Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Θεσσαλονίκη, 26 Μαϊου 2005 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Θεσσαλονίκη, 26 Μαϊου 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Θεσσαλονίκη, 26 Μαϊου 2005 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Θεσσαλονίκη, 26 Μαϊου 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Θεσσαλονίκη, 26 Μαϊου 2005 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Θεσσαλονίκη, 26 Μαϊου 2005

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωσητην πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας  Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενοκαι σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης

3 Δραστηριότητες ΕΚΤ (1)  Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ)  Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ  Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας  Προώθηση συνεργασιών Ε&ΤΑ με Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας: ΙΝCΟ) Έργα: Euro-MEDANet, Euro-MEDANet2, ERA-WESTBALKAN, ASBIMED  Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS

4 Δραστηριότητες ΕΚΤ (2)  Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ)  Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης  Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία

5 Δραστηριότητες ΕΚΤ (3) Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  Ελληνικές βάσεις δεδομένων  Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών  Διεθνείς βάσεις δεδομένων  Ηλεκτρονικά περιοδικά  Επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο

6 Δραστηριότητες ΕΚΤ (4) Δραστηριότητες ΕΚΤ (4) Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  Λογισμικό για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ)  Υπηρεσία εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών ΑΒΕΚΤ  Δικτύωση βιβλιοθηκών  Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία  Συλλογικοί κατάλογοι περιοδικών και βιβλίων

7 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ NCP for FP6 Thematic Priorities  Lifesciences, Genomics and Biotechnology for Health (LIFESCIHEALTH)  Information Society Technologies (IST)  Citizens and governance in a knowledge-based society (CITIZENS) Structuring the European Research Area  Research and Innovation (INNOVATION)  Marie Curie actions - Human resources and mobility (MOBILITY)  Research Infrastructures (INFRASTRUCTURES)  Research and Society (SOCIETY) Cross-cutting Research activities  New and Emerging Science and Technology (NEST)  NCP for legal and Financial issues for FP6 in Greece

8 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST Δραστηριότητες ενημέρωσης και υποστήριξης  Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: Ανταπόκριση σε περισσότερα από 4.850 αιτήματα  Διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, και ενημερωτικών εκστρατειών: > από 45 εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες (Δεκ.2002 – Δεκ.2004)  Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού υλικού: e-newsletter: “Έρευνα και Καινοτομία», 3.000 αποδέκτες περιοδικό: «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία» 4.500 αποδέκτες  Εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα  Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6 ο ΠΠ: > από 2.000 χρήστες στο διαδίκτυο  Ανάπτυξη ειδικού διαδικτυακού κόμβου: >α πό 1.000 ιστοσελίδες (http://www.ekt.gr/ncpfp6)  Ανάπτυξη Forum συζητήσεων στο διαδικτυακό κόμβο

9 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST Δραστηριότητες (2)  Discussion Forum για το IST Ανοικτό βήμα δημόσιας συζήτησης και καταγραφής απόψεων των συμμετεχόντων στο ISThttp://www.ekt.gr/forum  Υποστήριξη της βάσης των αξιολογητών  Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6 ο ΠΠ, με: στοιχεία για τα μέσα υλοποίησης βάσει της έκθεσης «Marimon», μοντέλα κόστους και χρήσιμες επισημάνσεις, οδηγίες για την προετοιμασία προτάσεων, Θεματικές προτεραιότητες και οριζόντια προγράμματα συμπεριλαβανόμενης της αντίστοιχης εθνικής συμμετοχής (Δεκ. 2002 – Μάρτιος 2004)

10 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST Ελληνικός κόμβος δικτύου Ideal-ist Ανεύρεση εταίρων (1)  Ideal-ist34: Δίκτυο υποστήριξης για ανεύρεση εταίρων και διαμόρφωση κοινοπραξιών για το IST  Αποτελείται από 34 κόμβους σε ισάριθμα κράτη της Ευρώπης και συνδεδεμένα κράτη  Στοχευμένη αναζήτηση εταίρων ανάλογα με τον στρατηγικό στόχο ή την ερευνητική περιοχή του IST

11 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST Ελληνικός κόμβος δικτύου Ideal-ist Ανεύρεση εταίρων (2)  100% επιτυχία στις αναζητήσεις εταίρων που προωθήθηκαν από το Δίκτυο  Μέσος χρόνος απόκρισης σε αναζήτηση εταίρων- διαμόρφωση κοινοπραξίας: 7 ημέρες  Δικτυακός τόπος αφιερωμένος στις δραστηριότητες του δικτύου : http://www.ideal-ist.net

12 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST Ελληνικός κόμβος δικτύου Ideal-ist Ανεύρεση εταίρων (3) Χρήση υπηρεσιών Δικτύου α. Καταγραφή αναζήτησης εταίρου/ων σε ένα απλό έντυπο, υποβολή στο Δίκτυο μέσω του ΕΚΤ/Ελληνικού κόμβου β. Ενημέρωση για τις τρέχουσες αναζητήσεις εταίρων μέσω του πίνακα αναζητήσεων του Δικτύου ή ενημερώνετε τον ελληνικό κόμβο (EKT) του Ideal-ist για την ερευνητική περιοχή του IST που σας ενδιαφέρει και σας στέλνουμε άμεσα τις αναζητήσεις με e-mail

13 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST Χρήσιμες επισημάνσεις για συμμετοχή ως εταίρος  Συμπληρώνετε και στέλνετε την φόρμα Α2  Ενημερώνετε τον συντονιστή για το οικονομικό μοντέλο συμμετοχής (cost model)  Ενημερώνετε για το κόστος του ανθρωπομήνα (Man/month rate)  Στέλνετε την περιγραφή του φορέα/οργανισμού (έως 1 σελίδα) και τουλάχιστον 2 συνοπτικά βιογραφικά

14 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων: 10 Χρήσιμες επισημάνσεις  Μελετείστε τα βασικά έγγραφα καθώς και τα έργα που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο του IST αλλά και προγραμμάτων που έχουν συναφείς δράσεις  Ο συντονιστής είναι πάντα WP leader για τη διαχείριση του έργου  Το WP που αφορά τη διαχείριση του έργου (Management) είναι WP1  Οι στόχοι και οι περιγραφές των WP πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι.  Δεν υπάρχουν αυτονόητα  Πρέπει να σέβεστε το μέγιστο αριθμό λέξεων ή σελίδων που ζητά η ΕΕ  Πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς αξιολόγησης, ώστε η πρόταση να «απαντά» στα αντίστοιχα κριτήρια  Μην αλλάζετε την τελευταία ημέρα σημαντικά σημεία της πρότασης. Το όφελος ίσως είναι μικρό, ενώ η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγάλη.  Η πρόταση πρέπει να παραδοθεί εγκαίρως στην ΕΕ – Ηλεκτρονική υποβολή  Επικοινωνείστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) πριν είναι πολύ αργά!!!

15 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST 10 Συχνά λάθη στη σύνταξη και υποβολή πρότασης  Η κοινοπραξία είναι μη επιλέξιμη (προβληματική σύσταση)  Η πρόταση δεν είναι πλήρης (όλα τα έντυπα Α και Β)  Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στο στόχο/στόχους της πρόσκλησης  Η πρόταση εστιάζεται σε αμιγώς εθνικούς στόχους/δραστηριότητες  Η πρόταση υποβάλλεται καθυστερημένα  Έχει επιλεγεί λάθος τύπος έργου για την πρόταση (π.χ. πρόταση με ερευνητικά στοιχεία δεν πρέπει να υποβληθεί σαν CA)  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως όλα τα πεδία του μέρους Α  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως ή σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία του μέρους B  Η πρόταση δεν είναι πλήρως ή σωστά εστιασμένη ή οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες  Η πρόταση είναι ελλιπής ως προς την επιστημονική ή τεχνολογική αριστεία

16 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ για 6 ο ΠΠ

17 Δικτυακός τόπος «Έρευνα και Καινοτομία»

18 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST Χρήσιμες Διευθύνσεις http://www.ekt.grhttp://www.ekt.gr/ncpfp6http://www.ekt.gr/researchhttp://www.cordis.lu/isthttp://www.ideal-ist.nethttp://europa.eu.int/comm/research/fp6/http://www.cordis.lu/greece/

19 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST και κόμβος Ideal-ist Επικοινωνία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 116 35 Αθήνα Τηλ: 210 7273 917 Fax: 210 7246824 e-mail: ncp@ekt.gr http://www.ekt.gr

20 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Θεσσαλονίκη, 26 Μαϊου 2005 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Θεσσαλονίκη, 26 Μαϊου 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google