Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Xml/EDI Focusing on EbXML Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Πραγματευτέλη Μαρία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Xml/EDI Focusing on EbXML Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Πραγματευτέλη Μαρία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Xml/EDI Focusing on EbXML Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Πραγματευτέλη Μαρία

2 EDI (Electronic Data Interchange) Εμφανίστηκε το 1970 σαν ένας τρόπος ανταλλαγής προκαθορισμένων μηνυμάτων ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα του πωλητή και αγοραστή πάνω από ένα ασφαλές και αξιόπιστο δίκτυο. Αποτελεί τεχνική και τεχνολογία Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο format. Το EDI αρχείο στέλνεται είτε μέσω άμεσης σύνδεσης, είτε μέσω ενός δικτύου VAN (Value Added Network),είτε μέσω του internet τα τελευταία χρόνια. Ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις Πάνω από 100000 υλοποιήσεις σε επιχειρήσεις EDI standards X12 UN/EDIFACT Industry-specific EDI standards όπως το HL7, για την ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας ανάμεσα σε νοσοκομεία και ασφαλιστικούς φορείς.

3 Μειονεκτήματα του EDI Είναι δύσκολο και ακριβό να υλοποιηθεί Δυσνόητη μορφή δεδομένων Δεν είναι προσιτό στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

4 XML - EDI Το EDI αναπτύχθηκε για computer-to-computer interchange, ενώ η XML για human-to-computer interchange (χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητά της σε computer-to-computer interchange). Το format του EDI είναι εξωτερικά ορισμένο, ενώ η XML είναι αυτοπεριγραφική. Υπάρχουν πολλά δωρεάν ή αρκετά φθηνά εργαλεία που υποστηρίζουν την XML Tα XML αρχεία είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα EDI. Η τάση σήμερα είναι να εξαχθεί η πλούσια σημασιολογία των προτύπων και να συνδυαστεί με εφαρμογές xml. Η υλοποίηση λύσεων e-business με χρήση της xml ονομάζεται XML/EDI (Xml/Edi Group)

5 XML repositories (1) Τα xml repositories μπορεί να είναι απλά ένας χώρος αποθήκευσης DTDs και Schemas ή μπορεί να περιλαμβάνονται πολλές πληροφορίες, όπως : Μηχανισμοί Xml-based directory Configuration management Topic maps Δομές δεδομένων Εργαλεία UML modeling Μπορούν επίσης να περιέχουν γλωσσάρια που εξηγούν συνώνυμα και πολλαπλές έννοιες όρων ανάλογα με το περιεχόμενο.

6 XML repositories (2) Τα xml repositories μπορεί να αποτελέσουν τα μέσα για: Πρόσβαση σε βιομηχανικά components και ονοματολογία, σαν ένα οδηγός κατά τον σχεδιασμό (UML), ανάπτυξη και έλεγχο των συστημάτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους. Επέκταση του ηλεκτρονικού χώρου, ώστε να περιλαμβάνει mapping και επεξεργασία δεδομένων κατευθείαν στα συστήματα του οργανισμού Κάλυψη μιας ευρύτερης ακτίνας αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέλη, όπως συναλλαγές πραγματικού χρόνου. Εκμετάλλευση λογισμικού της επόμενης γενιάς, που μπορεί να αλληλεπιδρά άμεσα με την μεταφερόμενη πληροφορία από τα εμπλεκόμενα μέλη. Έτσι, τα xml repositories μπορούν τελικά να περιέχουν συλλογές από standardized tags, business components (πηγαίο και μεταγλωτισμένο κώδικα), αντικείμενα, stylesheets, ορολογίες και κωδικοποιήσεις του κάθε επαγγελματικού τομέα.

7 Ο ρόλος των repositories στο xml/edi

8 Xml repositories για XML/EDI Περιέχουν ένα ή περισσότερα XML γλωσσάρια Παρέχουν ένα μόνο σημείο αναφοράς, το οποίο οι εφαρμογές XML/EDI μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εξασφαλίσουν συνέπεια (consistency) και συντηρησιμότητα (maintainability) των ορισμών και διαδικασιών Επιτρέπουν τόσο αυτοματοποιημένες, όσο και manual επερωτήσεις για την πληροφορία που αποθηκεύουν με τη χρήση κάποιου API.

9 Ποιοί θα παρέχουν xml repositories Οργανισμοί προτύπων: Χ12,UN/EDIFACT Οργανισμοί που προωθούν την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου στις βιομηχανίες τους: HL7, HIBCC στο χώρο της υγείας, AIAG στην αυτοκινητοβιομηχανία, VICS για τη λιανική πώληση και GCA για γραφικές τέχνες.

10 Προσπάθειες στο χώρο των XML repositories Υπάρχοντα XML Repositories (μερικά από αυτά είναι γενικά, άλλα απευθύνονται σε ένα μόνο τομέα). xCBL: XML Common Business Library : Περιέχει business components και business documents σε μορφή DTD και schema. Σχεδιάστηκε και συντηρείται από την Commerce One[1][1] RosettaNet: Μη κερδοσκοπική επιτροπή με αποδέκτες :IT (information Technology ), EC (Electronic Components), SM (Semiconductor Manufacturing)[2][2] BizTalk Framework: Μια επιτροπή της Microsoft με σκοπό την διευκόλυνση της ανάπτυξης και κατανομής των business – oriented XML Schemas της Microsoft[3][3] UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) ebXML:Ιδρύθηκε από το UN/CEFACT και OASIS [1][1] XCBL http://www.xcbl.org [2][2] RosettaNet http://www.rosettanet.org [3][3] BizTalk http://www.biztalk.org/home/framework.asp

11 Δημιουργία του ebXML 1999, προσπάθεια για την προτυποποίηση των προδιαγραφών του XML business. UN/CEFACT και OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) Ιδρύθηκε το Electronic Business Xml Working Group για να δημιουργήσει το τεχνικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει στην XML να χρησιμοποιηθεί καθολικά για την ανταλλαγή μηνυμάτων του e- business.

12 Τί είναι το ebXML Ένα έργο για την προτυποποίηση της ανταλλαγής ηλεκτρονικής πληροφορίας: –XML- based infrastructure για την διευκόλυνση της consistent, secure και interoperable ανταλλαγής μηνυμάτων –Ένα layered framework προτύπων για e-business BP (Business Process) CPA (Collaborative Partner Agreement) Reg/Rep (Registry/Repository) TR/P (Message Service) –Μια διαδικασία quality review

13 Σχηματικά το EbXML Ένα πλαίσιο με 5 επίπεδα προδιαγραφών (specifications) για e-business:

14 Βασικά μέρη του ebXML Τα βασικά συστατικά μέρη του ebXML είναι επιγραμματικά: Core Components - standard DTDs για συναλλαγές, σημασιολογία Business Processes - ένα standard που καθορίζει τα βήματα με τα οποία οι επιχειρήσεις προτιμούν να ανταλλάσουν έγγραφα. Βασισμένο σε UML. Trading Partner Agreements - προδιαγράφει τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου για δύο επιχειρήσεις ώστε να εκτελέσουν τις συμφωνημένες business processes. Transport Layer - ένα standard για τη μετακίνηση εγγράφων ανάμεσα στα συναλλασσόμενα μέλη μέσω internet (η μορφή των μηνυμάτων, πρωτόκολλο μεταφοράς μηνυμάτων, SOAP, etc). Registry/Repository - παρέχει αποθηκευτικό χώρο για αποθήκευση business processes, λεξικών, ταξονομιών και partner profiles (έτσι ώστε οι εταιρείες να ξέρουν που θα βρουν π.χ τα BPs, κτλ)

15 Core Components Μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός κοινού συνόλου εργαλείων δημιουργίας σημασιολογιών, που αντιπροσωπεύουν τους γενικούς τύπους των business data που χρησιμοποιούνται σήμερα και που βοηθούν τόσο στη δημιουργία νέων business vocabularies όσο και στην ανασύνταξη των ήδη υπαρχόντων

16 Business Process Τα Business process models περιγράφουν κάποιες interoperable business processes που επιτρέπουν στα μέλη να συνεργάζονται. Τα Business process models για e-business πρέπει να μετατραπούν σε software components που επικοινωνούν και συνεργάζονται, εκ μέρους των συναλλασόμενων μελών. Ο σκοπός του ebXML Specification Schema είναι να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στο e-business process modeling και στο specification των e-business software components. Το Bussiness Process του EbXML ασχολείται με : – Business Process Specification Schema – Business Process and Business Information –Analysis Overview –Business Process Analysis Worksheets & Guidelines –E-Commerce and Simple Negotiation Patterns –Catalog of Common Business Processes

17 Trading Partner Profile Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification – Collaboration Protocol Profile (CPP) Περιγράφει τις IT δυνατότητες του κάθε μέλους Πρωτόκολλα επικοινωνίας Απαιτήσεις ασφάλειας Business processes που υποστηρίζει – Collaboration Protocol Agreement (CPA) Συμφωνημένες δυνατότητες IT Business process που θα χρησιμοποιηθούν Ορισμός των business transactions, transition rules, κτλ. – Το CPA είναι η τομή των CPPs των δύο συναλλασόμενων μελών.

18 ebXML Registry & Repository Αποθήκη για υποβάλλουσα πληροφορία από συμβεβλημένους οργανισμούς. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι XML schemas και έγγραφα, περιγραφές διαδικασιών, περιγραφές περιεχομένου, UML μοντέλα, Core Components, πληροφορία σχετικά με εμπλεκόμενα μέλη ή ακόμα και components λογισμικού. Το ebXML Registry παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών για την διακίνηση της πληροφορίας ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέλη και για την διευκόλυνση του business process integration. Η πληροφορία που ανταλλάσεται φυλάσσεται με την μορφή αντικειμένων (objects) μέσα σε ένα repository και διαχειρίζεται από τα ebXML Registry Services.

19 Transport and Routing Component Αυτό προδιαγράφει το ebXML Message Service Protocol, το οποίο επιτρέπει την αξιόπιστη και ασφαλή ανταλλαγή των μηνυμάτων. Περιλαμβάνει περιγραφή: –της δομής των μηνυμάτων του ebXML –τη συμπεριφορά του Message Service Handler που δέχεται και λαμβάνει τέτοια μηνύματα πάνω από κάποιο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Το transport and routing component ασχολείται με θέματα όπως: –Message Service Specification –Packaging Specification –ebXML SOAP Extensions –Message Service Handler Services –Reliable Messaging –Error Handling –Security

20 Αρχιτεκτονική Η νοητή περίληψη που περιγράφεται παρακάτω εισάγει τις ακόλουθες έννοιες και την ακόλουθη αρχιτεκτονική: 1. Ένα πρότυπο μηχανισμό για την περιγραφή μιας διαδικασίας (Business Process) και του συσχετιζόμενου με αυτή information model. 2. Ένα μηχανισμό για καταχώρηση και αποθήκευση των Business Process και Information Meta Models. 3. Η ανάκτηση πληροφορίας σχετικά με τον κάθε business partner περιλαμβάνει: –Τις διαδικασίες (Business Processes) που υποστηρίζουν –Τα Business Service Interfaces που προσφέρουν για υποστήριξη των διαδικασιών τους (Business Process) –Τα μηνύματα (Business Messages) που ανταλλάσονται ανάμεσα στα αντίστοιχα Business Service Interfaces. –Τη τεχνική ρύθμιση των υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων μεταφοράς ασφαλείας και κωδικοποίησης. 4. Ένα μηχανισμό για καταχώρηση της προαναφερθείσας πληροφορίας ώστε αυτή να μπορεί να βρεθεί και να ανακτηθεί. 5. Ένα μηχανισμό για την περιγραφή της εκτέλεσης μιας αμοιβαίας συμφωνίας, η οποία μπορεί να προκύψει από πληροφορίες που παρέχονται για τον κάθε συμμετέχοντα από το 3. (Collaboration Protocol Agreement – CPA) 6. Ένα πρότυπο πλαίσιο υπηρεσίας μηνυμάτων (Messaging Service), το οποίο κάνει δυνατή την ασφαλή και αξιόπιστη ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στα μέλη (trading Partners) 7.Ένα μηχανισμό για ρύθμιση των αντιστοίχων υπηρεσιών μηνυμάτων, έτσι ώστε να συμφωνούν σε σχέση με την διαδικασία (Business Process) και με τους περιορισμούς που ορίζονται απο την συμφωνία.

21 Αρχιτεκτονική του ebXML

22 ΕbXML use case

23 Βιομηχανικές ομάδες που υποστηρίζουν ebXML

24 Το όραμα του ebXML Η παγκόσμια ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, όπου οι εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους και οπουδήποτε θα μπορούν: Να αναζητήσει η μια την άλλη ηλεκτρονικά Να κάνουν business με ανταλλαγή μηνυμάτων βασισμένων σε XML χρησιμοποιώντας: –προτυποποιημένες δομές μηνυμάτων –ξεκάθαρη συμασιολογία –πρότυπα που συμφωνούνται στα trading partner agreements (TPAs) –off-the-shelf business application software


Κατέβασμα ppt "Xml/EDI Focusing on EbXML Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Πραγματευτέλη Μαρία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google