LOOP: LDA,I (B)... I ++ if(I<10) goto LOOP LDA B INA STA B LDA B+1 INA STA B+1... COUNT++ if(COUNT<10) goto BACK

11 Χρήση Δεικτοδοτημένης Έμμεσης Κανάλι 0 300 Κανάλι 1 310 Κανάλι 2 320 300 310 320 330 390 Β

12 Χρήση Δεικτοδοτημένης Έμμεσης Κανάλι 0 300 Κανάλι 1 310 Κανάλι 2 320 301 311 321 331 391 Β


Κατέβασμα ppt "Παραδείγματα Προγραμματισμού Αναζήτηση του μεγίστου σε ένα πίνακα αριθμών χωρίς πρόσημο που βρίσκεται τοποθετημένος στη μνήμη από τη θέση TAB και μετά,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google