Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Κινητικότητα για Προσωπικό και Φοιτητές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Κινητικότητα για Προσωπικό και Φοιτητές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Κινητικότητα για Προσωπικό και Φοιτητές

2  Κινητικότητα μεταξύ Χωρών Προγράμματος (Ε.Ε. + Ισλανδία + Λιχτενστάιν + Νορβηγία + FYROM + Τουρκία) – Χωρών Εταίρων (χώρες εκτός Ε.Ε.)  Προϋποθέτει Συμφωνίες Συνεργασίας (Bilateral Agreements)  Ανήκει στη Βασική Δράση 1 του Erasmus+ (Key Action 1)  Έναρξη κινητικότητας (Ιούνιος 2015)  Διάρκεια: 16-24 μήνες  Καταληκτική ημερομηνία: 04 Μαρτίου 2015 (12.00 ώρα Βρυξελλών)  Οι αιτήσεις κατατίθενται από τα ΑΕΙ/ ΤΕΙ στο ΙΚΥ Διεθνής Κινητικότητα για Προσωπικό και Φοιτητές

3  Κινητικότητα από και προς χώρες Εταίρους του προγράμματος Erasmus+ (Οι χώρες της Αφρικής, της Καραϊβική και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2015 )  Σε όλους τους κύκλους σπουδών (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό) + οι πρόσφατοι απόφοιτοι  3 έως 12 μήνες για σπουδές  2 έως 12 μήνες για πρακτική (θα ισχύσει από το 2016)  Έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών  Για προσωπικό από 5 ημέρες έως 2 μήνες Πηγή: παρουσίαση ΙΚΥ 05 Δεκ. 2014

4

5 Δευτερεύοντα κριτήρια/Διεθνής Κινητικότητα  Νότιος Αφρική: Δευτερεύοντα κριτήρια στο πλαίσιο της δράσης «Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)». 1. Κατηγορίες μετακινούμενων: Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακοί φοιτητές (2ου κύκλου σπουδών) Διδακτορικοί φοιτητές (3ου κύκλου σπουδών) 2. Διάρκεια κινητικότητας: Έως 6 μήνες για τους μετακινούμενους φοιτητές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και έως 15 ημέρες για το προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

6 Ποσά επιχορήγησης για εισερχόμενους/ εξερχόμενους φοιτητές Group 1 hosts (Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίχτενσταιν και Νορβηγία) Group 2 hosts (Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία) Group 3 hosts (Χώρες με μικρό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) 850 €/ μήνα 800 €/ μήνα 750 €/ μήνα Όλοι οι εξερχόμενοι φοιτητές: 650 €/μήνα

7 Έξοδα ταξιδιού φοιτητές και προσωπικό Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό  Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα  Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα  Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα  Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα  Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα  Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων: 1100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8 Εισερχόμενο Προσωπικό προς Χώρες Προγράμματος (Ε.Ε. + Ισλανδία + Λιχτενστάιν + Νορβηγία + FYROM + Τουρκία) Χώρα ΥποδοχήςΠοσό επιχορήγησης ανά ημέρα* Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο 160 € (*112€) Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία 140 € (*98€) Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 120 € (*84€) Όλο το εξερχόμενο προσωπικό (Από χώρες Προγράμματος προς χώρες Εταίρους) 160 €

9 Επιχορήγηση για κάλυψη οργανωτικών αναγκών (OS) Επιλέξιμες δαπάνες Τρόπος χρηματοδότησης Ποσό ανά συμμετέχοντα Κανόνες κατανομής της χρηματοδότησης Οργανωτική υποστήριξη Οποιοδήποτε κόστος που σχετίζεται με την εφαρμογή των Δραστηριοτήτων Κινητικότητας (εξαιρούνται: Επιχορήγηση μετακινούμενων & έξοδα ταξιδίου) Μοναδιαίο κόστος≤ 100 συμμετέχοντες: 350 ευρώ  100 συμμετέχοντες: 200 ευρώ Βάση του αριθμού των συμμετεχόντων

10 Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων 1. Συνάφεια της στρατηγικής (έως 30 μόρια) Θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια με τις στρατηγικές διεθνοποίησης και των δύο πλευρών 2. Ποιότητα της συνεργασίας (έως 30 μόρια) Προϋπάρχουσα συνεργασία με πανεπιστήμια της χώρας Εταίρου σε συναφή προγράμματα. Σαφήνεια της προτεινόμενης συνεργασίας. Διακριτοί ρόλοι των εμπλεκομένων μερών. 3. Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της δραστηριότητας (έως 20 μόρια) Πώς επιλέγονται οι συμμετέχοντες, Τι προβλέπεται και από τις 2 πλευρές σχετικά με πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μετακίνηση (έντυπα για συμπλήρωση, στέγαση, ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση άδειας παραμονής, αναγνώριση μαθημάτων (ιδιαίτερα στη χώρα Εταίρο) 4. Αντίκτυπος της διάδοσης (έως 20 μόρια) σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ποιοτικά μέτρα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της κινητικότητας στο Τμήμα, το Πανεπιστήμιο και σε όλους τους σχετικούς χώρους  Οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70/100 για να είναι επιλέξιμες  τουλάχιστον 15 μόρια για τα δύο πρώτα κριτήρια  και 10 μόρια για το τρίτο και τέταρτο κριτήριο http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus- programme-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus- programme-guide_en.pdf σελ. 31-40

11 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ έως 16/02/2015  Διοίκηση Επιχειρήσεων: Ρωσία, ΗΠΑ, Βραζιλία  Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων: ΗΠΑ  Μαθηματικών, Ιατρικής Φυσικής: Σιγκαπούρη, Καζακστάν, ΗΠΑ  Ιατρικής: ΗΠΑ, Ισραήλ  Φυσικής: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ν. Ζηλανδία, Αυστραλία  Θεατρικών Σπουδών: ΗΠΑ  Γεωλογίας – Βιολογίας: Ιορδανία  Φιλοσοφίας: Κίνα, Σερβία, Ισραήλ  Βιολογίας: Μεξικό

12 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  Στρατηγική Πανεπιστημίου  Στρατηγική Τμημάτων  DS Supplement  Μαθήματα στα αγγλικά  Στέγαση – Ασφάλιση  Πληρωμές εισερχομένων  Αναγνώριση μαθημάτων  EURAXESS – υποστήριξη εισερχομένων ερευνητών


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Κινητικότητα για Προσωπικό και Φοιτητές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google