Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Περίληψη Εισαγωγικής Λειτουργικής Μονάδας © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναφορά Φωτογραφίας :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Περίληψη Εισαγωγικής Λειτουργικής Μονάδας © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναφορά Φωτογραφίας :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Περίληψη Εισαγωγικής Λειτουργικής Μονάδας © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναφορά Φωτογραφίας : Nordex Gmbh

2 Συμπεράσματα Οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας έχουν ωριμάσει, υφίστανται πολλές οικονομικά αποδοτικές εφαρμογές και οι αγορές αναπτύσσονται ραγδαία.Οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας έχουν ωριμάσει, υφίστανται πολλές οικονομικά αποδοτικές εφαρμογές και οι αγορές αναπτύσσονται ραγδαία. Το αρχικό στάδιο σχεδιασμού είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας από τους υπεύθυνους σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και τη βιομηχανία.Το αρχικό στάδιο σχεδιασμού είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας από τους υπεύθυνους σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και τη βιομηχανία. Το RETScreen ® απλοποιεί τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις Το RETScreen ® απλοποιεί τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις  Απαιτεί σχετικά λίγα δεδομένα εισαγωγής  Υπολογίζει αυτόματα τεχνικούς και οικονομικούς δείκτες-κλειδιά βιωσιμότητας  Κοστίζει 1/10 του ποσού άλλων μεθόδων αξιολόγησης  Τυποποιημένες διαδικασίες επιτρέπουν αντικειμενικές συγκρίσεις  Αυξάνει τις δυνατότητες για επιτυχή εφαρμογή έργων καθαρής ενέργειας © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

3 Επέκταση της βάσης χρηστών του λογισμικού RETScreen

4 Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων & Ανάπτυξης Ικανοτήτων

5 Κοινή Πλατφόρμα για Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Έργων Σύμβουλοι & Προμηθευτές Προϊόντων Χρηματοδότες & Δανειστές Ρυθμιστικές Αρχές & Σχεδιαστές πολιτικής Σχεδιαστές Κατασκευαστές, & Ιδιοκτήτες RETScreen Software

6 Ερωτήσεις ; www.retscreen.net www.retscreen.net © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Περίληψη Εισαγωγικής Λειτουργικής Μονάδας © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναφορά Φωτογραφίας :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google