Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε δραστηριότητες αξιοποιώντας το διαδίκτυο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε δραστηριότητες αξιοποιώντας το διαδίκτυο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε δραστηριότητες αξιοποιώντας το διαδίκτυο

2 Το διαδίκτυο στη σχολική τάξη Με ποιους τρόπους μπορούμε να οργανώσουμε και να κατευθύνουμε τη δραστηριότητα των μαθητών στη διάρκεια αναζήτησης υλικού στο διαδίκτυο προς το ουσιαστικό, το χρήσιμο, το αξιόλογο με βάση συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους;

3 Προσέγγιση Ιστοεξερευνήσεων (WebQuest) Μια Ιστοεξερεύνηση αποτελεί ένα σενάριο κατευθυνόμενης διερεύνησης που Χρησιμοποιεί πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό και Είναι μια αυθεντική αποστολή για να κινητοποιήσει τους μαθητές να διερευνήσουν ανοιχτά ερωτήματα, να επεκτείνουν την προσωπική τους εμπειρία και να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες

4 Τι είναι το WEBQUEST- ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ? Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Multimedia σενάριο μάθησης όπου η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης

5 Ιστοεξερευνήσεις: σκοπός Διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δομή τους Οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών – συχνά ομαδική -, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της

6 Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από ένα Webquest: Παροχή κινήτρων Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης Συνεργατική μάθηση Σύνδεση με άλλη γνώση Παιδαγωγικές αρχές – κριτική σκέψη

7 Διδακτικοί/ μαθησιακοί στόχοι Δεξιότητες πληροφοριακού εγγραμματισμού Ιστοεξερευνήσεις: στόχοι

8 Ιστοεξερευνήσεις: δομή

9 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Πρωτότυπο σενάριο Επιλογή πηγών από Διαδίκτυο Ομαδική εργασία με ανάθεση ρόλων Πίνακες κανόνων αξιολόγησης

10 Κρίσιμα σημεία στο σχεδιασμό Ιστοεξερευνήσεων Η εκπαιδευτική αξία του έργου: με στόχο τη διαθεματικότητα Η προσωπική αξία για τους μαθητές Οι προτεινόμενες πηγές στο Διαδίκτυο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δραστηριότητας και στο επίπεδο των μαθητών Οι δυνατότητες πρόσβασης και διαθεσιμότητα πληροφοριακού υλικού ΟΙ χρονικές απαιτήσεις του έργου / έκταση θέματος

11 Επιλέγοντας τις πηγές για τους μαθητές.. Η επιλογή των προτεινόμενων πηγών πρέπει να γίνεται με άξονες: Περιεχόμενο: Να περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα των μαθητών Το υλικό τους να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών Η παρουσίαση των θεμάτων να είναι ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους μαθητές Μορφή: (σχεδιασμός site) Η πολυπλοκότητά τους να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες πλοήγησης των μαθητών

12 Αξιολόγηση: Διαβαθμισμένα κριτήρια (Rubrics) Προτείνεται στις περισσότερες Ιστοεξερευνήσεις Ορίζει βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επιδιωκόμενων στόχων Με ακριβείς περιγραφές των διαβαθμίσεων της κλίμακας αξιολόγησης

13

14 Δομή μιας Ιστοεξερεύνησης Σελίδα του μαθητή Εισαγωγή (Introduction) με την κεντρική ιδέα του σεναρίου Εργασία ή Αποστολή (Task) ορίζει την εργασία και το ρόλο των μαθητών Διαδικασία (Process) περιγράφει τρόπο αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και δράσεων - προϊόντων μαθητών Συμπέρασμα (Conclusion) συνοψίζει, ανακεφαλαιώνει, προτείνει Σελίδα εκπαιδευτικού Με οδηγίες για την εφαρμογή και το συντονισμό της Ιστοεξερεύνησης

15 Ιστοεξερεύνηση: Εισαγωγή Οδηγίες Ορίζει τη σκηνή, το πλαίσιο του σεναρίου Επισύρει την προσοχή των μαθητών και τους καλεί να προβληματιστούν στα θέματα και ερωτήματα του σεναρίου Παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικές με το θέμα του σεναρίου Στην Εισαγωγή παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του σεναρίου με έναν πρωτότυπο τρόπο…

16 Ιστοεξερεύνηση: Εργασία ή Αποστολή Στην Εργασία ή Αποστολή (Task) περιγράφεται ο ρόλος των μαθητών στο σενάριο ορίζεται η εργασία που πρόκειται να αναλάβουν Οδηγίες Θέτει το σκοπό της εργασίας των μαθητών Ενημερώνει τους μαθητές για το έργο τους Περιγράφει με λεπτομέρεια τα αναμενόμενα προϊόντα της εργασίας των μαθητών και τα διαθέσιμα εργαλεία / πηγές για την πραγματοποίησή τους

17 Ιστοεξερεύνηση: Διαδικασία Στην Διαδικασία περιγράφεται ο προτεινόμενος τρόπος εργασίας των μαθητών προκείμενου να πραγματοποιήσουν / επιτελέσουν το ρόλο τους Οδηγίες Περιγράφει βήμα προς βήμα, τι θα πρέπει να κάνουν οι μαθητές για να ολοκλήρωσουν την εργασία τους Περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης των μαθητών, τις φάσεις ατομικής – ομαδικής εργασίας και τους στόχους τους Προτείνει και σχολιάζει πηγές προς διερεύνηση υποστηρίζοντας κάθε βήμα της εργασίας των μαθητών

18 Ιστοεξερεύνηση: Αξιολόγηση Περιγράφει τρόπους αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης των μαθητών και των προϊόντων της Προσέγγισή της με κανόνες αξιολόγησης (rubrics)

19 Ιστοεξερεύνηση: Συμπέρασμα Συνοψίζει τους στόχους του σεναρίου και τους τρόπους με τους οποίους επιτεύχθηκαν Οδηγίες Συνοψίζει τη μαθησιακή εμπειρία Αναστοχασμός στη διαδικασία που ακολουθήθηκε Θέτει ανοιχτά ερωτήματα προς διερεύνηση πιθανά στο μέλλον Προκαλεί προβληματισμό για αξιοποίηση της γνώσης που αποκόμισαν σε διαφορετικές καταστάσεις

20 Ιστοεξερεύνηση: Σελίδα εκπαιδευτικού Η Σελίδα εκπαιδευτικού απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να εφαρμόσουν την Ιστοεξερεύνηση Περιλαμβάνει θέματα, συμβουλές και οδηγίες Οργάνωση και εφαρμογή στην τάξη Ένταξη στο ΑΠΣ Αξιολόγηση των επιδιωκόμενων στόχων

21 Κατασκευάζοντας Ιστοεξερευνήσεις …ως ένα φύλλο εργασίας σε κειμενογράφο …ως μια υπερμεσική παρουσίαση με υπερσυνδέσμους προς τα διαφορετικά πεδία της Ιστοεξερεύνησης επιτρέποντας την ελεύθερη πλοήγηση..με λογισμικό παρουσιάσεων..ως δικτυακό τόπο..ως ιστολόγιο

22 Αν αποφασίσετε να κατασκευάσετε την Ιστοεξερεύνησή σας ως δικτυακό τόπο, προτείνεται να την αναρτήσετε σε έναν ελεύθερο χώρο φιλοξενίας ιστοσελίδων: δικτυακός τόπος ανάρτησης Ιστοεξερευνήσεων QuestGarden http://questgarden.com/ υποστηρίζεται από τον Bernie Dodge, εμπνευστή των Ιστοεξερενήσεων. Eδώ προτείνεται να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης 30 ημερών (Register for 30 day trial) που σας επιτρέπει και υποστηρίζει να κατασκευάσετε τη δική σας Ιστοεξερεύνηση σε μορφή δικτυακού τόπου και να την αποθηκεύσετε στο δίσκο σας.http://questgarden.com/ δικτυακός τόπος http://zunal.com/ υποστηρίζει την κατασκευή ιστοεξερευνήσεων και παρέχει δωρεάν φιλοξενία, δυνατότητες αξιολόγησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών.http://zunal.com/


Κατέβασμα ppt "Διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε δραστηριότητες αξιοποιώντας το διαδίκτυο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google