Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων
Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης

2 Εξειδίκευση ή Γενίκευση
Υπερκατηγορίες και Υποκατηγορίες συχνά παρουσιάζονται συγγενείς μεταξύ τους οντότητες οι οποίες έχουν μεταξύ τους και κοινά αλλά και μοναδικά γνωρίσματα εάν ορισθεί ένας πίνακας για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να εισαχθούν NULLS στα μοναδικά γνωρίσματα η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται με την δημιουργία ιεραρχίας γενίκευσης ή Εξειδίκευσης

3 Εσφαλμένο Παράδειγμα

4 Υπερκατηγορίες και Υποκατηγορίες
η ιεραρχία γενίκευσης ή Εξειδίκευσης αναπαριστά μια σχέση μεταξύ μιας οντότητας υπερκατηγορία ως γονέα και μιας οντότητας υποκατηγορίας ως παιδιού η οντότητα υπερκατηγορία περιλαμβάνει τα κοινά γνωρίσματα ενώ η οντότητα υποκατηγορία περιλαμβάνει τα μοναδικά γνωρίσματα

5 Ορθό Παράδειγμα Υπερκατηγορίες και Υποκατηγορίες

6 H ιεραρχία της γενίκευσης ή Εξειδίκευσης αναπαρίσταται στην απεικόνιση Crow’s foot του
E-R μοντέλου όπως φαίνεται παρακάτω:

7 Παράδειγμα Εξειδίκευσης για οντότητα Ασθενής

8 Παράδειγμα Γενίκευσης
Τρεις Οντότητες: CAR, TRUCK, and MOTORCYCLE

9 Παράδειγμα Γενίκευσης Υπερκατηγορίας VEHICLE
Παρατήρηση: δεν υπάρχει υποκατηγορία Motorcycle. Γιατί?

10 ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΗ
Παράδειγμα Εξειδίκευσης Υποκατηγορίας PART ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΗ

11 Παράδειγμα Εξειδίκευσης Υποκατηγορίας PART

12 Περιορισμοί (Constraints) in EER Completeness Constraint
Total Specialization Rule: Yes (double line) Partial Specialization Rule: No (single line)

13 Total specialization rule
Ένας ασθενής πρέπει να πάει είτε στα εξωτερικά ιατρεία ή να του έχει γίνει εισαγωγή

14 Partial specialization rule
Ένα όχημα μπορεί να είναι τύπου CAR, ή TRUCK ή τίποτα από τα δύο

15 Περιορισμοί (Constraints) in EER Overlapping Constraint
Disjoint Rule: μία οντότητα δεν επιτρέπεται να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο υποκλάσεις. Overlap Rule: μία οντότητα επιτρέπεται να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο υποκλάσεις.

16 1ο Παράδειγμα ενός Disjoint rule
Ένας ασθενής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και τα δύο

17 2ο Παράδειγμα ενός Disjoint rule

18 Ένα ανταλλακτικό μπορεί να αγοραστεί ή να κατασκευαστεί
1ο Παράδειγμα ενός Overlap rule Ένα ανταλλακτικό μπορεί να αγοραστεί ή να κατασκευαστεί

19 2ο Παράδειγμα ενός Overlap rule

20

21 Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________ Αρκετοί περιορισμοί μιας επιχειρηματικής εφαρμογής (Business Rules) μπορούν να εκφρασθούν με περιορισμούς πληθάριθμου Όταν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά τότε ελέγχονται με την βοήθεια γλώσσας προγραμματισμού __________________________________________________________________________________________________ Βάσεις Δεδομένων - Μάθημα Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο)

22 Ένας καθηγητής μπορεί να διδάσκει κανένα ή μέχρι τρία τμήματα
Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________ Ελάχιστος & Μέγιστος πληθάριθμος της σχέσης (cardinality) Στην Chen απεικόνιση του E-R μοντέλου ο πληθάριθμος αναπαρίσταται τοποθετώντας σε παρένθεση τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό σχετιζόμενων οντοτήτων δίπλα στην αντίστοιχη οντότητα (ανάποδα) Ένας καθηγητής μπορεί να διδάσκει κανένα ή μέχρι τρία τμήματα Ένα τμήμα μπορεί να διδάσκεται από έναν μόνο καθηγητή

23 Γραφική Απεικόνιση του Μοντέλου E - R ___________________________________________________________
π.χ. γιατί ο ελάχιστος αριθμός περιπτώσεων της οντότητας ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ που διδάσκει ένας ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ είναι 0 ; γιατί ο ελάχιστος αριθμός περιπτώσεων της οντότητας ΦΟΙΤΗΤΗΣ που εγγράφονται σε ένα ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ είναι 0 ;


Κατέβασμα ppt "Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google