Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωρ. Λασκαράκης Εισήγηση με θέμα «Φρουτοπία » : Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωρ. Λασκαράκης Εισήγηση με θέμα «Φρουτοπία » : Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωρ. Λασκαράκης Εισήγηση με θέμα «Φρουτοπία » : Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

2 Εκπαιδευτικό σενάριο είναι :  η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές.

3 Σύντομη Παρουσίαση ΤΙΤΛΟΣ Μια πολυμεσική πρόταση διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού « Φρουτοπία » ( Βιβλίο μαθητή, τεύχος 3 ο, σελ. 15-19)

4 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  Γλώσσα  ΤΠΕ  Θεατρική αγωγή  Μουσική  Αισθητική αγωγή

5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. και ΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ  Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο της γλώσσας της Δ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της γλώσσας

6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 2-3 ατόμων.  «Εργαστήριο Υπολογιστών»: Κάθε ομάδα κάθεται και σε έναν υπολογιστή  Ένας βιντεοπροβολέας

7 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού  Λογισμικό παρουσίασης Power Point  Επεξεργαστής κειμένου (Word )  Internet Explorer  Hot Potatoes

8 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση.

9 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα)  Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών  Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

10 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα)  να αναγνωρίζουν το κειμενικό είδος του κόμικ και να εντοπίσουν τα δομικά χαρακτηριστικά του  να μετασχηματίζουν το κειμενικό είδος του κόμικ σε ένα άλλο π.χ. σε αφήγηση.  να επισημάνουν τα βασικά γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα κόμικ, π.χ. επιφωνήματα

11 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα)  να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα επιφωνήματα καθώς και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που αυτά εκφράζουν  να γνωρίσουν τη σημασία ή τις σημασίες λέξεων του κειμένου και να τις χρησιμοποιούν ορθά στην παραγωγή δικών τους προτάσεων

12 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα)  να παράγουν τα ίδια κόμικ  να υποδύονται ρόλους, με σκοπό την παραγωγή προφορικού λόγου εντός επικοινωνιακού πλαισίου.

13 Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών  Εξοικείωση με ένα νέο περιβάλλον εργασίας.  Οργάνωση δραστηριοτήτων αξιοποίησης του υπολογιστή : ως γνωστικό αντικείμενο (γνωριμία με τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή, εξοικείωση με τους κανόνες χρήσης και λειτουργίας του)

14 Οργάνωση δραστηριοτήτων αξιοποίησης του υπολογιστή :  ως μαθησιακό εργαλείο και εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων (projects) με τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού.

15 Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

16 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Οι μαθήτριες και οι μαθητές να :  έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ  είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των βασικών του προγραμμάτων.  έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες του χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού λογισμικού.

17 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 διδακτικές ώρες.

18 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συνολικά όλο το σενάριο αποτελείται από τέσσερις επιμέρους φάσεις:  Έλεγχος προαπαιτουμένων γνώσεων. Παρατήρηση, προβληματισμός, διατύπωση υποθέσεων – Εντοπισμός δομικών στοιχειών.  Αναγνώριση και επεξεργασία νέων δεδομένων.  Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων.  Επέκταση.

19 Α΄ ΦΑΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

20 Φύλλο εργασίας 1.  Οι μαθητές παρακολουθούν την 1 η παρουσίαση που αναφέρεται στο πρώτο επεισόδιο της Φρουτοπίας και ουσιαστικά εμπεριέχει την βασική υπόθεση του κόμικ που έγραψε ο Ευγένιος Τριβιζάς και σκιτσογράφησε ο Νίκο Μαρουλάκης1 η παρουσίαση

21 Α΄ ΦΑΣΗ  Έπειτα καλούνται να συμπληρώσουν το 1 ο Φύλλο Εργασίας1 ο Φύλλο Εργασίας

22 Α΄ ΦΑΣΗ  Στη συνέχεια γίνεται η προβολή του κειμένου που αφορά στο συγκεκριμένο μάθημα με το βιντεοπροβολέα.  Ερωτήσεις κατανόησης Εναλλακτικά : Δραματοποίηση από τους μαθητές

23 Β΄ ΦΑΣΗ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η διδασκαλία οργανώνεται γύρω από το 2ο φύλλο εργασίας 2ο φύλλο εργασίας

24 Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:  την αρχική αξιολόγηση  τη διαμορφωτική αξιολόγηση  την τελική αξιολόγηση

25 Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  1 ο φύλλο εργασίας Διεξάγεται στην αρχή της διδασκαλίας και φέρνει στην επιφάνεια προϋπάρχουσες γνώσεις ή ιδέες των μαθητών για το θέμα

26 Γ΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Διεξάγεται στη διάρκεια της διδασκαλίας Στην προκειμένη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης, με παιγνιώδη τρόπο. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας τη δραστηριότητα «Τα γενέθλια του βασιλιά», που περιέχεται στην ενότητα «Η ιστορία της γραφής» του Εκπαιδευτικού Λογισμικού (CD- ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού.Εκπαιδευτικού Λογισμικού (CD- ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού.

27 Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Διεξάγεται στο τέλος της διδασκαλίας. Οι μαθητές συμπληρώνουν και πάλι το 1ο φύλλο εργασίας και προχωρούν στην κατασκευή ενός κόμικ με θέμα τη συνέχεια της συνέντευξης. κατασκευή ενός κόμικ

28 Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν ολόκληρο το επεισόδιο «Η Δεξίωση » της σειράς «Φρουτοπία » για να  ετοιμάσουν μια παράσταση με κούκλες που μπορούν να κατασκευάσουν τα ίδια ή και  να ανεβάσουν μια θεατρική παράσταση με κάποιο από τα επεισόδια της σειράς.

29 Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ  Μαθαίνουν το τραγούδι: «Φρουτοπία» ( Μουσική )


Κατέβασμα ppt "Γεωρ. Λασκαράκης Εισήγηση με θέμα «Φρουτοπία » : Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google