Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 1/15 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ομάδα Ανάπτυξης Ομάδα Ανάπτυξης: Φίλιππος Δεληγιάννης, Παναγιώτης Κωστάκης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 1/15 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ομάδα Ανάπτυξης Ομάδα Ανάπτυξης: Φίλιππος Δεληγιάννης, Παναγιώτης Κωστάκης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 1/15 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ομάδα Ανάπτυξης Ομάδα Ανάπτυξης: Φίλιππος Δεληγιάννης, Παναγιώτης Κωστάκης, Δημήτριος Λαγός, Αναστάσιος Λαδιάς, Πηνελόπη Μαλλιάρα, Αναστάσιος Μικρόπουλος, Αθανασία Μπακαμήτσου, Ιωάννα Μπέλλου, Χρήστος Ράμμος, Άννα Σαριδάκη, Άνθιμος Χαλκίδης

2 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 2/15 Τι εννοούμε με τον όρο «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ»; Είναι η διαδικασία εισαγωγής και ενοποίησης όλων των δομικών στοιχείων σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή.

3 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 3/15 Τι λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων? 1. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα Προγραμματιστικά περιβάλλοντα 2. Εργαλεία συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων Εργαλεία συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων

4 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 4/15  Μεγάλος χρόνος ανάπτυξης  Δεξιότητες έμπειρου προγραμματιστή  Υψηλό υπόβαθρο γνώσεων I. Java (sun Microsystems) II. Visual Basic (Microsoft) III. Delphi (Borland) IV. C++ 1. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα….  Ειδικές απαιτήσεις αλληλεπιδραστικότητας  Εφαρμογές ανεξάρτητες πλατφόρμας και λειτουργικού  Γρηγορότερη εκτέλεση Απαιτήσεις: Γιατί ναι:

5 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 5/15 Χαρακτηριστικά:  Ισχυρή αντικειμενοστραφής γλώσσα  Διαθέτει πλούσιες βιβλιοθήκες  Υποστηρίζει animation  Ασφάλεια στο Web  Μπορεί να υποστηρίζει τη δημιουργία ανεξαρτήτων πολυμεσικών εφαρμογών που ενσωματώνονται σε σελίδες ΗΤΜL Προγραμματιστικά περιβάλλοντα… 1. Java (sun Microsystems)

6 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 6/15 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα… 2. Visual Basic (Microsoft)  Βασίζεται σε ένα συνδυασμό γραφικών αντικειμένων και κώδικα  Βασίζεται στη φιλοσοφία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού  Η εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της μπορεί να μετατραπεί σε αρχείο.exe και να τρέξει ανεξάρτητα χωρίς να απαιτείται περιβάλλον γλώσσας Χαρακτηριστικά:

7 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 7/15 Χαρακτηριστικά :  Είναι επέκταση της object Pascal Προγραμματιστικά περιβάλλοντα 3. Delphi (Borland)

8 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 8/15 Εργαλεία Συγγραφής Εφαρμογών Πολυμέσων Τα συγγραφικά εργαλεία πολυμέσων διαφέρουν ως προς :  Τα χαρακτηριστικά (αλληγορία, δυνατότητες)  Το κόστος  Την ευκολία χρήσης Τι επιτρέπουν στο χρήστη τα εργαλεία συγγραφής πολυμέσων?

9 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 9/15 Τα εργαλεία συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων επιτρέπουν στο χρήστη  Να εισάγει δομικά στοιχεία που παράγονται με τη βοήθεια άλλων εργαλείων  Να δημιουργήσει και επεξεργαστεί γραφικά, σχέδια, διαγράμματα, κείμενα, ήχο και animation  Να σχεδιάσει διατάξεις οθονών με τη βοήθεια έτοιμων φορμών  Να καθορίσει τη μορφή και τη ροή της παρουσίασης του υλικού της εφαρμογής  Να επιτύχει την ολοκλήρωση, το συγχρονισμό των στοιχείων της εφαρμογής, την ανάπτυξη σεναρίων, την εισαγωγή ανάδρασης, την κλήση άλλων εφαρμογών  Να σχεδιάσει το περιβάλλον και τη μορφή αλληλεπίδρασης χρήστη εφαρμογής και να προσθέτει στοιχεία αλληλεπιδραστικότητας  Να αναπτύξει εκτελέσιμες εφαρμογές

10 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 10/15 Κατηγορίες συγγραφικών εργαλείων 1. Εργαλεία ηλεκτρονικής διαφάνειας Εργαλεία ηλεκτρονικής διαφάνειας 2. Εργαλεία κάρτας ή σελίδας Εργαλεία κάρτας ή σελίδας 3. Εργαλεία εικονιδίου ή λογικού διαγράμματος Εργαλεία εικονιδίου ή λογικού διαγράμματος 4. Εργαλεία ροή χρόνου ή χρονοδιαδρόμου Εργαλεία ροή χρόνου ή χρονοδιαδρόμου

11 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 11/15 1. Εργαλεία ηλεκτρονικής διαφάνειας  Παρέχουν έτοιμες φόρμες με ποικιλία φόντων και γραφικών  Επιτρέπουν την ενσωμάτωση πολυμεσικών στοιχείων  Χαρακτηρίζονται από φιλικότητα στη χρήση και ευκολία στην εκμάθηση  Έχουν χαμηλό κόστος  Έχουν περιορισμένες δυνατότητες Π.χ. Microsoft Power Point Χαρακτηριστικά :

12 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 12/15 2. Εργαλεία κάρτας ή σελίδας. Τα βασικά δομικά στοιχεία της εφαρμογής λέγονται κάρτες ή σελίδες, που συνδέονται μεταξύ τους σε μορφή βιβλίου (book) ή σωρού (stack), ώστε να συνδέσουν την εφαρμογή. Οι εφαρμογές είναι ουσιαστικά σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Είναι:  εύκολες στη χρήση  δεν υποστηρίζουν ζωγραφική ή animation  τρέχουν συνήθως κάτω από ένα λειτουργικό Χαρακτηριστικά : Πχ. HyperCard Macintosh Asymetrix Tool book (windows)

13 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 13/15 3. Εργαλεία διαγράμματος ή εικονιδίου  Βασίζονται στην προσέγγιση του οπτικού προγραμματισμού  Χρησιμοποιούν ως στοιχειώδη αποθήκευση το εικονίδιο  Μπορούν να περιέχουν μενού, γραφικά, ήχους οργανωμένα σε διαγράμματα ροής  Παρουσιάζουν ολόκληρη τη δομή της εφαρμογής και ειδικότερα τη ροή και τις σχετικές διακλαδώσεις  Είναι εύκολη η σύνταξη και η τροποποίηση της εφαρμογής Πχ. Authorware Macromedia Χαρακτηριστικά :

14 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 14/15 4. Εργαλεία ροής χρόνου και χρονοδιαδρόμου  Χρησιμοποιούν την αλληγορία ταινίας ή χρονοδιαδρόμου ως μονάδα οργάνωσης και παρουσίασης του υλικού  Αποτελούνται από κελιά κατά μήκος μιας χρονικής γραμμής  Αποτελούν ισχυρά εργαλεία και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών επαγγελματικού επιπέδου  Διαθέτουν ισχυρή γλώσσα ανάπτυξης σεναρίων  Ενσωματώνουν δυνατότητες δημιουργίας animation  Έχουν αυξημένες δυσκολίες εκμάθησης ειδικά για τα προχωρημένα χαρακτηριστικά τους. Χαρακτηριστικά : Πχ. Director

15 Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 15/15 Flash Χαρακτηριστικά :  Είναι προϊόν της Macromedia  Παράγει υψηλού επιπέδου έργα για το Web  Αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία ανάπτυξης Animations και επαγγελματικών εφαρμογών πολυμέσων  Διαθέτει μεγάλες δυνατότητες αλληλεπιδραστικότητας  Χειρίζεται χαρτογραφικά και ψηφιογραφικά γραφικά


Κατέβασμα ppt "Για τη διδασκαλία των πολυμέσων 1/15 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ομάδα Ανάπτυξης Ομάδα Ανάπτυξης: Φίλιππος Δεληγιάννης, Παναγιώτης Κωστάκης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google