Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1: Μέτρηση Αντιστάσεων και Χρωματικός Κώδικας Αντιστάσεων

2 Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρικό ρεύμα ορίζεται το φαινόμενο της προσανατολισμένης μετακίνησης ηλεκτρικών φορτίων ή φορέων ηλεκτρικού φορτίου. Ως συνεχές ρεύμα (αγγλ. direct current, συντμ. DC) θεωρείται η σταθερή ροή των ηλεκτρονίων προς μια κατεύθυνση. Το εναλλασσόμενο ρεύμα (αγγλ. alternating current, συντμ. AC) είναι ηλεκτρικό ρεύμα του οποίου το μέγεθος και η κατεύθυνση μεταβάλλεται κυκλικά. Κώδικας και Μέτρηση Αντιστάσεων

3 Ηλεκτρική Αντίσταση όπου:
Η ηλεκτρική αντίσταση (Αγγλ. electrical resistance) είναι ένα ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορα κυκλώματα για τον έλεγχο της ροής του ρεύματος. Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το Ωμ (Αγγλ. Ohm), το οποίο συμβολίζεται ως (Ω) και πήρε την ονομασία αυτή από τον Γερμανό φυσικό Γκέοργκ Ωμ (Georg Ohm). O Georg Ohm διατύπωσε τον νόμο του Ohm, ο οποίος αναφέρει ότι η αντίσταση (R) ενός αντικειμένου μπορεί να δοθεί αριθμητικά εάν διαιρέσουμε την διαφορά δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του αντικειμένου προς την ένταση του ρεύματος (A) που το διαρρέει. Ο συλλογισμός αυτός μπορεί να δοθεί μαθηματικά με τον παρακάτω τύπο: όπου: R: Η αντίσταση που εμφανίζει το αντικείμενο (σε ohms) V: Η διαφορά δυναμικού/τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του αντικειμένου (σε volts) I: Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το αντικείμενο (σε amperes)‏ Κώδικας και Μέτρηση Αντιστάσεων

4 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ Κώδικας και Μέτρηση Αντιστάσεων

5 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ Οι αντιστάτες (resistors) χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα για τη ρύθμιση, γενικά, του ρεύµατος και κατασκευάζονται από διάφορα υλικά και σε διαφορετικές µορφές ανάλογα µε την εφαρµογή. Συνηθέστεροι τύποι αντιστατών είναι οι γνωστοί ωµικοί αντιστάτες άνθρακος (γραφίτη) και σύρµατος. Οι αντιστάτες άνθρακος κατασκευάζονται για σχετικά µικρή ισχύ (0.25 W - 3 W) και οι τιµές τους είναι από µερικά δέκατα του Ω µέχρι περίπου 50 ΜΩ. Οι τιµή αντίστασης αναγράφεται πάνω στο εξάρτηµα είτε µε αριθµούς είτε µε ειδικά χρώµατα, όπως περιγράφεται στον κώδικα χρωµάτων του πίνακα 1 και στο παράδειγµα του σχήµατος 1. Εµφανίζονται συνήθως 4 έγχρωµες λωρίδες α, β, γ και δ, όπως φαίνεται στο σχήµα 1. Η τιµή της αντίστασης είναι: R = (10α+β)*10γ ενώ η ανοχή της καθορίζεται από το δ. 1ο ΨΗΦΙΟ 2ο ΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΧΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ Παράδειγµα: ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΩΒ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΦΙ (Ω) /- 5% ( 4.7 kΩ )‏ αντιστάτη άνθρακος. Κώδικας και Μέτρηση Αντιστάσεων

6 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ Κώδικας και Μέτρηση Αντιστάσεων

7 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ Στην εικόνα που βρίσκεται στα δεξιά βλέπουμε δυο ηλεκτρικές αντιστάσεις άνθρακα 0.5 Watt, πάνω στις οποίες βρίσκονται 4 λωρίδες χρωμάτων. Οι πρώτες δύο λωρίδες συμβολίζουν ψηφία, η τρίτη λωρίδα καθορίζει τον πολλαπλασιαστή και η τέταρτη την ανοχή της αντίστασης. Ηλεκτρική αντίσταση άνθρακα, 10KΩ, 0.5 Watt. Ηλεκτρική αντίσταση άνθρακα, 1,5 kΩ, 0.5 Watt. Κώδικας και Μέτρηση Αντιστάσεων

8 Ακρίβεια Αντιστάσεων Η ακρίβεια της τιµής κάθε αντίστασης κυµαίνεται σε κάποια όρια που καθορίζονται από την ανοχή και αναγράφονται επίσης πάνω στο εξάρτηµα είτε µε αριθµούς είτε µε ειδικά χρώµατα. Οι συνήθεις ανοχές είναι ±10%, ±5%, ±2% ή ±1%. Στη συνήθη σειρά ωµικών αντιστατών του εµπορίου (Ε12) µε ανοχή ±5% υπάρχουν οι εξής ονοµαστικές τιµές αντίστασης: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 Ω, καθώς και όλες οι πολλαπλάσιες τιµές (π.χ. 33 kΩ, 5.6 kΩ). Ακριβέστερες σειρές αντιστατών µε ανοχή ±2% ή ±1% (Ε24 και Ε96) διατίθενται µε τέσσερεις έγχρωµες λωρίδες α, β, γ, δ και υπάρχει επιπλέον λωρίδα ε για την ανοχή. Η τιµή της αντίστασης θα είναι: R = (100α+10β+γ)*10 δ ενώ η ανοχή της καθορίζεται από το ε. Μπορεί επίσης να υπάρχει και λωρίδα για τον συντελεστή θερμοκρασιακής μεταβολής. Κώδικας και Μέτρηση Αντιστάσεων

9 Εναλλακτικοί Κώδικες Αντιστάσεων
Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι χάραξης των χαρακτηριστικών των διαφόρων κυκλωματικών στοιχείων πάνω σε αυτά. Ένας από αυτούς είναι η εκτύπωση στην επιφάνειά τους τριών αριθμών, από τους οποίους οι δύο πρώτοι είναι ψηφία και ο τρίτος είναι ο πολλαπλασιαστής (δύναμη του δέκα). Για παράδειγμα εάν σε κάποια ηλεκτρική αντίσταση αναγράφεται η τιμή "472", τότε πρόκειται για αντίσταση 47 * 100 = 4.7ΚΩ. Τέλος, μία εναλλακτική μέθοδος χρησιμοποιεί τα γράμματα K και M για να υποδηλώσει το 1000 (Kilo) και το (Mega) αντίστοιχα. Για παράδειγμα ο κώδικας "1Κ2" σημαίνει 1.2Κ = 1200 ohm και ο κώδικας 4Μ7 σημαίνει 4.7Μ = ohm. Κώδικας και Μέτρηση Αντιστάσεων

10 (Υπο)Πολλαπλάσια Μεγεθών
Κώδικας και Μέτρηση Αντιστάσεων


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google