Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΗΜΑ 1°

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΗΜΑ 1°"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΗΜΑ 1°

2 Εισαγωγή Ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα ΕΕ 130-140 εκ τόνοι Παγκόσμια κατανάλωση χάλυβα: 800 109:6.0 109 ~ 133 kg/κεφαλή Κατανάλωση ΕΕ (ΕΕ15) (120 – 130 εκατ. τόνοι) ~ 455 kg/κεφαλή Κατανάλωση ΗΠΑ (140 εκατ. τόνοι) ~ 655 kg/κεφαλή Κατανάλωση πρώην ΕΣΣΔ (150 εκατ. τόνοι) ~ 585 kg/κεφαλή Εγχώρια κατανάλωση (2 εκ τόνοι) ~ 200 kg/κεφαλή

3 Προϊόντα Σιδήρου Πρώτες Ύλες στη Μεταλλουργία του Σιδήρου Μεταλλουργία Σιδήρου Σίδηρος (C = 0 – 0.025%) Χυτοσίδηρος (C > 2.0) Χάλυβας (C = 0.025 – 2.0%) Σιδηροκράματα (Κάθαρση, Ρύθμιση, Κραμάτωση ) Κύριες πρώτες ύλες Σιδηρομεταλλεύματα Παλαιοσίδηρος (scrap) Καύσιμα Βοηθητικές πρώτες ύλες Ηλεκτρική ενέργεια Συλλιπάσματα Προσθήκες Νερό Οξυγόνο

4 ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ Κύρια Χαρακτηριστικά Σύσταση (Ορυκτολογική, χημική, κοκκομετρική, μετάλλευμα, συμπύκνωμα, συσσωμάτωμα) Πυκνότητα Καθαρότητα Ομοιομορφία (Αξίωμα στην εξαγωγική μεταλλουργία). Μηχανικοί αποθέτες- απολήπτες Συστατικό% Fe56.6 SiO 2 5.9 Mn 0.2 P 0.6 Al 2 O 3 3.6 CaO 1.2 ΜgO 0.9 SO 3 0.06 Na 2 O + K 2 O ίχνη TiO 2 0.02 Η2OΗ2O 12.1 Πίνακας 1. Ανάλυση Σιδηρομεταλλεύματος.

5 2. ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΟΣ (scrap) Home scrap New scrap Old scrap 3. ΚΑΥΣΙΜΑ Για Θέρμανση και Αναγωγή. Στερεά Ξυλάνθρακας Λιθάνθρακας: Λιγνίτης, γαιάνθρακας, ανθρακίτης) Κωκ (Πίνακας 2) Υγρά Πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως (Majout ή Fuel oil) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως Αέρια Αέριο υψικαμίνου Αέριο κωκερίας Φυσικό αέριο 4.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Για Κίνηση \ Θέρμανση \ Φωτισμό 5. ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (Πίνακας 3) Φυσικοχημικές ιδιότητες σκουριάς. Όξινα-Βασικά-Ουδέτερα-Επαμφοτερίζοντα. 6. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Σιδηροκράματα \ Καθαρά μέταλλα Ενώσεις 7. ΝΕΡΟ Χρήσεις: Για Ψύξη \ Καθαρισμό απαερίων Κοκκοποίηση μετάλλων ή/και σκωριών Ποιότητες Νερού Θαλασσινό \ Βιομηχανικό \ Αποσκληρυμένο Ανακύκλωση νερού 8. ΟΞΥΓΟΝΟ Υψικάμινος Ηλεκτρική Κάμινος Χαλυβουργία

6 Πίνακας 3. Τυπική Ανάλυση Ασβεστόλιθου Συστατικό% CaO51.5 MgO1.7 CO 2 41.4 SiO 2 3.4 Fe0.3 Mn0.1 P0.006 Al 2 O 3 0.9 SO 3 0.06 Na 2 O + K 2 OΊχνη H2ΟH2Ο0.5 Συστατικό % C fix 90 Fe 1.3 SiO 2 4.4 Mn 0.07 P 0.03 Al 2 O 3 2.8 CaO 0.3 MgO 0.2 S 0.9 Η2ΟΗ2Ο 1.5 Πίνακας 2. Τυπική Ανάλυση Κωκ.


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΗΜΑ 1°"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google