Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ » (παρ. 3.4) ΣΤΕΡΓΟΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Σχολ. Έτος

2 Οι μαθητές να είναι ικανοί:
Διδακτικοί στόχοι Οι μαθητές να είναι ικανοί: Να συσχετίζουν τις μεταβολές του ρυθμού του καρδιακού παλμού με συγκεκριμένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. Να ονομάζουν και να περιγράφουν συνοπτικά, τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου και να εξηγούν το ρόλο τους στη διαδικασία της κυκλοφορίας του αίματος. Να διακρίνουν και να αιτιολογούν τις διαφορές στη δομή των αρτηριών και των φλεβών. Να περιγράφουν, συνοπτικά, τη μικρή και τη μεγάλη κυκλοφορία.

3 Φάσεις διδασκαλίας 1η φάση:
Συσχέτιση μεταβολών του ρυθμού του καρδιακού παλμού με συγκεκριμένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. 2η φάση: Δομή του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου 3η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία της καρδιάς. 4η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία των αγγείων. 5η φάση: Περιγραφή της μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας.

4 Προσαρμογή της λειτουργίας της καρδιάς σε διάφορες καταστάσεις
Ποια όργανα λειτουργούν εντονότερα σε ένα δρομέα; Ποια συστήματα συνεργάζονται;

5 Φάσεις διδασκαλίας 1η φάση:
Συσχέτιση μεταβολών του ρυθμού του καρδιακού παλμού με συγκεκριμένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. 2η φάση: Δομή του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου 3η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία της καρδιάς. 4η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία των αγγείων. 5η φάση: Περιγραφή της μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας.

6 Kυκλοφορικό σύστημα ανθρώπου

7 Φύλλο εργασίας 1 (Ενδιάμεση αξιολόγηση)
1. Το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου είναι ανοικτό ή κλειστό; 2. Να συμπληρωθεί το παρακάτω διάγραμμα με τις σωστές έννοιες: Κυκλοφορικό σύστημα Όργανα που περιλαμβάνει Διακρίνονται σε Οι χώροι της διακρίνονται σε Α Β Γ Ε Ζ

8 Φάσεις διδασκαλίας 1η φάση:
Συσχέτιση μεταβολών του ρυθμού του καρδιακού παλμού με συγκεκριμένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. 2η φάση: Δομή του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου 3η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία της καρδιάς. 4η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία των αγγείων. 5η φάση: Περιγραφή της μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας.

9 Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος: καρδιά (θέση της καρδιάς)

10 Ανατομία καρδιάς

11 Η καρδιά ως αντλία

12 Φύλλο εργασίας 1 (συνέχεια)
2. Να αντιστοιχίσετε τις ενδείξεις του διπλανού σχήματος με τις κατάλληλες έννοιες: Α: …………………………………… Β: …………………………………… Γ: …………………………………… Δ: …………………………………… Ε1: ……………………………… Ε2: ……………………………………

13 Φάσεις διδασκαλίας 1η φάση:
Συσχέτιση μεταβολών του ρυθμού του καρδιακού παλμού με συγκεκριμένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. 2η φάση: Δομή του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου 3η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία της καρδιάς. 4η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία των αγγείων. 5η φάση: Περιγραφή της μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας.

14 Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος: αιμοφόρα αγγεία (δομή)

15 Φύλλο εργασίας 2 (Ενδιάμεση Αξιολόγηση)
Διαφορές μεταξύ των αιμοφόρων αγγείων του ανθρώπου Χαρακτηριστικά Αρτηρίες και αρτηρίδια Φλέβες και φλεβίδια Τριχοειδή Πάχος τοιχωμάτων Διάμετρος Ύπαρξη βαλβίδων Ροή αίματος Περιεχόμενο αίματος (συνήθως) (εξαίρεση:……..) (εξαίρεση:…….) Με βάση το παραπάνω σχήμα που απεικονίζει τη δομή των αιμοφόρων αγγείων να συμπληρώσετε σωστά το διπλανό πίνακα:

16 Tριχοειδή αγγεία

17 Φάσεις διδασκαλίας 1η φάση:
Συσχέτιση μεταβολών του ρυθμού του καρδιακού παλμού με συγκεκριμένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. 2η φάση: Δομή του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου 3η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία της καρδιάς. 4η φάση: Όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου: Δομή και λειτουργία των αγγείων. 5η φάση: Περιγραφή της μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας.

18 Περιγραφή της μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας

19 Φύλλο εργασίας 4 (Ενδιάμεση Αξιολόγηση)
Φύλλο εργασίας 4 (Ενδιάμεση Αξιολόγηση)

20 Aνακεφαλαίωση

21 Ποιες από τις παρακάτω ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης διαπιστώνετε κατά τη μελέτη του κυκλοφορικού συστήματος; Σύστημα Οργάνωση Χώρος-χρόνος Αλληλεξάρτηση Μεταβολή Ισορροπία-αυτορρύθμιση Προσαρμογή Εξέλιξη Κληρονομικότητα Μονάδα – Σύνολο Ομοιότητα - Διαφορά

22 Κριτήριο αξιολόγησης (Τελική αξιολόγηση)
Με βάση το παρακάτω σχήμα να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: α. Πώς ονομάζονται οι χώροι Α, Β, Γ και Δ; β. Ποιοι χώροι της καρδιάς περιέχουν αίμα φλεβικό και ποιοι χώροι περιέχουν αίμα αρτηριακό; γ. Πώς ονομάζονται τα αγγεία με τα οποία φτάνει το αίμα στο χώρο Α και στο χώρο Γ; δ. Πώς ονομάζονται τα αγγεία από τα οποία φεύγει το αίμα από το χώρο Β και το χώρο Δ; ε. Από ποιο χώρο ξεκινάει το αγγείο που μεταφέρει το αίμα προς όλο μας το σώμα; στ. Σε ποιο χώρο καταλήγει αρχικά το αίμα επιστρέφοντας από όλο μας το σώμα; ζ. Πώς επικοινωνεί ο χώρος Α με το χώρο Β;

23

24 Εργασία για το σπίτι Να συμπληρωθεί η δραστηριότητα 3.3 σελ. 41 του τετραδίου εργασιών. Ερώτηση 3 και 4, σελ. 70, σχ. βιβλίου.

25 Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Αρδίτης, Η. και συν. (2007). Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου. Αθήνα. ΟΕΔΒ 2. Καστορίνης, Α. και συν.(1999). Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου. Αθήνα. ΟΕΔΒ 3. Σαλαμαστράκης, Σ., Μπαρπαρή- Σαλαμαστράκη, Μ. (2007). Βιολογία Α΄ Γυμνασίου. Αθήνα. Μεταίχμιο 4“Eκπαιδευτικό λογισμικό Βιολογίας Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Μπίνας, Γ. και συν. (2007).Π.Ι. 5 Τεύχος επιμορφωτικού υλικού (2006). Αθήνα. Π.Ι. 6. ΦΕΚ 304/ τ.β.

26 Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!


Κατέβασμα ppt "ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google