Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 3ο Συμπίεση Ανίχνευση ακμών Κατάτμηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 3ο Συμπίεση Ανίχνευση ακμών Κατάτμηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 3ο Συμπίεση Ανίχνευση ακμών Κατάτμηση Μορφολογικοί μετασχηματισμοί Σκελετοί Εύρεση μετατόπισης ανάμεσα σε δύο εικόνες Έγχρωμη εικόνα

2 Συμπίεση Εικόνας (DCT) Αρχική Εικόνα (256x256) Συμ π ιεσμένη Εικόνα ( Μέθ. ζώνης, block=32x32, 10bits/coef, ratio 2:1) block=32x32, 10bits/coef, ratio 4:1 block=32x32, 8bits/coef, ratio 6:1 block=32x32, 8bits/coef, ratio 9:1 block=32x32, 8bits/coef, ratio 11:1

3 Συμπίεση Εικόνας (DCT) Αρχική Εικόνα (288x480) Συμ π ιεσμένη Εικόνα ( Μέθ. κατωφλίου, block=32x32, 8bits/coef, ratio 2:1) Συμ π ιεσμένη Εικόνα ( Μέθ. κατωφλίου, block=32x32, 8bits/coef, ratio 6:1) Συμ π ιεσμένη Εικόνα ( Μέθ. κατωφλίου, block=32x32, 8bits/coef, ratio 9:1)

4 Συμπίεση (DCT) Αρχική Εικόνα Μέθοδος Ζώνης, 8bits/coef, block 16  16, ratio 5:1 Μέθοδος Ζώνης, 8bits/coef block 32  32, ratio 5:1 Μέθοδος Κατωφλίου, 8bits/coef, block 16  16, ratio 5:1 Μέθοδος Κατωφλίου, 8bits/coef block 32  32, ratio 5:1

5 Ανίχνευση ακμών Αρχική Εικόνα Διαφορικός Τελεστής με ανιχνευτή Sobel Διαφορικός Τελεστής με ανιχνευτή Sobel, με κατώφλι

6 Ανίχνευση ακμών Αρχική Εικόνα Διαφορικός Τελεστής με ανιχνευτή Sobel Διαφορικός Τελεστής με ανιχνευτή Sobel, με κατώφλι

7 Κατάτμηση εικόνας Αρχική ΕικόναΙστόγραμμα της αρχικής εικόνας Δυαδική εικόνα μετά α π ό κατωφλίωση ( κατώφλι =100) Αρχική ΕικόναΙστόγραμμα της αρχικής εικόνας Πολλα π λή κατωφλίωση x<=100  x=50 100=180  x=220

8 Μορφολογικοί μετασχηματισμοί Κατωφλιωμένη εικόνα Συστολή ΔιαστολήΆνοιγμαΚλείσιμο Αρχική Εικόνα

9 Μορφολογικοί μετασχηματισμοί Κατωφλιωμένη εικόνα Συστολή Διαστολή Άνοιγμα Κλείσιμο Αρχική Εικόνα

10 Σκελετοί Αρχική Εικόνα Κατωφλιωμένη εικόνα Σκελετοί Αρχική Εικόνα Κατωφλιωμένη εικόνα Σκελετοί

11 Εύρεση μετατόπισης ανάμεσα σε δύο εικόνες Εικόνα 1 - lenna(1:200,1:200) Εικόνα 2 - lenna(16:215,21:220) Χρήση π αραθύρου 32  32 Ψάξιμο σε π εριοχή γύρω α π ό το κέντρο Εικόνα 1 : μετατό π ιση (-15, -20) ως π ρος την Εικόνα 2. Εικόνα 2 : μετατό π ιση (15, 20) ως π ρος την Εικόνα 1. Περιγραφή της διαδικασίας αντιστοίχισης εικόνων, για εύρεση μετατό π ισης ( translation ) Α π εικόνιση του cross-correlation measure για τις π αρα π άνω π ερι π τώσεις

12 Έγχρωμη εικόνα Αρχική Εικόνα Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος στις συνιστώσες του RGB Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος στο HSV και ε π ιστροφή στο RGB


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 3ο Συμπίεση Ανίχνευση ακμών Κατάτμηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google