Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES TO DECISION MAKERS/STAFF INVOLVED IN WASTE MANAGEMENT” juneight Mιλώντας για ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Ένας Οδηγός για τις Βασικές Αρχές Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2 LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES TO DECISION MAKERS/STAFF INVOLVED IN WASTE MANAGEMENT” juneight Οι ευθύνες για την διαχείριση α π οβλήτων μ π ορούν να διαχωριστούν σε δυο μεγάλους τομείς : Στο Νομοθετικό τομέα Στον Εκτελεστικό τομέα

3 LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES TO DECISION MAKERS/STAFF INVOLVED IN WASTE MANAGEMENT” juneight Νομοθετικός τομέας Ο Νομοθετικός τομέας αντι π ροσω π εύεται α π ό το εθνικό κοινοβούλιο το ο π οίο έχει την αρμοδιότητα να νομοθετεί ρυθμίζοντας όλα τα σχετικά με την διαχείριση των α π οβλήτων.

4 LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES TO DECISION MAKERS/STAFF INVOLVED IN WASTE MANAGEMENT” juneight Η Ευρω π αϊκή Ε π ιτρο π ή θέτει δύο διαφορετικά είδη ρυθμίσεων : Ευρω π αϊκό Κανονισμό Ευρω π αϊκή Οδηγία

5 LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES TO DECISION MAKERS/STAFF INVOLVED IN WASTE MANAGEMENT” juneight Οδηγία 2006/12/EC για τα Α π όβλητα κατεξοχή Η Εθνική Νομοθετική διαδικασία ε π ηρεάζεται κατεξοχή α π ό τους κανονισμούς της Ευρω π αϊκής Ε π ιτρο π ής.

6 LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES TO DECISION MAKERS/STAFF INVOLVED IN WASTE MANAGEMENT” juneight Εκτελεστικό τομέα Στον Εκτελεστικό τομέα, οι εθνικοί φορείς κάθε χώρας είναι υ π εύθυνοι για την εφαρμογή των κανονισμών και ρυθμίσεων. Η τελική ευθύνη για τη διαχείριση α π οβλήτων είναι στα χέρια των ιδίων των κοινοτήτων και των π όλεων.

7 LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES TO DECISION MAKERS/STAFF INVOLVED IN WASTE MANAGEMENT” juneight

8 LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES TO DECISION MAKERS/STAFF INVOLVED IN WASTE MANAGEMENT” juneight Η διαχείριση α π οβλήτων συνοδεύεται α π ό διάφορους κανονισμούς και ρυθμίσεις για τις διάφορες δράσεις και τα μέτρα π ου λαμβάνονται.


Κατέβασμα ppt "LEONARDO DA VINCI PROJECT NR: TR/06/B/F/PP/178066 “WASTE-TRAIN - VOCATIONAL TRAINING, EDUCATION, CONVEYING INFORMATION ON UP-TO-DATE WASTE MANAGEMENT PRACTICES."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google