Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων 1 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων 1 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων 1 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης

2 Βάσεις Δεδομένων 2 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Υπερκατηγορίες και Υποκατηγορίες –συχνά παρουσιάζονται συγγενείς μεταξύ τους οντότητες οι οποίες έχουν μεταξύ τους και κοινά αλλά και μοναδικά γνωρίσματα –εάν ορισθεί ένας πίνακας για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να εισαχθούν NULLS στα μοναδικά γνωρίσματα –η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται με την δημιουργία ιεραρχίας γενίκευσης ή Εξειδίκευσης Εξειδίκευση ή Γενίκευση

3 Βάσεις Δεδομένων 3 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Εσφαλμένο Παράδειγμα

4 Βάσεις Δεδομένων 4 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Υπερκατηγορίες και Υποκατηγορίες –η ιεραρχία γενίκευσης ή Εξειδίκευσης αναπαριστά μια σχέση μεταξύ μιας οντότητας υπερκατηγορία ως γονέα και μιας οντότητας υποκατηγορίας ως παιδιού –η οντότητα υπερκατηγορία περιλαμβάνει τα κοινά γνωρίσματα ενώ η οντότητα υποκατηγορία περιλαμβάνει τα μοναδικά γνωρίσματα

5 Βάσεις Δεδομένων 5 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Υπερκατηγορίες και Υποκατηγορίες Ορθό Παράδειγμα

6 Βάσεις Δεδομένων 6 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) H ιεραρχία της γενίκευσης ή Εξειδίκευσης αναπαρίσταται στην απεικόνιση Crow’s foot του E-R μοντέλου όπως φαίνεται παρακάτω:

7 Βάσεις Δεδομένων 7 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Παράδειγμα Εξειδίκευσης για οντότητα Ασθενής

8 Βάσεις Δεδομένων 8 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Παράδειγμα Γενίκευσης Τρεις Οντότητες: CAR, TRUCK, and MOTORCYCLE

9 Βάσεις Δεδομένων 9 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Παρατήρηση: δεν υπάρχει υποκατηγορία Motorcycle. Γιατί? Παράδειγμα Γενίκευσης Υπερκατηγορίας VEHICLE

10 Βάσεις Δεδομένων 10 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΗ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Παράδειγμα Εξειδίκευσης Υποκατηγορίας PART

11 Βάσεις Δεδομένων 11 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Παράδειγμα Εξειδίκευσης Υποκατηγορίας PART

12 Βάσεις Δεδομένων 12 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Περιορισμοί (Constraints) in EER Completeness Constraint Περιορισμός πληρότητας (completeness): κάθε οντότητα της κλάσης πρέπει να ανήκει σε κάποια υποκλάση. –Total Specialization Rule: Yes (double line) –Partial Specialization Rule: No (single line)

13 Βάσεις Δεδομένων 13 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Total specialization rule Ένας ασθενής πρέπει να πάει είτε στα εξωτερικά ιατρεία ή να του έχει γίνει εισαγωγή

14 Βάσεις Δεδομένων 14 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) 14 Partial specialization rule Ένα όχημα μπορεί να είναι τύπου CAR, ή TRUCK ή τίποτα από τα δύο

15 Βάσεις Δεδομένων 15 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) 15 Περιορισμός επικάλυψης (overlapping): –Disjoint Rule: –Disjoint Rule: μία οντότητα δεν επιτρέπεται να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο υποκλάσεις. –Overlap Rule: –Overlap Rule: μία οντότητα επιτρέπεται να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο υποκλάσεις. Περιορισμοί (Constraints) in EER Overlapping Constraint

16 Βάσεις Δεδομένων 16 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) 16 1 ο Παράδειγμα ενός Disjoint rule Ένας ασθενής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και τα δύο

17 Βάσεις Δεδομένων 17 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) 17 2 ο Παράδειγμα ενός Disjoint rule

18 Βάσεις Δεδομένων 18 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) 1 ο Παράδειγμα ενός Overlap rule Ένα ανταλλακτικό μπορεί να αγοραστεί ή να κατασκευαστεί

19 Βάσεις Δεδομένων 19 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) 2 ο Παράδειγμα ενός Overlap rule

20 Βάσεις Δεδομένων 20 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο)

21 Βάσεις Δεδομένων 21 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Αρκετοί περιορισμοί μιας επιχειρηματικής εφαρμογής (Business Rules) μπορούν να εκφρασθούν με περιορισμούς πληθάριθμου Όταν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά τότε ελέγχονται με την βοήθεια γλώσσας προγραμματισμού Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Βάσεις Δεδομένων - Μάθημα 3 32 Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο)

22 Βάσεις Δεδομένων 22 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Ελάχιστος & Μέγιστος πληθάριθμος της σχέσης (cardinality) Στην Chen απεικόνιση του E-R μοντέλου ο πληθάριθμος αναπαρίσταται τοποθετώντας σε παρένθεση τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό σχετιζόμενων οντοτήτων δίπλα στην αντίστοιχη οντότητα (ανάποδα) –Ένας καθηγητής μπορεί να διδάσκει κανένα ή μέχρι τρία τμήματα –Ένα τμήμα μπορεί να διδάσκεται από έναν μόνο καθηγητή Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

23 Βάσεις Δεδομένων 23 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Γραφική Απεικόνιση του Μοντέλου E - R ___________________________________________________________ π.χ. –γιατί ο ελάχιστος αριθμός περιπτώσεων της οντότητας ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ που διδάσκει ένας ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ είναι 0 ; –γιατί ο ελάχιστος αριθμός περιπτώσεων της οντότητας ΦΟΙΤΗΤΗΣ που εγγράφονται σε ένα ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ είναι 0 ;


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων 1 Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (ΕE-R μοντέλο) Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google