Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης, M.Sc., Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα, 2010

2

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ - AΠΟΠΤΩΣΗ
17.1. Κυτταρική μορφολογία της απόπτωσης 17.2. Ο ρόλος των κασπασών στον αποπτωτικό θάνατο 17.3. Ενδοκυτταρική μετακίνηση πρωτεϊνών κατά την απόπτωση 17.4. Η αντι-αποπτωτική δραστηριότητα της πρωτεΐνης Bcl-2 17.5. Η συμμετοχή του κυτοχρώματος-c στην ενεργοποίηση των κασπασών και στη συγκρότηση του «αποπτωσώματος» 17.6. Ο καθοριστικός ρόλος των «νευροτροφινών» στην απόπτωση 17.7. Απορρύθμιση των αποπτωτικών μηχανισμών σε μεταλλαγμένους και γενετικά τροποποιημένους πρότυπους οργανισμούς Βιβλιογραφία Παράρτημα: Στερεοσκοπικές εικόνες βιομορίων κυτταρικής απόπτωσης

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 in vivo assay ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΟΛΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΣΠΑΣΗΣ-3 ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

15

16

17 Στραβοπόδης Δ.Ι., M.Sc., Ph.D., 14-04-2006
ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΗ PARP tPARP Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ PARP Στραβοπόδης Δ.Ι., M.Sc., Ph.D.,

18

19 Τ1 Τ2 TCR TCR MHC APC FASL FAS ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗ FAS FASL CTL
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Τ1 Τ2 FASL FAS ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗ FAS FASL TCR TCR ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ MHC APC CTL ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗ FASL FASL TCR ΑΝΟΣΟ-ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟ FAS FAS FASL MHC ΙΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟΠΤΩΣΗ Στραβοπόδης Δ.Ι., M.Sc., Ph.D.,

20

21

22

23

24

25

26 Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙL-3/IL-3R ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Bad ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ-C ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ ΙL-3 YΠΟΔΟΧΕΑΣ IL-3 KYTTAΡΟΠΛΑΣΜΑ PI-3 KINAΣΗ 14-3-3 Akt KINAΣΗ Βad-P Βad P ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ ΑΠΟΠΤΩΣΩΜΑ ΠΡΟ-ΚΑΣΠΑΣΗ-9 Apaf-1 Bax Bcl-2/Bcl-XL ΚΥΤΟΧΡΩΜΑ-C

27 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Bad ΣΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ-C
ΑΠΟΥΣΙΑ IL-3 YΠΟΔΟΧΕΑΣ IL-3 KYTTAΡΟΠΛΑΣΜΑ 14-3-3 ΑΠΟΥΣΙΑ IL-3 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Bad ΣΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ-C PI-3 KINAΣΗ Akt KINAΣΗ ΠΡΟ-ΚΑΣΠΑΣΗ-3 ΚΑΣΠΑΣΗ-9 ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΣΠΑΣΗ-3 Apaf-1 ΠΡΟ-ΚΑΣΠΑΣΗ-9 Bax Bad Bcl-2/Bcl-XL ΚΥΤΟΧΡΩΜΑ-C ΙΟΝΤΑ ΑΠΟΠΤΩΣΩΜΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ

28

29 a NC b OC OC FC c d OC OC Ο ΚΥΤΤΑΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ C ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΡΟΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΔΙΠΤΕΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

30 mt mt ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ C (ΑΝΩ) ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΚΑΤΩ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΡΟΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΔΙΠΤΕΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 1

43 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation Apoptosis 2.mov – Video Clip 2

44 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 3

45 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 4

46 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 5

47 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 6

48 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 7

49 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 8

50 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 9

51 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 10

52 Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος
Interactive Animation – Video Clip 11

53 Video_Apoptosis_Hyperlink_07


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google