Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο υποψήφιος φοιτητής που επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε κάποιον οργανισμό/επιχείρηση και έχει βρει το φορέα υποδοχής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο υποψήφιος φοιτητής που επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε κάποιον οργανισμό/επιχείρηση και έχει βρει το φορέα υποδοχής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο υποψήφιος φοιτητής που επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε κάποιον οργανισμό/επιχείρηση και έχει βρει το φορέα υποδοχής του σε μια από τις επιλέξιμες χώρες* πρέπει να υποβάλλει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τα παρακάτω έγγραφα. Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση ως απόφοιτος θα πρέπει να κάνει την αίτησή του όντας ακόμη ενεργός φοιτητής. *Οι συμμετέχουσες χώρες στο Erasmus+ είναι: Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): Αυστρία (AT) Λιθουανία (LT) Βέλγιο (BE) Λουξεμβούργο (LU) Βουλγαρία (BG) Μάλτα (MT) Γαλλία (FR )Νορβηγία (NO) Γερμανία (DE) Ολλανδία (NL) Δανία (DK) Ουγγαρία (HU) Ελλάδα (GR) Πολωνία (PL) Εσθονία (EE) Πορτογαλία (PT) Ηνωμένο Βασίλειο (UK) Ρουμανία (RO) Ιρλανδία (IE) Σλοβακία (SK) Ισλανδία (IS Σλοβενία (SI) Ισπανία (ES Σουηδία (SE) Ιταλία (IT) Τουρκία (TR) Κροατία (HR) Τσεχία (CZ) Κύπρος (CY) Φινλανδία (FI) Λετονία (LV) Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ: Λιχτενστάιν (LI) Ισλανδία (IS )Νορβηγία (NO) Τουρκία (TR) Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (MK) Outgoing – Πρακτική Άσκηση

2 Πριν τη μετακίνηση: Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο φοιτητής στη γραμματεία του τμήματός του: 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για πρακτική άσκηση ERASMUS+ 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη γραμματεία του τμήματος όπου ανήκουν 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής επάρκειας Outgoing – Πρακτική Άσκηση

3 Πριν τη μετακίνηση : 5. Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance) Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ένα υπόδειγμα του letter of acceptance (for students ή for graduates) αλλά σαφώς και ο οργανισμός/επιχείρηση υποδοχής μπορεί να διαθέτει δικό του πρότυπο και ο φοιτητής να προσκομίσει αυτή τη βεβαίωση αποδοχής.Πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται:*τα πλήρη στοιχεία του Φορέα Κατάρτισης (λογότυπο, διεύθυνση κ.λπ.), τα στοιχεία του ατόμου που θα εποπτεύει την πρακτική άσκηση του φοιτητή-δικαιούχου (όνομα, ιδιότητα, τηλ., e-mail κ.λπ.), *το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης *μικρή αναφορά στα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου ώστε να διαπιστώνεται η σχέση του αντικειμένου των σπουδών με την απασχόληση. *Θα πρέπει ακόμη να αναφέρεται ότι η αποδοχή της πρακτικής άσκησης γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Placement και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής. 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 όπου ο φοιτητής θα δηλώνει υπεύθυνα αν έχει μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα Erasmus/LLP και για πόσους μήνες. Η υπεύθυνη δήλωση διατίθεται από τη γραμματεία του τμήματος του υποψηφίου. Outgoing – Πρακτική Άσκηση

4 Τι πρέπει να κάνει η γραμματεία; Αφού ο φοιτητής καταθέσει όλα τα παραπάνω έγγραφα η αίτησή του πρέπει να πάρει έγκριση από τα όργανα που έχει ορίσει το Τμήμα (Τριμελής Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του τμήματος και από τη Γενική Συνέλευση τμήματος). *Η αίτηση δήλωση πρέπει να φέρει τις υπογραφές του φοιτητή και του πρόεδρου του τμήματος. Καμία μετακίνηση δεν αναγνωρίζεται/χρηματοδοτείται αν δεν έχει λάβει έγκριση ο υποψήφιος φοιτητής από το τμήμα του. Στη συνέχεια, η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, η γραμματεία είναι υπεύθυνη να προσκομίσει σε αντίγραφα τα παραπάνω έγγραφα και το πρωτότυπο έγγραφο της απόφαση της τριμελούς επιτροπής πρακτικής άσκησης όπως έχει οριστεί από το Τμήμα. Outgoing – Πρακτική Άσκηση

5 Πριν τη μετακίνηση: 5. Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance) Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ένα υπόδειγμα του letter of acceptance (for students ή for graduates) αλλά σαφώς και ο οργανισμός/επιχείρηση υποδοχής μπορεί να διαθέτει δικό του πρότυπο και ο φοιτητής να προσκομίσει αυτή τη βεβαίωση αποδοχής.Πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται:*τα πλήρη στοιχεία του Φορέα Κατάρτισης (λογότυπο, διεύθυνση κ.λπ.), τα στοιχεία του ατόμου που θα εποπτεύει την πρακτική άσκηση του φοιτητή- δικαιούχου (όνομα, ιδιότητα, τηλ., e-mail κ.λπ.), *το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης *μικρή αναφορά στα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου ώστε να διαπιστώνεται η σχέση του αντικειμένου των σπουδών με την απασχόληση. *Θα πρέπει ακόμη να αναφέρεται ότι η αποδοχή της πρακτικής άσκησης γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Placement και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής. 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 όπου ο φοιτητής θα δηλώνει υπεύθυνα αν έχει μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα Erasmus/LLP και για πόσους μήνες. Η υπεύθυνη δήλωση διατίθεται από τη γραμματεία του τμήματος του υποψηφίου. Outgoing – Πρακτική Άσκηση

6 Πριν την αναχώρηση: Ο φοιτητής/απόφοιτος ή το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα προσκομίσει ένα αντίγραφο του training agreement (before mobility) στη Γραμματεία του Τμήματός του. Με την επιστροφή του φοιτητή/αποφοίτου: Ο φοιτητής/απόφοιτος ή το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα προσκομίσει ένα αντίγραφο του training agreement (after mobility) στη Γραμματεία του Τμήματός του. ΚΑΙ αναφορά στο Παράρτημα Διπλώματος (για φοιτητές) Έντυπο Europass (για αποφοίτους) Outgoing – Πρακτική Άσκηση


Κατέβασμα ppt "Ο υποψήφιος φοιτητής που επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε κάποιον οργανισμό/επιχείρηση και έχει βρει το φορέα υποδοχής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google