Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER NETWORKS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER NETWORKS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER NETWORKS

2 Τι είναι το Δίκτυο Υπολογιστών; Δίκτυο Υπολογιστών(computer network) είναι μια ομάδα από δύο ή περισσότερα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα ή να μοιράζονται κοινές περιφερειακές συσκευές.

3 Μειονεκτήματα ενός Δικτύου Υπολογιστών i.Δυσκολία στο χειρισμό ενός δικτύου. ii.Εύκολη εξάπλωση ιών iii.Έλλειψη ασφάλειας των πληροφοριών

4 Πλεονεκτήματα ενός Δικτύου Υπολογιστών i.Να χρησιμοποιούν κοινές συσκευές ii.Να χρησιμοποιούν κοινά προγράμματα και αρχεία iii.Να ανταλλάσσουν μηνύματα iv.Να χρησιμοποιούμε αρχεία και εφαρμογές από διαφορετικές θέσεις εργασίας

5 Τομείς στους οποίους συναντάμε Δίκτυα Υπολογιστών Πολλούς Οργανισμούς, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Αεροπορικές εταιρείες, Πολυκαταστήματα, Βιομηχανίες, Εφορείες, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

6 Μεταφορά Δεδομένων Αναλογική Μετάδοση: Ονομάζουμε τη μετάδοση κατά την οποία τα σήματα μεταδίδονται με τη συνεχή μεταβολή μιας φυσικής ποσότητας συναρτήσει του χρόνου. π.χ. Οι ήχοι που ακούμε, ραδιοφωνικά σήματα.

7 Μεταφορά Δεδομένων Ψηφιακή Μετάδοση: Τα σήματα παίρνουν μόνο διακεκριμένες τιμές. Οι τιμές αυτές έχουν κωδικοποιηθεί με ψηφία του δυαδικού συστήματος. 3456378903210234

8 παράλληλη μετάδοση Τρόποι μετάδοσης: παράλληλη μετάδοση Χρησιμοποιούνται περισσότερες γραμμές μετάδοσης μια για κάθε bit. Η παράλληλη μετάδοση είναι ταχύτερη, αλλά κοστίζει περισσότερο.

9 Χρησιμοποιείται μόνο μια γραμμή, μέσα από την οποία μεταφέρονται το ένα μετά το άλλο τα bit. Τρόποι μετάδοσης: σειριακή μετάδοση Η σειριακή μετάδοση μοιάζει με την κυκλοφορία σε ένα δρόμο με μια λωρίδα κυκλοφορίας

10 Φορά μετάδοσης: μονόδρομη  ημίδιπλη  αμφίδρομη Στη μονόδρομη τα δεδομένα μεταφέρονται μόνο προς μια κατεύθυνση. Στην ημίδιπλη τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά όχι ταυτόχρονα Στην αμφίδρομη, τα δεδομένα μεταφέρονται προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα

11 Τρόποι Σύνδεσης Δύο Υπολογιστών I.Απευθείας, χρησιμοποιώντας σειριακό ή παράλληλο καλώδιο, και συνδέοντας μόνο δύο υπολογιστές μεταξύ τους. Χρησιμοποιείται για πολύ κοντινούς υπολογιστές. II.Τηλεφωνικώς, χρησιμοποιώντας το MODEM. Χρησιμοποιείται για μεγάλες αποστάσεις. III.Μέσω Κάρτας Δικτύου: Χρησιμοποιείται για κοντινές αποστάσεις. Μπορούν να συνδεθούν πολλοί υπολογιστές μαζί.

12 Μέσα Μετάδοσης Σημάτων Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων Ομοαξονικό Καλώδιο Οπτικές Ίνες Καλώδια

13 Το υλικό (Hardware) Κάρτες δικτύου Τοποθετούνται στο εσωτερικό του υπολογιστή και πραγματοποιούν τη σύνδεση με το δίκτυο. Hub Είναι μια συσκευή που ενώνει όλους τους κόμβους με την τοπολογία του αστέρα. Repeaters Ενισχύουν το σήμα όταν το μήκος του καλωδίου ξπερνά κάποιο όριο (συνήθως τα 100 μ.) Routers Κατανέμουν τη γραμμή Internet σε ένα δίκτυο ώστε όλοι να έχουν την ίδια ταχύτητα.

14 Το MODEM Για να μπορέσει ένα σήμα να μεταδοθεί μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής, πρέπει πρώτα να υποστεί μια επεξεργασία που λέγεται διαμόρφωση(Modulation). Για να μπορέσει η συσκευή-παραλήπτης να ακούσει ή να δει το αρχικό σήμα, πρέπει αυτό να επανέλθει στην αρχική του μορφή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αποδιαμόρφωση(Demodulation). Modulation/Demodulation Διαμόρφωση/Αποδιαμόρφωση MODEM

15 Βήματα για τη διαδικασία μετάδοσης μιας πληροφορίας από έναν υπολογιστή σε άλλο χρησιμοποιώντας τηλεφωνική σύνδεση και MODEM 1.Η πληροφορία εξέρχεται από τον Η/Υ σε μορφή 0 και 1 και εισέρχεται στο MODEM. 2.Το MODEM διαμορφώνει την πληροφορία σε αναλογικό σήμα. 3.Το αναλογικό σήμα στέλνεται στο τηλεφωνικό δίκτυο μέσω του τηλεφώνου και πάει στον παραλήπτη. 4.Το MODEM του παραλήπτη αποδιαμορφώνει το αναλογικό σήμα και δημιουργεί ξανά την πληροφορία 5.Η πληροφορία στέλνεται από το MODEM στον υπολογιστή του παραλήπτη.

16 Η Τεχνολογία ISDN Για να αποφευχθούν τα προβλήματα μετάδοσης με απλά καλώδια τα οποία υποστηρίζουν μόνο αναλογικά σήματα, σχεδιάστηκε ένα νέο μέσο μεταφοράς δεδομένων που υποστηρίζει μετάδοση ψηφιακών σημάτων. Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών – ISDN (Integrated Services Data Network). Κάθε σύνδεση διαθέτει κανάλια μέσω των οποίων μεταφέρονται τα ψηφιακά δεδομένα.

17 Ταχύτητα Μετάδοσης των Δεδομένων Η Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μέσω ενός Modem μετριέται σε bits per second(bps), δηλαδή σε αριθμό δυαδικών ψηφίων που μπορεί να στείλει ή να λάβει σε κάθε δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα μπορεί να πάρει τιμές όπως 9.600 bps, 33,6 Kbps, 56 Kbps.

18 Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Είναι ένα σύνολο κανόνων με βάση το οποίο επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών. Δύο Υπολογιστές για να μπορούν να επικοινωνούν πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο Πρωτόκολλο Επικοινωνίας. π.χ. TCP/IP

19 Είδη Δικτύων Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα δίκτυα των υπολογιστών κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. A.Βάσει της Γεωγραφικής Κάλυψης i.Τοπικά Δίκτυα(LAN): i.Τοπικά Δίκτυα(LAN): Βρίσκονται σε αίθουσες ή σε κτίρια. Δεν καταλαμβάνουν περισσότερα από μερικά χιλιόμετρα.

20

21 Ευρείας Περιοχής (WAN): Ευρείας Περιοχής (WAN): Καταλαμβάνουν περισσότερα από μερικά χιλιόμετρα. Π.χ. Μια πόλη μια επαρχία, χώρα ή όλο τον κόσμο(Internet).

22 Τοπολογία Δικτύου Είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι Η/Υ σε ένα δίκτυο. Τα είδη είναι: α)Αστέρα(Star): α) Αστέρα(Star): Όλοι οι σταθμοί εργασίας συνδέονται μεταξύ τους με έναν κεντρικό υπολογιστή(server)

23 β) Διαύλου(Bus): β) Διαύλου(Bus): Υπάρχει ένα κεντρικό καλώδιο και όλοι οι σταθμοί ενώνονται σε αυτό.

24 γ) Δακτυλίου (Ring): γ) Δακτυλίου (Ring): Όλοι οι σταθμοί συνδέονται γύρω από ένα κλειστό καλώδιο

25 Συνδεσμολογία Σχολικού Εργαστηρίου


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER NETWORKS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google