Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Κωνσταντίνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Κωνσταντίνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Κωνσταντίνος Ι. Ουλής Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ Σε Συνεργασία με τις Οδοντιατρικές Σχολές Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης

2 1η Δράση : Να Καταγράψει και να αξιολογήσει τη Στοματική Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού 2η Δράση: Να εφαρμόσει ένα Πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας σε όλη τη χώρα μέσω των Οδοντιατρικών Συλλόγων. 3η Δράση : Να καθιερώσει το Νοέμβριο κάθε χρόνου ως “ Μήνα Στοματικής υγείας ” Δράσεις του Προγράμματος Πρώτη Τριετία 2003-2006

3 Λέξεις Κλειδιά l Παρέμβαση: ενθάρρυνση των τοπικών οδοντιατρικών συλλόγων να παρέμβουν σε τοπικό επίπεδο και να επιμορφώσουν το κοινό μέσω των μελών τους. l Εκπαίδευση: Των οδοντιάτρων ως εκπαιδευτές στοματικής υγείας για ενημέρωση του κοινού μεταφέροντας τους μηνύματα σχετικά με το πώς να φροντίζουν τα δόντια τους. l Επένδυση : Δημιουργώντας το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές μαζί με το Υλικό που θα μείνει στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους να επαναλαμβάνεται το πρόγραμμα και όλες οι δραστηριότητες, έρευνας και αγωγής υγείας

4 1η Δράση Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφή και Αξιολόγηση της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού. (A Pathfinder survey)

5 Στόχοι της Επιδημιολογικής Μελέτης l Να καταγραφούν οι Οδοντιατρικές ανάγκες του Ελληνικού Πληθυσμού. l Να συνδεθούν τα ευρήματα με διάφορες κοινωνικές- δημογραφικές παραμέτρους. l Να γίνει σύγκριση των στοιχείων με τα αποτελέσματα της μελέτης του 1985. l Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας να ορισθούν οι στόχοι και να γίνουν προτάσεις για την βελτίωση της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού.

6 Μέση τιμή του δείκτη DMFT κατά περιοχή σε παιδιά ηλικίας 5, 12 και 15 ετών

7 Δείκτης DMFT κατά ηλικία και κατηγορία πληθυσμού

8 Δείκτες Τερηδόνας 2004 και 1985.

9 DMFT παιδιών ηλικίας 5 ετών στην Ευρώπη

10 DMFT σε παιδιά ηλικίας 12 ετών στην ΕΕ

11 Συχνότητα βουρτσίσματος ανά ηλικία 3,4 1 3,1 15,4 4,9 65,3 58,654,4 60,5 59,7 31,3 40,4 42,5 24,1 35,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12 ετών15 ετών35-44 ετών65-74 ετών Σύνολο ΠοτέΣποραδικά ή1 φορά /ημέρα >2 φορές/ημέρα

12 Συμπεράσματα l Oι δείκτες της τερηδόνας χειροτερεύουν δραματικά με την ηλικία και στους ενήλικες εξισώνονται με τους δείκτες παρελθόντων ετών (1985). Η χώρα μας γενικά υστερεί όσον αφορά τις άλλες χώρες της ΕΕ με τις οδοντιατρικές ανάγκες : 1) να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, 2)να μένουν χωρίς αντιμετώπιση και 3) να αυξάνονται συνεχώς με την ηλικία. Ο δείκτες τερηδόνας επηρεάζονται από την κατηγορία του πληθυσμού και το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων επιβεβαιώνοντας, τη σχέση της σ τοματικής υγείας με κοινωνικο-οικονομικούς, δημογραφικούς και συμπεριφοριστικούς παράγοντες, που οδηγούν σε μεγάλες ανισότητες.

13 l Η μελέτη ανέδειξε ότι οι ομάδες στόχοι της κοινωνίας μας για άμεση παρέμβαση είναι: α) παιδιά 5 και ενήλικες 64-75 ετών λόγω του μεγάλου ποσοστού των αθεράπευτων αναγκών β) παιδιά 9 και 12 ετών λόγω του μεγάλου ποσοστού (83- 85%) κακής στοματικής υγιεινής και ουλίτιδας προς τις οποίες η πολιτεία θα πρέπει να παρέμβει μέσω της ενημέρωσης και ειδικών σχολικών προγραμμάτων πρόληψης.

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2010 - 2013 Συντονιστής Προγράμματος Κωνσταντίνος Ι. Ουλής Αναπληρωτής Καθηγητής Μέλος ΔΣ ΕΟΟ

15 1η Δράση : Να εφαρμόσει ένα Πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας με τη μέθοδο της Βιωματικής Μάθησης σε επιλεγμένα Σχολεία όλης της χώρας μέσω των Οδοντιατρικών Συλλόγων και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. 2η Δράση: Να συνεχίσει την εφαρμογή της Αγωγής Στοματικής υγείας στα Σχολεία με τους Οδοντίατρους. 3η Δράση : Να εφαρμόσει όπως και πριν το “ Μήνα Στοματικής υγείας ” σε όλη τη χώρα Δράσεις του Προγράμματος Τρίτη Τριετία 2010-2013

16 Ενέργεια 2.2. Αγωγή Στοματικής Υγείας για παιδιά ηλικίας 9- 12, και εφήβους ηλικίας 12-15 με τη Μέθοδο της Βιωματικής Διδασκαλίας και Μάθησης l α) Δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (ντοσιέ). l β) Έγκριση από το Υπ. Παιδείας. l γ) Πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου l δ) Ενημέρωση όλων των Οδοντίατρων Συντονιστών Αγωγής Υγείας l δ) Ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών υπευθύνων Αγωγής Υγείας l Οργάνωση Σεμιναρίων / Ημερίδων Ενημέρωσης (Οδοντίατρους-Εκπαιδευτικούς) l Εφαρμογή του προγράμματος σε όλη την επικράτεια

17 Για την εφαρμογή της βιωματικής μεθόδου απαιτείται: l Οργάνωση και συντονισμός των συμμετεχόντων και των ενεργειών. l Συνεργασίες και υποστήριξη σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. l Επιστημονική επάρκεια σε θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας, αγωγή υγείας και στοματικής υγείας.

18 Συμμέτοχοι στη δράση της βιωματικής μάθησης l Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων l Η επιστημονική ομάδα του Έργου (ΕΟΟ) l Οι οδοντιατρικοί σύλλογοι της Χώρας l Οι υπεύθυνοι αγωγής υγείας της Α’θμιας και της Β’θμιας εκπαίδευσης l Οι εκπαιδευτικοί της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης l Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων

19 …γιατί πιστεύουμε στη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό …και ότι είναι ο πλέον κατάλληλος να μεταδώσει σωστά και αποτελεσματικά τα μηνύματα αγωγής υγείας …ως έχοντα άμεση σχέση με αλλαγές συμπεριφοράς

20 Δημιουργία του Εκπαιδευτικού Υλικού της βιωματικής μάθησης 1. Εκπαιδευτικό υλικό l εγχειρίδια για παιδιά ηλικίας 9-12 και 12-15 ετών l Εγκρίσεις: 5/12-2-08 και 7/2008 πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 54647/29-4-08 του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Ανάπτυξη πολυσυμετοχικής εφαρμογής για την αγωγή στοματικής υγείας l Πολυσυμετοχικής εφαρμογή για την αγωγή στοματικής υγείας βασισμένη στο εκπαιδευτικό υλικό της βιωματικής μάθησης

21 Δημιουργία του Εκπαιδευτικού Υλικού της βιωματικής μάθησης 3. Ανάπτυξη ιστοσελίδας προγράμματος l Διαδικασία εφαρμογής της βιωματικής μάθησης l Εκπαιδευτικό υλικό για τους δασκάλους l Άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του προγράμματος l www.oral-health.gr www.oral-health.gr 4. Πιλοτική εφαρμογή μεθόδου l Σκοπός: αξιολόγηση της προτεινόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας και εντοπισμός πιθανών προβλημάτων l Πρώτη εφαρμογή στη Καλαμάτα,

22 Διαδικασία εφαρμογής της βιωματικής μάθησης 5. Κεντρικές εκδηλώσεις Αθήνας & Θεσσαλονίκης l Εκδηλώσεις παρουσίασης του Προγράμματος με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων l Ενημέρωση των υπευθύνων αγωγής υγείας Α’βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και των συντονιστών αγωγής υγείας των οδοντιατρικών συλλόγων 6. Τοπικές εκδηλώσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης l Σε κάθε Νομαρχιακή πόλη που εφαρμόζει τη βιωματική μάθηση l Με τη συνεργασία της Επιστημονικής Ομάδας, των υπευθύνων αγωγής υγείας της Α’θμιας και της Β’θμιας εκπαίδευσης & των Οδοντιατρικών Συλλόγων

23 Διαδικασία εφαρμογής της βιωματικής μάθησης 7. Εφαρμογή της μεθόδου σε όλη την επικράτεια l Απαρχή το σχολικό έτος 2010 l Υπεύθυνοι αγωγής υγείας των διευθύνσεων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης & Συντονιστές αγωγής υγείας των Οδοντιατρικών Συλλόγων - Συντονιστική Επιτροπή σε Νομαρχιακό επίπεδο

24 Διαδικασία εφαρμογής της βιωματικής μάθησης 8. Αξιολόγηση l Έρευνα: «μέτρηση της επίδρασης της Αγωγής Υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης στη στοματική υγεία των παιδιών και των εφήβων». l Ερωτηματολόγιο και απλή κλινική εξέταση: 1. πριν την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 2.μετά από 4-6 μήνες 3. μετά από 2 χρόνια l Δείγμα: 10 σχολεία από Κόρινθο, Καλαμάτα, Ανατολική & Δυτική Αττική. l Ενημερωτική για την έρευνα επιστολή και επιστολή ενυπόγραφης συγκατάθεσής γονέων 1 εβδομάδα πριν. l Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με τις γνώσεις & τις συνήθειες l Όλες οι διαδικασίες είναι ανώνυμες l Στο τέλος γραπτή ενημέρωση με επιστολή για τη οδοντοστοματολογική κατάσταση του παιδιού

25 Στάδια εφαρμογής 1. Δημιουργία της Συντονιστικής Ομάδας εφαρμογής της Αγωγής Υγείας με την μέθοδο της βιωματικής μάθησης από : 1) τον Πρόεδρο και τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των τοπικών Συλλόγων 2) τους συντονιστές αγωγής υγείας και εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών και, 3) τους εθελοντές Οδοντίατρους, 2. Τοπική Εκδήλωση ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων 3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών στους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο 4. Διαμόρφωση προγράμματος εφαρμογής από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας & Ενημέρωση του Project Management 5. Αποστολή των εγχειριδίων και οτιδήποτε σχετικού υλικού αφορά το πρόγραμμα από το Project Management στους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας 6. Δημοσιοποίηση του προγράμματος στα τοπικά ΜΜΕ και τύπο από τους συντονιστές (Αβάθμιας-Ββάθμιας) και υπευθύνους αγωγής υγείας (Οδ. Συλλόγου).

26 Στάδια εφαρμογής 7. Εφαρμογή της βιωματικής μάθησης από τους εκπαιδευτικούς 8. Υποστήριξη εκπαιδευτικών και Οδοντιάτρων στην εφαρμογή της μεθόδου από: Α. τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας Β. την Επιστημονική Επιτροπή Γ. την ιστοσελίδα του προγράμματος 9. Πρόσκληση και Επίσκεψη οδοντιάτρων στα σχολεία μετά το πέρας της εφαρμογής της βιωματικής μάθησης για λύση αποριών των μαθητών, οδηγίες στοματικής υγιεινής κλπ 10. Απολογισμός & Ενημέρωση για ολοκλήρωση της εφαρμογής της βιωματικής μάθησης

27 Ρόλοι & προτεινόμενες ενέργειες l ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ –Επιστημονική επίβλεψη του προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας με τη βιωματική διδασκαλία. –Συμμετοχή και παρουσίαση του υλικού σε τοπικές ενημερωτικές ημερίδες. –Προετοιμασία προτύπων εισηγήσεων που θα χρησιμοποιούνται στις τοπικές ενημερωτικές ημερίδες –Απάντηση πιθανών ερωτήσεων εκπαιδευτικών σε τακτική βάση για το πρόγραμμα.

28 Ρόλοι & προτεινόμενες ενέργειες l ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής από τους υπευθύνους αγωγής υγείας της Δ/νσης Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης και τους οδοντιατρικούς συλλόγους. –Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και Προβολή των δραστηριοτήτων του προγράμματος. –Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για ερευνητικούς σκοπούς και προτάσεις στο ΥΠΔΒΜΘ και ΥΠΥΚΑ.

29 Ρόλοι & προτεινόμενες ενέργειες l ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ –Επιλογή και Ορισμός των συντονιστών αγωγής υγείας (δύο τουλάχιστον) –Δημιουργία της Συντονιστικής Ομάδας από: 1) τον Πρόεδρο και τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των τοπικών Συλλόγων 2) τους συντονιστές αγωγής υγείας και εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών και, 3) τους εθελοντές Οδοντίατρους, –Ενημέρωση των οδοντιάτρων της περιοχής τους για το πρόγραμμα. –Δημιουργία ομάδας εθελοντών οδοντιάτρων που θα συμμετέχουν υποχρεωτικά στην ενημερωτική ημερίδα για ενημέρωση και εν συνεχεία θα επισκέπτονται τα σχολεία διεξαγωγής της βιωματικής μάθησης. –Συνεργασία με τους υπευθύνους αγωγής υγείας της Δ/νσης Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης της περιοχής τους. –Συνδιοργάνωση με τους υπεύθυνους αγωγής υγείας ενημερωτικής ημερίδας των εκπαιδευτικών, των εθελοντών οδοντιάτρων και της τοπικής κοινωνίας για το πρόγραμμα.

30 Ρόλοι & προτεινόμενες ενέργειες l ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ –Εισήγηση-ομιλία ενός εκ των συντονιστών στην ενημερωτική ημερίδα για την εφαρμογή του προγράμματος στην περιοχή τους, –Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την αποστολή των εθελοντών οδοντιάτρων στην κάθε τάξη που εφάρμοσε την βιωματική μάθηση για συνομιλία και απαντήσεις στα ερωτήματα των μαθητών. –Ενημέρωση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος στην περιοχή τους. –Προβολή των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων στα τοπικά ΜΜΕ. –Yποβολή πιθανών ερωτήσεων στo e-mail: oral- health@cmtprooptiki.groral- health@cmtprooptiki.gr

31 Ρόλοι & προτεινόμενες ενέργειες l ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –Εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Νομαρχιακό επίπεδο στους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας (Δ/νσης Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης) –Εκδήλωση ενδιαφέροντος στον τοπικό Οδοντιατρικό Σύλλογο και στους Συντονιστές Αγωγής Υγείας –Συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής και παράδοση στους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας του Οδοντιατρικού Συλλόγου –Παραλαβή εγχειριδίων από τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας –Εφαρμογή της Βιωματικής στα σχολεία –Ανατροφοδότηση για την πορεία εφαρμογής στους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας –Yποβολή πιθανών ερωτήσεων στo e-mail: oral-health@cmtprooptiki.groral-health@cmtprooptiki.gr

32

33 Ρόλοι & προτεινόμενες ενέργειες l ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –Ενημέρωση των εκπαιδευτικών της περιοχής τους για το πρόγραμμα. –Συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και τους εκπροσώπους του στο πρόγραμμα. –Συνδιοργάνωση ημερίδας με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο για ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των εθελοντών οδοντιάτρων, των Γονέων και κηδεμόνων, των φορέων και της τοπικής κοινωνίας για το πρόγραμμα. –Εισήγηση-ομιλία στην ενημερωτική ημερίδα για την εφαρμογή του προγράμματος στην περιοχή τους, με βάση πρότυπα ομιλιών και παρουσιάσεων που θα προετοιμαστούν από την επιστημονική επιτροπή. –Ενδυνάμωση συνολικού ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών του νομού 2 φορές σε κάθε σχολική χρονιά.

34 Ρόλοι & προτεινόμενες ενέργειες ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –Επικοινωνία με CMT Προοπτική ΕΠΕ και αίτηση παραλαβής εγχειριδίων. –Παραλαβή εγχειριδίων και όλου του σχετικού υλικού για την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης στο σχολείο. –Παροχή εγχειριδίων στους εκπαιδευτικούς, ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα και για την ιστοσελίδα του προγράμματος –Συγκέντρωση συνολικών στοιχείων εφαρμογής βιωματικής από τους εκπαιδευτικούς. –Επικοινωνία με CMT Προοπτική ΕΠΕ και επανατροφοδότηση εφαρμογής. –Yποβολή πιθανών ερωτήσεων στo e-mail: oral- health@cmtprooptiki.gr.oral- health@cmtprooptiki.gr

35

36 Ρόλοι & προτεινόμενες ενέργειες l PROJECT MANAGEMENT (CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ) –Συγκέντρωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας 2 φορές κάθε σχολική χρονιά –Αποστολή εγχειριδίων και οποιουδήποτε υποστηρικτικού υλικού αφορά το πρόγραμμα στο κάθε σύλλογο και στους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας –Συγκέντρωση συνολικών στοιχείων εφαρμογής βιωματικής από τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας –Συγκέντρωση όλων των πιθανών ερωτήσεων των εκπαιδευτικών, των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και των συντονιστών Αγωγής Υγείας στο e- mail: oral-health@cmtprooptiki.groral-health@cmtprooptiki.gr –Ενημέρωση και συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή για την κάθε δραστηριότητα και πορεία του προγράμματος –Τήρηση και ενημέρωση ιστοσελίδας του προγράμματος «Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού» με πρόσθετο υλικό, καλές πρακτικές, αποτελέσματα κλπ από την βιωματική μάθηση.

37 Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος Αγωγής Υγείας με τη Μέθοδο της Βιωματικής Μάθησης Επιστημονικός Υπεύθυνος Ουλής Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ Συντονίστρια Δράσης Βιωματικής Μάθησης Αθανασούλη Θεσσαλία Ομότιμος Καθηγήτρια Προληπτικής ΕΚΠΑ Συντονίστρια Αξιολόγησης της Βιωματικής Μάθησης Καββαδία Αικατερίνη Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ Συντονίστρια Δράσης Βιωματικής Μάθησης Βορείου Ελλάδας Τοπίτσογλου Βασιλική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προληπτικής ΑΠΘ Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής Δράσης Βιωματικής Μάθησης Σταμπουλής Βασίλειος Εκπαιδευτικός – Ιατρός-Παιδοψυχίατρος & Νευρολόγος Στάππα Ματίνα Οδοντίατρος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κασαπίδου Ζωή Ψυχολόγος, Συνεργάτης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής Σπέντζου Γεωργία Οδοντίατρος – εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη συμβουλευτικού σταθμού Γ’ Αθήνας Κοσμίδου Τσανίδη- Μαίρη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ταουφίκ Κωνσταντινα Παιδοδοντίατρος-Επ. Συνεργάτης ΕΚΠΑ

38


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Κωνσταντίνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google