Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Microsoft Excel 4.3 Διαχείριση Φύλλων Εργασίας Κίκα Χρυσοστόμου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Microsoft Excel 4.3 Διαχείριση Φύλλων Εργασίας Κίκα Χρυσοστόμου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Microsoft Excel 4.3 Διαχείριση Φύλλων Εργασίας Κίκα Χρυσοστόμου

2 Εισαγωγή Φύλλο Εργασίας : Αποτελείται από 256 στήλες και 65.536 γραμμές

3 Επιλογή Γραμμών Επιλογή γραμμής : κλικ στον αριθμό της γραμμής Επιλογή Συνεχόμενων Γραμμών : Πατούμε στον αριθμό της πρώτης γραμμής και με πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού σύρουμε για να επιλέξουμε τη περιοχή που θέλουμε. Επιλογή Μη Συνεχόμενων Γραμμών : Πατούμε στον αριθμό της πρώτης γραμμής και με το Ctrl πατημένο κάνουμε διαδοχικά κλικ στην κάθε γραμμή που θέλουμε να επιλέξουμε.

4 Επιλογή Στηλών Επιλογή Στήλης : κλικ στην κεφαλίδα της στήλης Επιλογή Συνεχόμενων Στηλών : Πατούμε στην επικεφαλίδα της πρώτης στήλης και με πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού σύρουμε για να επιλέξουμε τη περιοχή που θέλουμε. Επιλογή Μη Συνεχόμενων Στηλών : Πατούμε στην επικεφαλίδα της πρώτης στήλης και με το Ctrl πατημένο κάνουμε διαδοχικά κλικ στην κάθε κάθε που θέλουμε να επιλέξουμε.

5 Εισαγωγή Στηλών και Γραμμών Εισαγωγή γραμμών : 1. Επιλέγουμε τη γραμμή ακριβώς μετά από τη σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε τη νέα 2. Καρτέλα Home, κουμπί Insert, Insert Sheet Rows Ενναλακτικά : Δεξί κλικ στον αριθμό της επιλεγμένης γραμμής και Insert. Εισαγωγή στηλών : 1. Επιλέγουμε τη στήλη ακριβώς δεξιά από τη σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε τη νέα 2. Καρτέλα Home, κουμπί Insert, Insert Sheet Columns Ενναλακτικά : Δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της επιλεγμένης στήλης και Insert.

6 Εισαγωγή Στηλών και Γραμμών Εισαγωγή πολλαπλών στηλών και γραμμών : 1. Επιλέγουμε ένα αριθμό γραμμών ή στηλών ίσο με τον αριθμό που θέλουμε να εισαγάγουμε. Η επιλογή πρέπει να βρίσκεται ακριβώς μετά από τη σημείο που θέλουμε να τοποθετηθούν οι νέες γραμμές ή στήλες 2. Καρτέλα Home, κουμπί Insert, Insert Sheet Rows ή Insert Sheet Columns Ενναλακτικά : Δεξί κλικ στον αριθμό της επιλεγμένης γραμμής και Insert.

7 Διαγραφή Στηλών και Γραμμών Διαγραφή στηλών και γραμμών : 1. Επιλέγουμε τη στήλη ή τη γραμμή που θέλουμε να διαγράψουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε πολλαπλές στήλες ή γραμμές. 2. Καρτέλα Home, κουμπί Delete, Delete Sheet Rows ή Delete Sheet Columns Ενναλακτικά : Δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης ή στον αριθμό της γραμμής που έχουμε επιλέξει και Delete.

8 Αλλαγή Διαστάσεων Αλλαγή πλάτους στήλης 1. Μετακινούμε το δείκτη του ποντικιού στην επικεφαλίδα της στήλης στο δεξί σύνορο. 2. Πατούμε και κρατούμε το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο. 3. Σύρουμε με το ποντίκι αριστερά ή δεξιά. Εναλλακτικά : Δεξί κλικ στον τίτλο της στήλης και από το μενού επιλέγουμε Column Width. Ή μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί Format και να επιλέξουμε Column Width. Πληκτρολογούμε το απαιτούμενο πλάτος της στήλης.Ok

9 Αλλαγή Διαστάσεων Αλλαγή ύψους γραμμής 1. Μετακινούμε το δείκτη του ποντικιού στο κάτω σύνορο του αριθμού της γραμμής 2. Πατούμε και κρατούμε το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο. 3. Σύρουμε με το ποντίκι πάνω ή κάτω. Εναλλακτικά : Δεξί κλικ στον αριθμό της γραμμής και από το μενού επιλέγουμε Row Height. Ή μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί Format και να επιλέξουμε Row Height. Πληκτρολογούμε το απαιτούμενο μέγεθος της γραμμής.Ok

10 Αλλαγή Διαστάσεων Προσαρμογή στο Περιεχόμενο 1. Μετακινούμε το δείκτη του ποντικιού στην επικεφαλίδα της στήλης στο δεξί σύνορο. 2. Κάνουμε διπλό κλικ για να γίνει αυτόματη προσαρμογή του μεγέθους της στήλης.

11 Σταθεροποίηση Γραμμών και Στηλών Τίτλου 1. Επιλέγουμε το κελί από το οποίο θα ξεκινά το τμήμα του φύλλου εργασίας που χρειάζεται να μετακινείται 2. Κλικ στην καρτέλα View 3. Επιλέγουμε Freeze Panes 4. Στο πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε Freeze Panes Freeze Top Row: σταθεροποιούνται οι γραμμές πάνω από το επιλεγμένο κελί Freeze First Column: σταθεροποιούνται οι στήλες στα αριστερά του Επαναφορά κανονικής λειτουργίας : Unfreeze Panes

12 Εναλλαγή μεταξύ φύλλων εργασίας Ενεργό φύλλο εργασίας : λευκό χρώμα Για να μετακινηθούμε σε άλλο φύλλο εργασίας : κλικ στην καρτέλα του

13 Εισαγωγή Φύλλων Εργασίας Προσθήκη νέου Φύλλου εργασίας : 1. Insert 2. Sheet Εναλλακτικά : Δεξί κλικ σε μια καρτέλα ενός υφιστάμενου Φύλλου Εργασίας και Insert, Worksheet, Ok

14 Διαγραφή Φύλλων Εργασίας 1. Δεξί κλικ στην καρτέλα του Φύλλου Εργασίας και Delete 2. Αν το Φύλλο Εργασίας δεν περιέχει δεδομένα, τότε διαγράφεται άμεσα. Εάν υπάρχουν δεδομένα θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο ζητά να επιβεβαιώσουμε την εντολή διαγραφής. 3. Κουμπί Delete.

15 Καλές Πρακτικές στην Ονομασία Φύλλων Εργασίας Εισαγωγή Φύλλου Εργασίας : Όνομα SheetX ( αυτόματα ) Καλή πρακτική : Αλλαγή ονόματος του φύλλου εργασίας ( μεγαλύτερη ευκολία για μας )

16 Διαχείριση Φύλλων Εργασίας Μετακίνηση ή Αντιγραφή Φύλλου Εργασίας : Κλικ στο κουμπί Format, Move or Copy Sheet ( ή δεξί κλικ στην καρτέλα του φύλλου εργασίας και Move or Copy) Επιλέγουμε τη θέση που θα μετακινήσουμε ή που θα αντιγράψουμε το ενεργό φύλλο εργασίας. Καθορίζουμε το Βιβλίο εργασίας στο οποίο θα μετακινηθεί ή θα αντιγραφεί το ενεργό Φύλλο Εργασίας και στη συνέχεια το φύλλο εργασίας πριν από το οποίο θα τοποθετηθεί. Ok Create a copy: Αντιγραφή ενεργού φύλλου εργασίας στη θέση που έχουμε προσδιορίσει. Αν δεν το ενεργοποιήσουμε τότε θα γίνει μετακίνηση του φύλλου εργασίας στη συγκεκριμένη θέση.

17 Διαχείριση Φύλλων Εργασίας Μετονομασία Φύλλου Εργασίας Δεξί κλικ στην καρτέλα του Φύλλου Εργασίας και Rename ( ή διπλό κλικ στην καρτέλα ) Πληκτρολογούμε το νέο όνομα Enter


Κατέβασμα ppt "Microsoft Excel 4.3 Διαχείριση Φύλλων Εργασίας Κίκα Χρυσοστόμου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google