Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφ. 1 (Θ) & Κεφ. 9 (Ε): Μοντέλο επικοινωνίας δεδομένων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφ. 1 (Θ) & Κεφ. 9 (Ε): Μοντέλο επικοινωνίας δεδομένων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφ. 1 (Θ) & Κεφ. 9 (Ε): Μοντέλο επικοινωνίας δεδομένων

2 Μοντέλο επικοινωνίας δεδομένων

3  Πηγή: Αυτή η συσκευή παράγει τα δεδομένα.  Πομπός: Ο πομπός μεταλλάσει και κωδικοποιεί την πληροφορία με τέτοιο τρόπο, ώστε να παράγει ηλεκτρομαγνητικά σήματα τα οποία μπορούν να μεταδοθούν μέσω κάποιου είδους συστήματος μετάδοσης.  Σύστημα μετάδοσης: Αυτό μπορεί να είναι μία μονή γραμμή μετάδοσης ή ένα πολύπλοκο δίκτυο που συνδέει την πηγή με τον προορισμό.  Δέκτης: Ο δέκτης δέχεται το σήμα από το σύστημα μετάδοσης και το μετατρέπει σε τέτοια μορφή ώστε να μπορεί να είναι κατανοητή από την συσκευή προορισμού.  Προορισμός: Παίρνει τα εισερχόμενα δεδομένα από τον δέκτη.

4 Τεχνικές αναλογικής και ψηφιακής μετάδοσης

5 5 Η διαδικασία της διαμόρφωσης  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ : Η μεταβολή, σύμφωνα με την πληροφορία, μιας ή περισσοτέρων παραμέτρων ενός φέροντος κύματος (carrier wave) που είναι κατάλληλο για την μετάδοση μέσα από το δεδομένο κανάλι.  ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ είναι η αντίστροφη διαδικασία  Το είδος της διαμόρφωσης καθορίζει:  Την αντοχή στο θόρυβο και την παραμόρφωση  Την πιστότητα αναπαραγωγής του αρχικού σήματος  Το εύρος του απαιτούμενου για την μετάδοση φάσματος  Την πολυπλοκότητα των συστημάτων εκπομπής και λήψης

6 6 Τι επιτυγχάνουμε με την διαμόρφωση μετάδοση πολλών σημάτων  Την μετάδοση πολλών σημάτων στον ίδιο χώρο με χρήση διαφορετικών φερόντων  Την ελάττωση των απαιτήσεων στα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκπομπής  Την χρησιμοποίηση περιοχών του φάσματος με καλύτερες συνθήκες μετάδοσης

7 Οι διεπαφές σε ένα μοντέλο επικοινωνίας (1/3) Network DTE DCE DTE DCE  DTE (Data Terminal Equipment): Οποιαδήποτε Τερματική Συσκευή  DCE (Data Circuit-Terminating Equipment): Καλώδια – Modems

8 Πρότυπα καλωδιώσεων – DCE (2/3)  EIA-232 Interface (πρώην RS-232) με 25 ακροδέκτες αρσενικού ή θηλυκού τύπου. Εμβέλεια 15 m, Ταχύτητα 20 kbps  ΕΙΑ-449  DB-37 (37 ακροδέκτες)  DB-9 (9 ακροδέκτες)  RS-422, RS-423, EIA-530  X.21 Μπορεί να πάει μέχρι 64kbps

9 MODEM –DCE (3/3)  To MODEM (Διαμορφωτής-Αποδιαμορφωτής) χρησιμοποιείται στην ψηφιακή επικοινωνία μέσω αναλογικών γραμμών.  Μετατρέπει ένα ψηφιακό σήμα σε αναλογικό (D/A) χρησιμοποιώντας τις τεχνικές διαμόρφωσης:  ASK  FSK  PSK  QAM και αντιστρόφως από αναλογικό σε ψηφιακό (A/D)

10 10 Βασικοί τύποι ψηφιακής διαμόρφωσης ASK FSK PSK

11 Μορφές μετάδοσης  Παράλληλη επικοινωνία  Παράλληλη επικοινωνία: (8 bits) στέλνονται ταυτόχρονα, άρα χρειάζονται 8 ανεξάρτητες γραμμές σύνδεσης.  Σειριακή επικοινωνία  Σειριακή επικοινωνία: (1 bit) και χρειάζεται μόνο 1 γραμμή σύνδεσης.  Σύγχρονη μετάδοση  Ασύγχρονη μετάδοση

12 Παρουσίαση στο εργαστήριο  Διασύνδεση RS-232 (παρουσίαση D-connector, ακολουθία σημάτων σε εκπομπή data από DTE, ακολουθία σημάτων σε λήψη data από DCE, τροποποίηση καλωδίου για σύνδεση DCE-DCE και DTE-DTE)  modems – AT εντολές (σύνδεση εξωτερικού modem στον Η/Υ, εγκατάσταση, ορισμός παραμέτρων, επιβεβαίωση επιτυχούς εγκατάστασης, βασικές ΑΤ εντολές, οπτικές ενδείξεις συσκευής modem)  Προγράμματα επικοινωνίας υπολογιστών (π.χ. Hyperterminal) και βασικές λειτουργίες (προσομοίωση τερματικού για πρόσβαση σε κεντρικούς Η/Υ ή σε συσκευές τηλεπικοινωνιών, ρύθμιση παραμέτρων επικοινωνίας, μεταφορά αρχείων)  Πρωτόκολλα επικοινωνίας ( παρουσίαση της δομής και των λειτουργιών απλών πρωτοκόλλων, όπως π.χ Xmodem, Ζmodem και χρήση τους για μεταφορά αρχείων)  Σύνδεση δύο απομακρυσμένων Η/Υ μέσω τηλεφωνικής γραμμής (βασικές ΑΤ εντολές- Επικοινωνία με modem, κλήση σε Η/Υ, παραμετροποίηση του Hyperterminal, μεταφορά αρχείου)  Σύνδεση δύο Η/Υ του εργαστηρίου σειριακά, παράλληλα, ασύρματα, μέσω TCP/IP.

13 Η διασύνδεση RS-232  H διασύνδεση (πόρτα) RS-232 (Recommended Standard 232) χρησιμοποιείται για τη σειριακή μετάδοση δεδομένων μεταξύ ενός DTE και ενός DCE μέσω προγραμμάτων όπως το  MATLAB  Microsoft Hyperterminal  Οι D-connectors

14 Τα σήματα στον προσαρμογέα (adapter) DB 9 1.Data carrier detect 2.Receive data (Rx) 3.Transmit data (Tx) 4.Data terminal ready(DTR) 5.Signal ground 6.Data set ready (DSR) 7.Request to send(RTS) 8.Clear to send(CTS) 9.Ring indicator Ερώτηση: Ποια pins θα πρέπει να βραχυκυκλωθούν μεταξύ τους στη μια και την άλλη πλευρά του προσαρμογέα για να υπάρξει επικοινωνία;

15 Το UART UART (universal asynchronous receiver/transmitter),  Λεπτομέρειες της διαμόρφωσης χαρακτήρων και του ρυθμού μετάδοσης ελέγχονται από το υλικό της σειριακής θύρας, που είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, το UART (universal asynchronous receiver/transmitter), το οποίο μετατρέπει δεδομένα από παράλληλη σε σειριακή μορφή.


Κατέβασμα ppt "Κεφ. 1 (Θ) & Κεφ. 9 (Ε): Μοντέλο επικοινωνίας δεδομένων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google