Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα mka@aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.2 Στόχοι 1ου Κεφαλαίου 1.Ποιος είναι ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων; 2.Τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα; 3.Τι χρειάζεται να γνωρίζει ένα σύγχρονο διοικητικό στέλεχος (manager) για τα Πληροφοριακά Συστήματα; 4.Με ποιο τρόπο αλλάζουν οι επιχειρήσεις και η διοίκηση των επιχειρήσεων με τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων; 5.Με ποιο τρόπο αλλάζουν οι επιχειρήσεις και η διακυβέρνηση λόγω του Internet? 6.Ποιες είναι τα κρίσιμα σημεία και οι προκλήσεις στην ανάπτυξη και τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις;

3 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.3 Τέσσερεις σημαντικές αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον: 1.Παγκοσμιοποίηση 2.Ανάπτυξη της Νέας Οικονομίας (Οικονομία των Πληροφοριών) 3.Μετασχηματισμός του προφίλ των επιχειρήσεων 4.Εμφάνιση της Ηλεκτρονικής (Ψηφιακής) Επιχείρησης (Digital Firm)

4 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.4 Διοίκηση και έλεγχος των επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά Ανταγωνισμός σε παγκόσμιες αγορές Ομάδες εργασίες σε παγκόσμια κλίμακα Συστήματα διανομής σε παγκόσμια κλίμακα Παγκοσμιοποίηση

5 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.5 Οικονομίες που βασίζονται στη γνώση και την πληροφορία Νέα προϊόντα και υπηρεσίες Η Γνώση αποτελεί βασικό παραγωγικό και στρατηγικό αγαθό Ανταγωνισμός στη βάση του χρόνου Μικρότερη διάρκεια ζωής προϊόντων Ασταθές περιβάλλον Περιορισμένη βάση γνώσεων των εργαζομένων Ανάπτυξη της Οικονομίας της Πληροφορίας (Νέα Οικονομία)

6 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.6 Η ανάπτυξη της Οικονομίας της Πληροφορίας

7 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.7 Περισσότερο επίπεδη – λιγότερο ιεραρχική (Flattening) Αποκέντρωση Ευελιξία Ανεξαρτησία από το χώρο Χαμηλό συναλλακτικό κόστος και κόστος συντονισμού. Αποκέντρωση ισχύος (Empowerment) Συνεργατικότητα και ομάδες εργασίας Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

8 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.8 Επενδύσεις στην τεχνολογία πληροφοριών Figure 1-2

9 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.9 Ηλεκτρονικές συνδέσεις με πελάτες, προμηθευτές και εργαζομένους. Οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες υλοποιούνται μέσω δικτύων. Ψηφιακή διαχείριση των βασικών επιχειρησιακών αγαθών. Γρήγορη ανίχνευση και απόκριση στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Υπάρχουν πλήρως ψηφιακές επιχειρήσεις; Εμφάνιση της Ψηφιακής Επιχείρησης

10 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.10 Ένα σύνολο από αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία* το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και διανέμει πληροφορίες προκειμένου να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε μια επιχείρηση. Τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα; * Στοιχεία ενός ΠΣ: άνθρωποι, διαδικασίες, δεδομένα, υλικό, λογισμικό.

11 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.11 Δεδομένα: Ομάδες συμβόλων που αναπαριστούν γεγονότα Πληροφορία: Ομάδες δεδομένων που έχουν έννοια και χρησιμότητα για τους ανθρώπους.

12 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.12 Δεδομένα & Πληροφορίες

13 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.13 Πληροφοριακά Συστήματα Τυπικά (ή επίσημα) πληροφοριακά συστήματα –Βασίζονται σε σταθερούς ορισμούς δεδομένων και διαδικασιών για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διανομή και χρήση των δεδομένων αυτών –Μπορεί να βασίζονται στη χρήση υπολογιστών ή όχι Άτυπα (ανεπίσημα) πληροφοριακά συστήματα

14 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.14 Λειτουργίες των Πληροφοριακών Συστημάτων

15 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.15 Η αλυσίδα αξίας των πληροφοριών στην επιχείρηση

16 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.16 Τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι μόνο τεχνολογία

17 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.17 Πωλήσεις και μάρκετινγκ Παραγωγή Οικονομική διαχείριση Λογιστική διαχείριση και χρηματοοικονομικά Διαχείριση ανθρώπινων πόρων Βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες

18 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.18 Άνθρωποι Δομή Λειτουργικές διαδικασίες Σχέσεις εξουσίας Κουλτούρα Βασικά στοιχεία επιχειρήσεων

19 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.19 Ανώτερα διευθυντικά στελέχη: λαμβάνουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές αποφάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Μεσαία στελέχη: εφαρμόζουν τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανώτερων στελεχών Εκτελεστικά στελέχη: παρακολουθούν τις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης Διοικητικά επίπεδα διευθυντικών στελεχών

20 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.20 Ποια είναι η δουλειά ενός διοικητικού στελέχους; –Να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα –Να παίρνει αποφάσεις –Να αναπτύσσει σχέδια δράσης –Να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Να χαράσσει στρατηγική –Να κατανέμει ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους –Να δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες –…–…

21 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.21 Υλικό Λογισμικό Αποθηκευτικά μέσα Τεχνολογία επικοινωνιών Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφορίας (IT- Infrastructure)

22 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.22 Προσεγγίσεις στα Π.Σ. Τεχνικές –Μαθηματικά μοντέλα, τεχνολογία Συμπεριφορικές –Στρατηγική ολοκλήρωση της επιχείρησης, συμπεριφορά χρηστών

23 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.23 Τα Π.Σ. είναι κοινωνικοτεχνικά συστήματα!

24 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.24 Η ανάπτυξη της ψηφιακής επιχείρησης Η αλληλεξάρτηση επιχείρησης – πληροφοριακού συστήματος

25 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.25 Η ανάπτυξη της ψηφιακής επιχείρησης 1950: Τεχνικές αλλαγές 1960-70: Διοικητικός έλεγχος 1980-90: Βασικές δραστηριότητες Σήμερα: Τα ψηφιακά δίκτυα εκτείνονται και εκτός επιχείρησης

26 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.26 Τι μπορείτε να κάνετε στο Internet; Επικοινωνία & συνεργασία Πρόσβαση σε πληροφορίες Συμμετοχή σε συζητήσεις Διακίνηση πληροφοριών Ψυχαγωγία Εμπορικές συναλλαγές

27 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.27 Προς την ψηφιακή επιχείρηση Οι επιχειρήσεις γίνονται πιο επίπεδες Ανεξαρτησία εργασίας από το χώρο Αναδιοργάνωση της ροής εργασιών Ευελιξία Αλλαγή ορίων της επιχείρησης

28 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.28 Προς την ψηφιακή επιχείρηση Ηλεκτρονικό εμπόριο & ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Ψηφιακές αγορές Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

29 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.29 Θετικές επιπτώσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Ευκολία διαχείρισης πληροφοριών Ανάλυση προτύπων αγορών και προτιμήσεων των πελατών Αποδοτικότερες διαδικασίες Ιατρική πρόοδος Ακαριαία διανομή πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πληροφοριακά Συστήματα

30 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.30 Αρνητικές επιπτώσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Κατάργηση θέσεων εργασίας λόγω αυτοματισμού Παραβίαση της ιδιωτικότητας με την αυξημένη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Κίνδυνοι από τη διακοπή λειτουργίας τους Προβλήματα υγείας Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας … Πληροφοριακά Συστήματα

31 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.31 Προκλήσεις για τη διοίκηση Π.Σ. 1.Σχεδιασμός ανταγωνιστικών και αποτελεσματικών συστημάτων. 2.Κατανόηση των απαιτήσεων των ΠΣ για το επιχειρηματικό περιβάλλον. 3.Δημιουργία της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής για την υποστήριξη των επιχειρηματικών στόχων. 4.Αξιολόγηση της επιχειρηματικής αξίας των Πληροφοριακών Συστημάτων. 5.Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να ελέγξουν, να τα κατανοήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν με κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνο και αποδεκτό τρόπο.


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google