Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Τομέας Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ- Προφίλ & Επαγγελματικές Προοπτικές του αποφοίτου ». «Τομέας Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ- Προφίλ & Επαγγελματικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Τομέας Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ- Προφίλ & Επαγγελματικές Προοπτικές του αποφοίτου ». «Τομέας Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ- Προφίλ & Επαγγελματικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Τομέας Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ- Προφίλ & Επαγγελματικές Προοπτικές του αποφοίτου ». «Τομέας Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ- Προφίλ & Επαγγελματικές Προοπτικές του αποφοίτου ». Δρ Σαλωνίδου Αθηνά Δρ Σαλωνίδου Αθηνά Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 - Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 - Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων Νέα Σμύρνη 3 Απριλίου 2008

3

4 Β’ ΤΑΞΗ Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ (ΤΟΜΕΙΣ ) Β’ ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΕΙ / ΑΤΕΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α’ ΤΑΞΗ Τεχνολογικός Κύκλος ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑ.Σ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Γ’ ΤΑΞΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) Α’ ΤΑΞΗ Κύκλος Υπηρεσιών Α’ ΤΑΞΗ Ναυτιλιακός Κύκλος Γ’ ΤΑΞΗ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (6 Ή 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

5 Β’ ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΕΙ / ΑΤΕΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑ.Σ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (6 Ή 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) Γ’ ΤΑΞΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) Γ’ ΤΑΞΗ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄ ), όπως ισχύει, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Β) ΕΠΑΛ ΝΕΟΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Α) ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΛ. ΓΛΩΣΣΑ (Β) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Β) ΦΥΣΙΚΗ (Β) ΤΕΧΝ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ … ΜΑΘ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Α,Β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ ΑΤΕΙ 15% ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 5 ΕΠ ΠΕΔΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

7 Τμήματα και ειδικότητες των ΤΕΙ αντίστοιχες με τις κατευθύνσεις του Ηλεκτρονικού Τομέα των ΕΠΑΛ

8 Τομείς και ειδικότητες των ΙΕΚ αντίστοιχες με τις κατευθύνσεις του Ηλεκτρονικού Τομέα των ΕΠΑΛ

9 Επαγγελματικά δικαιώματα & τίτλοι αποφοίτων ΕΠΑΛ  Οι επαγγελματικοί τίτλοι στην χώρα μας έχουν προσδιοριστεί με βάση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορα επαγγέλματα. Η προσαρμογή στην Ελληνική Νομοθεσία έγινε σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.1 του Ν. 2009/92, και το άρθρο 2, παρ. 4 και 5 του Ν. 2640/98 και έχουν ως εξής:  1.Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1. Αφορά αποφοίτους μεταγυμνασιακών Ι.Ε.Κ. Αφορά αποφοίτους μεταγυμνασιακών Ι.Ε.Κ.  2.Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου ΙΙ επιπέδου ΙΙ Αφορά αποφοίτους Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου - Ειδικευμένος τεχνίτης. Αφορά αποφοίτους Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου - Ειδικευμένος τεχνίτης.  3.Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου ΙΙΙ Αφορά αποφοίτους ΕΠΑΛ και Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου -Εργοδηγός. Αφορά αποφοίτους ΕΠΑΛ και Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου -Εργοδηγός.

10 Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Ηλεκτρονικού τομέα  οι απόφοιτοι του Ηλεκτρονικού Τομέα ανεξάρτητα από την ειδικότητα που έχουν μπορούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη και Βοηθού Ραδιοτεχνίτη από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

11 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Όλες οι ειδικότητες λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, Α. Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) : Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία + εξετάσεις) Β Υπ. Αποφ Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402. (ΦΕΚ 1483/Α/27-10-2005)-Κλάδος Τηλεόρασης, κατόπιν εξετάσεων: Άδεια χειριστή auto cue Άδεια Τεχνικού Δικτύου Εκπομπής (RF) Άδεια Τεχνικού Ροής Προγράμματος Άδεια Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας Άδεια Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων Άδεια Χειριστή Κονσόλας Μίξης Εικόνας Άδεια Τεχνικού Μεταγραφών Άδεια Μηχανικού Τηλεόρασης- Master Control ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Ηλεκτρονικός συσκευών και εγκαταστάσεων Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α΄/31-7- 71) Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03) 1) Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο) 2) Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + εξετάσεις) Ο.Ε.Ε.Κ Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του

12 Περιοχές εργασίας του Ηλεκτρονικού Τομέα  Α.Τηλεπικοινωνίες  Οι δραστηριότητες στον τομέα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό στη χώρα μας και επομένως για τα επόμενα χρόνια οι ανάγκες σε εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό θα αυξάνουν συνεχώς. Η επικοινωνία λόγου, κειμένου και δεδομένων από καλώδιο, οπτικές ίνες ή μέσω του αέρα είναι ένα πεδίο που συνεχώς αναπτύσσεται. Ειδικότερα με την άνθηση της κινητής τηλεφωνίας έχουν ανοίξει πολλά εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης και επισκευής εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας και υπάρχει πρόβλεψη για μεγαλύτερη άνοδο στον χώρο αυτό.

13 Περιοχές εργασίας του Ηλεκτρονικού Τομέα  Β.Ραδιοτηλεοπτικές εφαρμογές  Ένας άλλος τομέας, στον οποίο υπάρχει πάντα ζήτηση εργασίας και στον οποίο απασχολούνται πολλοί τεχνικοί Ηλεκτρονικοί, είναι ο χώρος της Ραδιοφωνίας, της Τηλεόρασης και του κινηματογράφου, ενώ αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό και οι εφαρμογές της Ψηφιακής και Συνδρομητικής Τηλεόρασης.

14 Περιοχές εργασίας του Ηλεκτρονικού Τομέα  Γ.Εφαρμογές στην Πληροφορική (τηλεπληροφορική)  Με τον αυξανόμενο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων Η/Υ που χρησιμοποιούνται σε κάθε γραφείο, εταιρεία και οικία και ως ένα μέρος στον εξοπλισμό της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών και των τηλεπικοινωνιών, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για τεχνικούς Ηλεκτρονικούς και τεχνικούς Ηλεκτρονικούς Η/Υ για τη συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και του δικτυακού εξοπλισμού.

15 Περιοχές εργασίας του Ηλεκτρονικού Τομέα Δ.Εφαρμογές στην Πολιτική Αεροπορία Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των αεροσκαφών όπως: ραντάρ, σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, σύστημα αυτόματης αποτύπωσης πτήσης, κ.α. πρέπει να διατηρείται πάντοτε σε άριστη κατάσταση και αυτό βεβαίως προϋποθέτει ότι ελέγχεται, συντηρείται και επισκευάζεται από εξειδικευμένους τεχνικούς σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των αεροσκαφών όπως: ραντάρ, σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, σύστημα αυτόματης αποτύπωσης πτήσης, κ.α. πρέπει να διατηρείται πάντοτε σε άριστη κατάσταση και αυτό βεβαίως προϋποθέτει ότι ελέγχεται, συντηρείται και επισκευάζεται από εξειδικευμένους τεχνικούς σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.  Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)  Αεροπορικές Εταιρείες αεροσκαφών έπειτα από εκπαίδευση που του παρέχει η εταιρεία που θα τον προσλάβει  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (απαιτεί άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας)

16 Περιοχές εργασίας του Ηλεκτρονικού Τομέα  Ε.Στρατιωτικές εφαρμογές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ζητούνται πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί ΤΕΕ, ΙΕΚ διαφόρων ειδικοτήτων για κάλυψη θέσεων Οπλιτών Πενταετούς Θητείας αλλά και απόφοιτοι Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ ως τακτικό προσωπικού στο στρατό, την αεροπορία και το ναυτικό. από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ζητούνται πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί ΤΕΕ, ΙΕΚ διαφόρων ειδικοτήτων για κάλυψη θέσεων Οπλιτών Πενταετούς Θητείας αλλά και απόφοιτοι Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ ως τακτικό προσωπικού στο στρατό, την αεροπορία και το ναυτικό. Οι κυριότεροι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων ηλεκτρονικών σε στρατιωτικές εφαρμογές είναι  Συστήματα ραντάρ  Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης  Συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου  Συστήματα επικοινωνιών και κρυπτό-επικοινωνιών  Οπλικά συστήματα με χρήση Η/Υ  Συστήματα πυρόσβεσης

17 Περιοχές εργασίας του Ηλεκτρονικού Τομέα ΣΤ.Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά Ο τομέας αυτός των ηλεκτρονικών περιλαμβάνει διαδικασίες αυτοματισμού που πραγματοποιούνται σε μεγάλο αριθμό βιομηχανιών (από παραγωγή τροφίμων και ποτών έως την ανακύκλωση). Η ανάπτυξη της ρομποτικής και των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC’s) έχει οδηγήσει σε βιομηχανικές εφαρμογές ευρείας κλίμακας,  Οι τεχνικοί και Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί της βιομηχανίας απαιτείται να σχεδιάζουν, να συντηρούν και να επισκευάζουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα μέσω κεντρικού ελέγχου που μπορεί να γίνεται μέσω Η/Υ ή κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

18 Περιοχές εργασίας του Ηλεκτρονικού Τομέα  Ζ.Καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές  Οι προσφερόμενες θέσεις σε αυτό τον τομέα προέρχονται κυρίως από εταιρείες αντιπροσωπειών, καταστήματα πώλησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών, Η/Υ και τηλεφωνίας. Σε αυτό το τομέα, όπου υπάρχει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, μπορούν να ενταχθούν και οι εταιρείες εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας (συναγερμοί, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, κ.α) για σπίτια, καταστήματα, οργανισμούς, τράπεζες, ξενοδοχεία, συνεδριακούς χώρους κ.α,.

19 Περιοχές εργασίας του Ηλεκτρονικού Τομέα  Η.Ιατρικά ηλεκτρονικά  ιατρικά μηχανήματα και συσκευές για τη θεραπεία των ασθενών. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει συνήθως διαγνωστικά μηχανήματα. Ενώ η λειτουργία του εξοπλισμού είναι ευθύνη του ιατρικού προσωπικού, οι τεχνικοί ιατρικών μηχανημάτων είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και την εκπαίδευση του προσωπικού που τα χειρίζεται.

20 Ατομική επιχείρηση  Α.Ηλεκτρονικά Εργαστήρια οι ιδιοκτήτες είναι Αδειούχοι Ραδιοτεχνίτες ή Ραδιοηλεκτρολόγοι, οι ιδιοκτήτες είναι Αδειούχοι Ραδιοτεχνίτες ή Ραδιοηλεκτρολόγοι, συντηρεί και επισκευάζει ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεοράσεις, βίντεο, ραδιοκασετόφωνα, Η/Υ κ.ά) και αγοράζει τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα. συντηρεί και επισκευάζει ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεοράσεις, βίντεο, ραδιοκασετόφωνα, Η/Υ κ.ά) και αγοράζει τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα.  Β.Καταστήματα πώλησης και επισκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού & εξαρτημάτων Πρόκειται για εταιρείες που πωλούν ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ηλεκτρονικά όργανα μετρήσεως, Πρόκειται για εταιρείες που πωλούν ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ηλεκτρονικά όργανα μετρήσεως,

21 Εταιρείες παροχής υπηρεσιών  είναι οι εταιρείες πώλησης, εμπορίας και επισκευής Η/Υ και περιφερειακών συσκευών τους.

22 Βιομηχανία παραγωγής  Στις βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων (τηλεπικοινωνιακό υλικό, ηλεκτρονικά όργανα, υλικό υπολογιστών, καλώδια, κ.α)

23 Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί  Σε αυτές τις επιχειρήσεις, ανήκουν τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ, και ΟΤΑ Παραδείγματα δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών είναι: Παραδείγματα δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών είναι: Υπουργεία, ΥΠΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΡΤ, κ.α

24 INE/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΕΚΘΕΣΗ 2007

25 Στρατηγική για τις Τηλεπικοινωνίες και τις Νέες Τεχνολογίες στην Ελλάδα 2008-2013 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) Άξονας 1 : Ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής: νέας γενιάς δίκτυα α) Ελλάδα διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόμβος. Σύνδεση της Ν/Α Μεσογείου με την Ευρώπη με υψηλής τεχνολογίας δίκτυο οπτικών ινών. α) Ελλάδα διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόμβος. Σύνδεση της Ν/Α Μεσογείου με την Ευρώπη με υψηλής τεχνολογίας δίκτυο οπτικών ινών. β) Οπτικές ίνες σε συνδέσεις μέχρι το σπίτι β) Οπτικές ίνες σε συνδέσεις μέχρι το σπίτι fiber to the home connections (FTTH). Για τις απομακρυσμένες περιοχές εναλλακτικές τεχνολογίες : WiMax, δορυφορικό internet συνδυασμένο με WiFi κλπ. fiber to the home connections (FTTH). Για τις απομακρυσμένες περιοχές εναλλακτικές τεχνολογίες : WiMax, δορυφορικό internet συνδυασμένο με WiFi κλπ. Άξονας 2: Εισαγωγή νέων τεχνολογιών 1) Χάρτης συχνοτήτων για ψηφιακή TV 2) Ρυθμίσεις για ψηφιακή μετάδοση σημάτων TV και κινητής τηλεφωνίας 3) προστασία ενάντια στο διαδικτυακό έγκλημα. 4) Διαμόρφωση νομικού πλαισίου για μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 1) Χάρτης συχνοτήτων για ψηφιακή TV 2) Ρυθμίσεις για ψηφιακή μετάδοση σημάτων TV και κινητής τηλεφωνίας 3) προστασία ενάντια στο διαδικτυακό έγκλημα. 4) Διαμόρφωση νομικού πλαισίου για μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Άξονας 3: Εφαρμογές στις νέες τεχνολογίες Άξονας 3: Εφαρμογές στις νέες τεχνολογίες Κόστος 3 000.000.000 euros 2,500.000.000 θα δοθούν για 2,000,000 FTTH συνδέσεις

26 1o ΕΠΑΛ NEAΣ ΣMYΡNHΣ

27 Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών ειδικότητας συνολικής διάρκειας 18 ωρών

28 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Β΄ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ / ΕΒΔ. Ηλεκτρονικά υλικά και Σχεδίαση………………. 2Ε Αναλογικά Ηλεκτρονικά ………………… 3Θ +3Ε Ψηφιακά Ηλεκτρονικά………………. 2Θ +2Ε Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος ………………. 2Θ +2Ε Επικοινωνίες – Δίκτυα – Τεχνολογία H/Y ……… 2Θ ΣΥΝΟΛΟ 18

29 τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας

30 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Γ΄ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤIKΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

31 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Γ΄ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤIKΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ / ΕΒΔ. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες3Θ Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών 2Θ +2Ε Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών2Θ+3Ε Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων2Θ+2Ε Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών2Θ+3Ε Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς2Ε ΣΥΝΟΛΟ 23

32 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Γ΄ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

33 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Γ΄ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ / ΕΒΔ. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες3Θ Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών 2Θ +2Ε Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών2Θ+2Ε Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος 2Θ+3Ε Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 2Θ+3Ε Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς2Ε ΣΥΝΟΛΟ 23

34 Σχ.Έτος Τίτλος Έργου 2005-2006 "Ανιχνευτής Κινητών Τηλεφώνων" 2005-2006 "Μέτρηση Θερμοκρασίας με χρήση Αισθητήρων και Μικροελεγκτή (16F877)" 2005-2006 "Μελέτη και Υλοποίηση Ασύρματης Ζεύξης" 2006-2007 "Ελεύθερη Ασύρματη Ευρυζωνική Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε όλους τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας (1o TEE NEAS SMYRNHS - wifi)" 2006-2007 "Μελέτη Αλληλεπιδραστικού ρομπότ και προγραμματισμός των λειτουργιών του" 2007-2008 Επιτήρηση χώρων (σε υποδομή ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου)

35


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Τομέας Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ- Προφίλ & Επαγγελματικές Προοπτικές του αποφοίτου ». «Τομέας Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ- Προφίλ & Επαγγελματικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google