Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταλλουργία Σιδήρου – Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Δρ. Α. Ξενίδης Ε.Μ. Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Εργ. Μεταλλουργίας 1o.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταλλουργία Σιδήρου – Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Δρ. Α. Ξενίδης Ε.Μ. Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Εργ. Μεταλλουργίας 1o."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταλλουργία Σιδήρου – Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Δρ. Α. Ξενίδης Ε.Μ. Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Εργ. Μεταλλουργίας 1o Μάθημα: Γενικά στοιχεία – Πρώτες ύλες 1o Μάθημα: Γενικά στοιχεία – Πρώτες ύλες

2 Μεταλλουργία Fe I Μεταλλουργία Fe  Σημαντική βιομηχανία Παγκόσμιο επίπεδο Εθνικό επίπεδο  6 μεταλλουργίες  4 κατηγορίες προϊοντων Σίδηροι Χυτοσίδηροι Χάλυβες Σιδηροκράματα

3 Μεταλλουργία Fe I Μεταλλουργία Fe  Διάγραμμα Fe - C Σίδηροι 0 – 0,025 % κ.β. C Χάλυβες0,025 – 2 % κ.β. C Χυτοσίδηροι> 2% κ.β. C  Στερεά διαλύματα Παρεμβολής του C στο πλέγμα Fe Αντικατάστασης  Σιδηροκράματα Δημιουργία κραμάτων Ρύθμιση χημικής ανάλυσης μετάλλων ή κραμάτων Κάθαρση μετάλλων ή κραμάτων

4 Μεταλλουργία Fe I Διάγραμμα Fe - C

5 Μεταλλουργία Fe I Πρώτες – Βοηθητικές ύλες  Πρώτες ύλες: ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν Σιδηρομεταλλεύματα Παλαιοσίδηρα Καύσιμα  Βοηθητικές ύλες: Απαραίτητες αλλά ΔΕΝ ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν Συλλιπάσματα Άλλες προσθήκες Νερό, Οξυγόνο Ηλεκτρική ενέργεια

6 Μεταλλουργία Fe I Σιδηρομεταλλεύματα - Χαρακτηριστικά  Περιεκτικότητα σιδήρου  Τύπος Μετάλλευμα Συμπύκνωμα Συσσωμάτωμα (σφαιροποίηση, επίτηξη, μπρικετοποίηση, κονδυλοποίηση)  Σύσταση Ορυκτολογική Χημική  CaO, SiO 2, P 2 O 5 Κοκκομετρική  Χοντρόκοκκα (lumpy), λεπτόκοκκα (fine) μεταλλεύματα

7 Μεταλλουργία Fe I Ορυκτολογική σύσταση σιδηρομεταλλευμάτων Ορυκτό Τυπική ανάλυση Fe (%) Καθαρό Ορυκτό Fe (%) Χρώμα Μαγνητίτης (Fe 3 O 4 )6572,4Μαύρο Αιματίτης (Fe 2 O 3 )5069,9Ερυθρό Γκαιτίτης (Fe 2 O 3.H 2 O ή FeO.OH) -62,9Μαύρο έως καφέ Λειμωνίτης (Fe 2 O 3.3H 2 O ή Fe(OH) 3 ) 30-5052,3Καφέ Σιδηρίτης (FeCO3)3048,2Κιτρινωπό έως καφέ

8 Μεταλλουργία Fe I Τυπική ανάλυση σιδηρομεταλλεύματος Συστατικό(%) Fe56.6 SiO 2 5.9 Mn 0.2 P 0.6 Al 2 O 3 3.6 CaO 1.2 ΜgO 0.9 SO 3 0.06 Na 2 O + K 2 O ίχνη TiO 2 0.02 Η2OΗ2O 12.1

9 Μεταλλουργία Fe I Σιδηρομεταλλεύματα - Χαρακτηριστικά  Πυκνότητα Όχι συμπαγές, όχι πολύ πορώδες  Καθαρότητα Ελάχιστη περιεκτικότητα Cu, Zn, Pb, P, S κλπ Ανάγονται πριν τα οξείδια του Fe και καταλήγουν στο μέταλλο Καθαρότητα – Πλούσιο μετάλλευμα  Ομοιομορφία Σημαντική στη σιδηρομεταλλουργία Ομογενοποίηση με μηχανικούς αποθέτες

10 Μεταλλουργία Fe I Διάταξη απόθεσης

11 Μεταλλουργία Fe I Παλαιοσίδηρος (scraps)  Scrap ανακύκλωσης (old scrap) προϊόντων μετά το τέλος ζωής τους (π.χ. αυτοκίνητα, πλοία, κλπ)  Scrap που παράγεται στην ίδια τη μεταλλουργία (home scrap) (απομετάλλωση, χύτευση)  Scrap που παράγεται από απορρίμματα μετάλλου ομοειδών μονάδων (new scrap) (ρετάλια, γρέζια μηχανουργείων κλπ)  Ποιότητα ?  Αξιοπιστία προμηθευτή

12 Μεταλλουργία Fe I Καύσιμα  Είδη Στερεά  Ξυλάνθρακας  Λιθάνθρακες (λιγνίτες, γαιάνθρακες, ανθρακίτες)  κωκ Υγρά  Μαζούτ, πετρέλαιο Αέρια  Φυσικό αέριο, αέριο υψικαμινου, κωκερίας  Σκοπός Θέρμανση Αναγωγή

13 Μεταλλουργία Fe I Τυπική ανάλυση κώκ Συστατικό % C fix 90 Fe 1.3 SiO 2 4.4 Mn 0.07 P 0.03 Al 2 O 3 2.8 CaO 0.3 MgO 0.2 S 0.9 Η2ΟΗ2Ο 1.5

14 Μεταλλουργία Fe I Ηλεκτρική ενέργεια  Κίνηση Καμίνων Διατάξεων χύτευσης Γερανών  Θέρμανση Αναγωγική τήξη μεταλλευμάτων Τήξη scrap Τήξη σπογγώδους σιδήρου Τήξη κραμάτων

15 Μεταλλουργία Fe I Συλλιπάσματα  Ρύθμιση της φυσικοχημικής συμπεριφοράς της σκουριάς, π.χ. Ευτηκτότητας Ιξώδους Χημικών ιδιοτήτων  Διάκριση συλλιπασμάτων Όξινα (SiO 2 ) Βασικά (CaCO 3 ή (Ca, Mg)CO 3 ) Ουδέτερα (CaF 2 ) Επαμφοτερίζοντα (Al 2 O 3 )

16 Μεταλλουργία Fe I Τυπική ανάλυση ασβεστολίθου Συστατικό % CaO51.5 MgO 1.7 CO 2 41.4 SiO 2 3.4 Fe 0.3 Mn 0.1 P 0.006 Al 2 O 3 0.9 SO 3 0.06 Na 2 O + K 2 O Ίχνη H2ΟH2Ο 0.5

17 Μεταλλουργία Fe I Προσθήκες  Προσδίδουν τις απαραίτητες φυσικοχημικές ιδιότητες στο μέταλλο Σιδηροκράματα  Κάθαρση π.χ. Fe-Mn, Fe-Si ή κραμάτωση, π.χ. Fe-Cr ή Fe-Ni Καθαρά μέταλλα  Mn, Ni, Al, Cu Ενώσεις  NiO, MoO, MnSi

18 Μεταλλουργία Fe I Νερό  Ψύξη επιφανειών ή μαζών, π.χ. Ψύξη μεταλλικού κελύφους υψικαμίνου ή φρεατωδών καμίνων Ψύξη του μετώπου αποσκωρίωσης ή απομετάλλωσης Ψύξη των ρευματαγωγών των ηλεκτροδίων  Ψύξη και καθαρισμός απαερίων Πύργοι καταιονισμού, Venturi κλπ  Ψύξη και κοκκοποίηση μετάλλων ή σκωριών

19 Μεταλλουργία Fe I Νερό  Είδη νερού Θαλασσινό νερό (όπου είναι διαθέσιμο) Βιομηχανικό νερό για ψύξη και κοκκοποίηση μετάλλων Αποσκληρυμένο για ψύξη πολύ θερμών μερών ηλεκτρικών και άλλων καμίνων  Συστήματα ανακύκλωσης νερού όπου είναι δυνατόν Οικονομία Διατήρηση πόρων Διατήρηση αισθητής θερμότητας

20 Μεταλλουργία Fe I Οξυγόνο  Χρησιμοποιείται ευρύτατα στη μεταλλουργία Υψικάμινο  αύξηση της παραγωγικότητας  Μείωση της ειδικής κατανάλωσης κώκ (Μικρότερες απώλειες αισθητής θερμότητας των απαερίων) Απομετάλλωση σε όλες τις καμίνους Καθαρισμός μετάλλων – μεταλλάκτες Χύτευση και καθαρισμό


Κατέβασμα ppt "Μεταλλουργία Σιδήρου – Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Δρ. Α. Ξενίδης Ε.Μ. Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Εργ. Μεταλλουργίας 1o."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google