Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/19.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/19."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Προσδίδεται πρόσθετη ενέργεια στο σύστημα μέσω εισπίεσης ρευστών στον ταμιευτήρα. Οι δύο βασικές μέθοδοι δευτερογενούς παραγωγής είναι η εισπίεση νερού (waterflooding) και η εισπίεση αερίου. Δεν υπάρχει φυσικοχημική αλληλεπίδραση μεταξύ εισπιεζόμενου ρευστού και υδρογονανθράκων Μέση πίεση ταμιευτήρα (Ρ τ ) ) Πίεση πυθμένα γεώτρησης (Ρ γ ) ΔΡ Ροή ρευστών προς την γεώτρηση παραγωγής Πρωτογενής παραγωγή Δευτερογενής παραγωγή Τριτογενής παραγωγή Αποκλειστική χρήση της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Λαμβάνει χώρα στην αρχή της παραγωγικής ζωής του ταμιευτήρα και είναι επιθυμητό να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρησιμοποιείται ποικιλία μεθόδων εκ των οποίων κάποιες αφορούν απλά στη βελτίωση των ρεολογικών ιδιοτήτων των υδρογονανθράκων (π.χ. θερμικές μέθοδοι σε ταμιευτήρες πετρελαίου υψηλού ιξώδους) ενώ άλλες βασίζονται στη μεταβολή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ρευστών του ταμιευτήρα (π.χ. εισπίεση αναμίξιμου αερίου, χημικών, πολυμερών κλπ).

2 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 2/19 c o =15x10 -6 psi -1 c g =15x10 -6 psi -1 c w =15x10 -6 psi -1 Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΑΕΡΙΟΥ Μηχανισμοί : 1.Εκτόνωση αερίου και 2.Εισροή νερού από υποκείμενο υδροφόρο ορίζοντα 1.Εκτόνωση αερίου και 2.Εισροή νερού από υποκείμενο υδροφόρο ορίζοντα 1.Εκτόνωση αερίου χωρίς εισροή νερού Απουσία ή μικρού μεγέθους υδροφόρος Αέριο VgΝερό Vw Πετρέλαιο Vο V ολ =ΔV g +ΔV o +ΔV w ΔVg ΔVo ΔVw c o =1/V o. ΔV o /ΔΡ c g =1/V g. ΔV g /ΔΡ c w =1/V w. ΔV w /ΔΡ & V ολ = (c o.V o +c g.V g +c w.V w )ΔΡ V w >>>V g για να έχει συμβολή στην παραγωγή αερίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

3 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 3/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΑΕΡΙΟΥ G p (παραγόμενο αέριο) G υπολ = HCPV/E = G/E i. E Υπολειπόμενο αέριο (rc-P’)= HCPV 1.Εκτόνωση αερίου χωρίς εισροή νερού αέριο G= GG= G P (αρχική πίεση ταμιευτήρα) P’<Ρ (νέα πίεση ταμιευτήρα) G υπολ Υπολειπόμενο αέριο (sc) = HCPV. E = G υπολ HCPV= G υπολ / Ε G/E i HCPV HCPV = G/E i G p =G - G υπολ = G - G/E i.E G p /G =1-Ε/Ε i

4 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 4/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΑΕΡΙΟΥ 1.Εκτόνωση αερίου χωρίς εισροή νερού G p =G - G υπολ = G - G/E i.E G p /G =1-Ε/Ε i RF( συντελεστής απόληψης )

5 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 5/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΑΕΡΙΟΥ 1.Εκτόνωση αερίου χωρίς εισροή νερού - β. G p + y =α P/z = Pi/zi για Gp = 0 και Gp = G για P/z = 0 Συντελεστής απόληψης G p =G Προσαρμογή ιστορικών δεδομένων & πρόρρηση

6 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 6/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΑΕΡΙΟΥ 2.Εκτόνωση αερίου με εισροή νερού αέριο νερό G/E i HCPV = G/E i G/E i -W e νέο HCPV = G/E i -W e WeWe G p (παραγόμενο αέριο) G p =G - G υπολ = G – (G/E i –W e ).E G p /G =1-(1/Ε i – W e /G).E G p /G =1-(E/Ε i – W e.E/G) G p /G =1-[E/Ε i (1 – W e.E i /G)] G p /G =1-{[(P/z) /(Pi/zi)] (1 – W e.E i /G)} P (αρχική πίεση ταμιευτήρα) P’<Ρ (νέα πίεση ταμιευτήρα)

7 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 7/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΑΕΡΙΟΥ 2.Εκτόνωση αερίου με εισροή νερού Κλάσμα του όγκου που έχει καλυφθεί από νερό < 1 Εισροή νερού στον ταμιευτήρα, προκαλεί διατήρηση της πίεσης σε υψηλότερα επίπεδα για την ίδια αθροιστική παραγωγή αερίου Ένταση &χρονική εκδήλωση της επίδρασης του υδροφόρου σε συνάρτηση με το μέγεθός του

8 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 8/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ αέριο πετρέλαιο νερό Εκτόνωση ελεύθερου αερίου Εκτόνωση πετρελαίου & του διαλυμένου σε αυτό αερίου Εκτόνωση ενδογενούς νερού Εισροή νερού Συμπίεση του όγκου των πόρων P (αρχική πίεση ταμιευτήρα) P’<Ρ (νέα πίεση ταμιευτήρα) Παραγωγή πετρελαίου Παραγωγή αερίου Παραγωγή νερού

9 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 9/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ αέριο πετρέλαιο νερό Διαχωριστής επιφάνειας (sc) αέριο πετρέλαιο νερό Ελεύθερο αέριο + Αέριο διαλυμένο στο πετρέλαιο σε rc

10 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 10/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ν : Όγκος αρχικών αποθεμάτων πετρελαίου G p : Παραγόμενο αέριο R p : Αθροιστικός λόγος παραγόμενου αερίου προς παραγόμενο πετρέλαιο (=G p /N p ) αέριο πετρέλαιο νερό rcsc Δεδομένα: Ν.Β οi G : Αρχικός όγκος ελεύθερου αερίου στο κάλυμμα m : Λόγος όγκων ελεύθερου αερίου/πετρέλαιο στον ταμιευτήρα (=G.B gi / N. B oi ) G.Β gi W p : Παραγόμενο νερό N p : Παραγόμενο πετρέλαιο We’ : Καθαρή εισροή νερού στον ταμιευτήρα (=W e – W p. B w )

11 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 11/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Πρωτογενής παραγωγή σε κοιτάσματα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ αέριο πετρέλαιο νερό Εκτόνωση ελεύθερου αερίου Εκτόνωση πετρελαίου & του διαλυμένου σε αυτό αερίου Εκτόνωση ενδογενούς νερού Εισροή νερού Συμπίεση του όγκου των πόρων P (αρχική πίεση ταμιευτήρα) P’<Ρ (νέα πίεση ταμιευτήρα) Αντλούμενος όγκος = Όγκος από εκτόνωση του πετρελαίου και αρχικά διαλυμένου σε αυτό αερίου + Όγκος από εκτόνωση του ελεύθερου αερίου + Μείωση του όγκου από την εκτόνωση του ενδογενούς νερού και την μείωση του όγκου των πόρων Αντλούμενος όγκος = Όγκος από εκτόνωση του πετρελαίου και αρχικά διαλυμένου σε αυτό αερίου + Όγκος από εκτόνωση του ελεύθερου αερίου + Μείωση του όγκου από την εκτόνωση του ενδογενούς νερού και την μείωση του όγκου των πόρων

12 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 12/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ P (αρχική πίεση ταμιευτήρα) P’<Ρ (νέα πίεση ταμιευτήρα) G.Β gi Ν.Β οi m =G.B gi / N. B oi ) G.Β g Εκτόνωση ελεύθερου αερίου

13 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 13/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Εκτόνωση πετρελαίου & του διαλυμένου σε αυτό αερίου P (αρχική πίεση ταμιευτήρα) P’<Ρ (νέα πίεση ταμιευτήρα) Ν.Β οi Ν.Β ο N N.R si N.R s N Εάν P’>P b R si =R s

14 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 14/19 Μεταβολή του HCPV λόγω εκτόνωσης & μείωσης όγκου των πόρων Μεταβολή του HCPV λόγω εκτόνωσης ενδογενούς νερού & μείωσης όγκου των πόρων P (αρχική πίεση ταμιευτήρα) P’<Ρ (νέα πίεση ταμιευτήρα) N HCPV (ο όγκος των πόρων που καταλαμβάνεται από HC) dV f ( μείωση όγκου των πόρων) dV wc (αύξηση όγκου του ενδογενούς νερού) ενδογενές νερό V f S wc V f = HCPV/1-S wc =[(1+m).N.B oi ] /1-S wc HCPV = V f (1-S wc ) V wc = [HCPV/1-S wc ]. S wc ={[(1+m).N.Boi] /1-Swc}.S wc V wc =V f S wc HCPV = V o +V g = N.Β οi + m.Ν. Β οi = (1+m).N.B oi Ν.Β οi mΝ.Β οi

15 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 15/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Καθαρή εισροή νερού νερό Από το νερό που εισρέει στον ταμιευτήρα, μια ποσότητα παράγεται και η υπόλοιπη καλύπτει μέρος των πόρων της πετρελαϊκής ζώνης We’ = W e – W p. B w ) Καθαρή εισροή νερού στον ταμιευτήρα WpWp

16 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 16/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Αντλούμενος όγκος HC από τον ταμιευτήρα sc ΔΡ NpNp GpGp R p =G p /N p παραγόμενο αέριο προς παραγόμενο πετρέλαιο N p.R s N p.(R p -R s ) + Np.ΒοNp.Βο N p.(R p -R s ).Β g

17 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 17/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Αντλούμενος όγκος HC Εκτόνωση Πετρελαίου & διαλυμένου αερίου Εκτόνωση ελεύθερου αερίου Μείωση όγκου πόρων & εκτόνωση ενδογενούς νερού Καθαρή εισροή νερού

18 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 18/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Υποκορεσμένο κοίτασμα R si = R s = R p & m = 0

19 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 19/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Κορεσμένο κοίτασμα m = 0


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 8 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/19."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google