Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2 Στόχοι 1ου Κεφαλαίου Ποιος είναι ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων; Τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα; Τι χρειάζεται να γνωρίζει ένα σύγχρονο διοικητικό στέλεχος (manager) για τα Πληροφοριακά Συστήματα; Με ποιο τρόπο αλλάζουν οι επιχειρήσεις και η διοίκηση των επιχειρήσεων με τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων; Με ποιο τρόπο αλλάζουν οι επιχειρήσεις και η διακυβέρνηση λόγω του Internet? Ποιες είναι τα κρίσιμα σημεία και οι προκλήσεις στην ανάπτυξη και τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις;

3 Τέσσερεις σημαντικές αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον:
Παγκοσμιοποίηση Ανάπτυξη της Νέας Οικονομίας (Οικονομία των Πληροφοριών) Μετασχηματισμός του προφίλ των επιχειρήσεων Εμφάνιση της Ηλεκτρονικής (Ψηφιακής) Επιχείρησης (Digital Firm)

4 Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος των επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά Ανταγωνισμός σε παγκόσμιες αγορές Ομάδες εργασίες σε παγκόσμια κλίμακα Συστήματα διανομής σε παγκόσμια κλίμακα

5 Ανάπτυξη της Οικονομίας της Πληροφορίας (Νέα Οικονομία)
Οικονομίες που βασίζονται στη γνώση και την πληροφορία Νέα προϊόντα και υπηρεσίες Η Γνώση αποτελεί βασικό παραγωγικό και στρατηγικό αγαθό Ανταγωνισμός στη βάση του χρόνου Μικρότερη διάρκεια ζωής προϊόντων Ασταθές περιβάλλον Περιορισμένη βάση γνώσεων των εργαζομένων

6 Η ανάπτυξη της Οικονομίας της Πληροφορίας

7 Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
Περισσότερο επίπεδη – λιγότερο ιεραρχική (Flattening) Αποκέντρωση Ευελιξία Ανεξαρτησία από το χώρο Χαμηλό συναλλακτικό κόστος και κόστος συντονισμού. Αποκέντρωση ισχύος (Empowerment) Συνεργατικότητα και ομάδες εργασίας

8 Επενδύσεις στην τεχνολογία πληροφοριών
Figure 1-2

9 Εμφάνιση της Ψηφιακής Επιχείρησης
Ηλεκτρονικές συνδέσεις με πελάτες, προμηθευτές και εργαζομένους. Οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες υλοποιούνται μέσω δικτύων. Ψηφιακή διαχείριση των βασικών επιχειρησιακών αγαθών. Γρήγορη ανίχνευση και απόκριση στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Υπάρχουν πλήρως ψηφιακές επιχειρήσεις;

10 Τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα;
Ένα σύνολο από αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία* το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και διανέμει πληροφορίες προκειμένου να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε μια επιχείρηση. *Στοιχεία ενός ΠΣ: άνθρωποι, διαδικασίες, δεδομένα, υλικό, λογισμικό.

11 Δεδομένα: Ομάδες συμβόλων που αναπαριστούν γεγονότα
Πληροφορία: Ομάδες δεδομένων που έχουν έννοια και χρησιμότητα για τους ανθρώπους.

12 Δεδομένα & Πληροφορίες

13 Πληροφοριακά Συστήματα
Τυπικά (ή επίσημα) πληροφοριακά συστήματα Βασίζονται σε σταθερούς ορισμούς δεδομένων και διαδικασιών για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διανομή και χρήση των δεδομένων αυτών Μπορεί να βασίζονται στη χρήση υπολογιστών ή όχι Άτυπα (ανεπίσημα) πληροφοριακά συστήματα

14 Λειτουργίες των Πληροφοριακών Συστημάτων

15 Η αλυσίδα αξίας των πληροφοριών στην επιχείρηση

16 Τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι μόνο τεχνολογία

17 Βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες
Πωλήσεις και μάρκετινγκ Παραγωγή Οικονομική διαχείριση Λογιστική διαχείριση και χρηματοοικονομικά Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

18 Βασικά στοιχεία επιχειρήσεων
Άνθρωποι Δομή Λειτουργικές διαδικασίες Σχέσεις εξουσίας Κουλτούρα

19 Διοικητικά επίπεδα διευθυντικών στελεχών
Ανώτερα διευθυντικά στελέχη: λαμβάνουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές αποφάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Μεσαία στελέχη: εφαρμόζουν τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανώτερων στελεχών Εκτελεστικά στελέχη: παρακολουθούν τις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης

20 Ποια είναι η δουλειά ενός διοικητικού στελέχους;
Να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα Να παίρνει αποφάσεις Να αναπτύσσει σχέδια δράσης Να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Να χαράσσει στρατηγική Να κατανέμει ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους Να δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες

21 Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφορίας (IT- Infrastructure)
Υλικό Λογισμικό Αποθηκευτικά μέσα Τεχνολογία επικοινωνιών

22 Προσεγγίσεις στα Π.Σ. Τεχνικές Συμπεριφορικές
Μαθηματικά μοντέλα, τεχνολογία Συμπεριφορικές Στρατηγική ολοκλήρωση της επιχείρησης, συμπεριφορά χρηστών

23 Τα Π.Σ. είναι κοινωνικοτεχνικά συστήματα!

24 Η ανάπτυξη της ψηφιακής επιχείρησης
Η αλληλεξάρτηση επιχείρησης – πληροφοριακού συστήματος

25 Η ανάπτυξη της ψηφιακής επιχείρησης
1950: Τεχνικές αλλαγές : Διοικητικός έλεγχος : Βασικές δραστηριότητες Σήμερα: Τα ψηφιακά δίκτυα εκτείνονται και εκτός επιχείρησης

26 Τι μπορείτε να κάνετε στο Internet;
Επικοινωνία & συνεργασία Πρόσβαση σε πληροφορίες Συμμετοχή σε συζητήσεις Διακίνηση πληροφοριών Ψυχαγωγία Εμπορικές συναλλαγές

27 Προς την ψηφιακή επιχείρηση
Οι επιχειρήσεις γίνονται πιο επίπεδες Ανεξαρτησία εργασίας από το χώρο Αναδιοργάνωση της ροής εργασιών Ευελιξία Αλλαγή ορίων της επιχείρησης

28 Προς την ψηφιακή επιχείρηση
Ηλεκτρονικό εμπόριο & ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Ψηφιακές αγορές Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

29 Πληροφοριακά Συστήματα
Θετικές επιπτώσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Ευκολία διαχείρισης πληροφοριών Ανάλυση προτύπων αγορών και προτιμήσεων των πελατών Αποδοτικότερες διαδικασίες Ιατρική πρόοδος Ακαριαία διανομή πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

30 Πληροφοριακά Συστήματα
Αρνητικές επιπτώσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Κατάργηση θέσεων εργασίας λόγω αυτοματισμού Παραβίαση της ιδιωτικότητας με την αυξημένη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Κίνδυνοι από τη διακοπή λειτουργίας τους Προβλήματα υγείας Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας

31 Προκλήσεις για τη διοίκηση Π.Σ.
Σχεδιασμός ανταγωνιστικών και αποτελεσματικών συστημάτων. Κατανόηση των απαιτήσεων των ΠΣ για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Δημιουργία της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής για την υποστήριξη των επιχειρηματικών στόχων. Αξιολόγηση της επιχειρηματικής αξίας των Πληροφοριακών Συστημάτων. Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να ελέγξουν, να τα κατανοήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν με κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνο και αποδεκτό τρόπο.


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google