Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κουλίνας Μιχαήλ Α.Μ.:774 Μπουρνάζης Χρήστος Α.Μ.:792 Ρογκάκος Γεώργιος Α.Μ.:817.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κουλίνας Μιχαήλ Α.Μ.:774 Μπουρνάζης Χρήστος Α.Μ.:792 Ρογκάκος Γεώργιος Α.Μ.:817."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κουλίνας Μιχαήλ Α.Μ.:774 Μπουρνάζης Χρήστος Α.Μ.:792 Ρογκάκος Γεώργιος Α.Μ.:817

2  "PHP: Hypertext Preprocessor"  Ευρέως χρησιμοποιούμενη, ανοιχτού κώδικα, γενικού σκοπού scripting γλώσσα προγραμματισμού  Ειδικά κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρμογών για το Web και μπορεί να ενσωματωθεί στην HTML

3 Χρειαζόμαστε έναν Server με εγκατεστημένη την php.

4 Example

5 Ο κώδικας PHP είναι εσώκλειστος σε ειδικά tags (ετικέτες) αρχής και τέλους που σας επιτρέπουν να μεταφέρεστε μέσα και έξω από το "PHP mode" (PHP τρόπο λειτουργίας).

6 Δύο είναι τα βασικότερα tags που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση των κομματιών που έχουν κώδικα σε PHP: 1. 2....

7 Οι τύποι των μεταβλητών και οι δηλώσεις τους είναι παρόμοια με άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως η C. Παραδείγματα μεταβλητών  $welcome_text = "Hello and welcome to my website.";  $user_id = 987

8 Η δομή μιας εντολής if ειναι ως εξής: IF (something == something else){ THEN Statement } else { ELSE Statement }

9 Παράδειγμα:  if ($username == "webmaster") { echo "Please enter your password below"; }  else { echo "We are sorry but you are not a recognised user"; }  if ($name == "" || $email == "" || $password == "") { echo "Please fill in all the fields"; }

10 Παράδειγμα $number = 1000; $current = 0; while ($current "; }

11 Παράδειγμα: $names[0] = 'John'; $names[1] = 'Paul'; $names[2] = 'Steven'; $names[3] = 'George'; $names[4] = 'David';

12 Παράδειγμα: $number = 5; $x = 0; while ($x "; ++$x; }

13 Μια από τις σημαντικότερες χρήσεις μιας server-side scripting γλώσσας, όπως η ΡΗΡ, είναι να παρασχεθεί ένας τρόπος αποστολής e-mail από τον server και, ειδικότερα, για να πάρει τα εισαγόμενα στοιχειά (μέσω μιας φόρμας) και να τα εξάγει σε μια διεύθυνση e-mail.

14 Ένα e-mail είναι εξαιρετικά εύκολο να σταλθεί με τη χρήση της παρακάτω εντολής: mail($to,$subject,$body,$headers);

15 Παράδειγμα: $to = “yourmail@yourmail.gr"; $subject = "PHP Is Great"; $body = "PHP is one of the best scripting languages around"; $headers = "From: webmaster@webmaster.gr\n"; mail($to,$subject,$body,$headers); echo "Mail sent to $to";

16 Παράδειγμα: Your Name: E-mail: Comments Τώρα πρέπει να φτιάξουμε το αρχείο mail.php

17 Mail.php :

18 Η δημιουργία μιας σύνδεσης σε μια βάση δεδομένων SQL από ένα αρχείο ΡΗΡ είναι εύκολη! Στο παρακάτω παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε βάση δεδομένων τύπου MySQL

19 Παράδειγμα:


Κατέβασμα ppt "Κουλίνας Μιχαήλ Α.Μ.:774 Μπουρνάζης Χρήστος Α.Μ.:792 Ρογκάκος Γεώργιος Α.Μ.:817."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google