Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νόμοι αερίων Γιατί ασχολούμαστε με τα αέρια; Οι Μηχανές αυτοκινήτων, Οι Μηχανές αυτοκινήτων, Οι Ατμοστρόβιλοι Οι Ατμοστρόβιλοι Οι Αερόσφυρες ( κομπρεσέρ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νόμοι αερίων Γιατί ασχολούμαστε με τα αέρια; Οι Μηχανές αυτοκινήτων, Οι Μηχανές αυτοκινήτων, Οι Ατμοστρόβιλοι Οι Ατμοστρόβιλοι Οι Αερόσφυρες ( κομπρεσέρ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Νόμοι αερίων

3 Γιατί ασχολούμαστε με τα αέρια; Οι Μηχανές αυτοκινήτων, Οι Μηχανές αυτοκινήτων, Οι Ατμοστρόβιλοι Οι Ατμοστρόβιλοι Οι Αερόσφυρες ( κομπρεσέρ) Οι Αερόσφυρες ( κομπρεσέρ) …. …. Βασίζουν τη λειτουργία τους σε διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν ΑΕΡΙΑ Βασίζουν τη λειτουργία τους σε διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν ΑΕΡΙΑ

4 Βασικά χαρακτηριστικά αερίων 1. Αποστάσεις μορίων πολύ μεγάλες 2. Δυνάμεις αλληλεπίδρασης πολύ μικρές 3. Διαρκής κίνηση και σύγκρουση μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα του δοχείου 4. Μεταξύ δυο συγκρούσεων η κίνηση θεωρείται ευθύγραμμη και ομαλή 5. Ταχύτητες της τάξης 1600 Km/h  Δεν έχουν σταθερό όγκο και σχήμα ( συνέπεια των 1 και 2)  Βρείτε διαφορές στις ιδιότητες μεταξύ των μορίων αερίων- στερεών - υγρών ….

5 Τρόποι μελέτης των φαινομένων Μακροσκοπική μελέτη Μακροσκοπική μελέτη Δεν υπεισέρχονται: Δεν υπεισέρχονται: Υποθέσεις Υποθέσεις Θεωρίες Θεωρίες Μεγέθη Μεγέθη Που έχουν σχέση με τη δομή ή τη σύσταση των αντικειμένων που συμμετέχουν στο φαινόμενο Που έχουν σχέση με τη δομή ή τη σύσταση των αντικειμένων που συμμετέχουν στο φαινόμενο Μικροσκοπική μελέτη όταν υπεισέρχονται … Μικροσκοπική μελέτη όταν υπεισέρχονται …

6 Νόμος Boyle - Mariotte Ισόθερμη μεταβολή

7 Τ V

8 «Όταν η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή τότε η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου.» για Τ= σταθ.

9 V P Παράσταση ισόθερμης εκτόνωσης σε διάγραμμα P-V

10 V P Παράσταση ισόθερμης συμπίεσης σε διάγραμμα P-V

11 P-T T P Παράσταση ισόθερμης εκτόνωσης σε διάγραμμα P-Τ

12 P-T T P Παράσταση ισόθερμης συμπίεσης σε διάγραμμα P-Τ

13 V-T T V Παράσταση ισόθερμης εκτόνωσης σε διάγραμμα V-T

14 V-T T V Παράσταση ισόθερμης συμπίεσης σε διάγραμμα V-T

15 Νόμος Charles Όταν V = σταθ, τότε : Ισόχωρη μεταβολή

16 «Όταν ο όγκος του αερίου παραμένει σταθερός τότε η πίεση είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας.»

17 P-T T P Ισόχωρη Θέρμανση

18 P-T T P Ισόχωρη Ψύξη

19 V-T T V Ισόχωρη Θέρμανση

20 V-T T V Ισόχωρη Ψύξη

21 V PP-V Ισόχωρη Θέρμανση

22 V PP-V Ισόχωρη Ψύξη

23 Ισοβαρής μεταβολή

24 Νόμος Gay Lussac Όταν P = σταθ, τότε :

25 Γιατί η πίεση του αερίου είναι σταθερή ; Ας την υπολογίσουμε. Το έμβολο κινείται με σταθερή ταχύτητα, επομένως : H πίεση, επομένως, του αερίου είναι σταθερή.

26 «Όταν η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή τότε ο όγκος του είναι ανάλογος της απόλυτης θερμοκρασίας του.»

27 V-T T V Ισοβαρής Θέρμανση

28 V-T T V Ισοβαρής Ψύξη

29 P-T T P Ισοβαρής Θέρμανση

30 P-T T P Ισοβαρής Ψύξη

31 V PP-V Ισοβαρής Θέρμανση

32 V PP-V Ισοβαρής Ψύξη

33 Όταν P = σταθ, τότε : Όταν V = σταθ, τότε : Όταν T = σταθ, τότε : ΣΥΝΟΨΗ


Κατέβασμα ppt "Νόμοι αερίων Γιατί ασχολούμαστε με τα αέρια; Οι Μηχανές αυτοκινήτων, Οι Μηχανές αυτοκινήτων, Οι Ατμοστρόβιλοι Οι Ατμοστρόβιλοι Οι Αερόσφυρες ( κομπρεσέρ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google