Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωρ. Λασκαράκης Εισήγηση με θέμα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωρ. Λασκαράκης Εισήγηση με θέμα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωρ. Λασκαράκης Εισήγηση με θέμα
«Φρουτοπία » : Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

2 Εκπαιδευτικό σενάριο είναι :
Εκπαιδευτικό σενάριο είναι : η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές.

3 Σύντομη Παρουσίαση ΤΙΤΛΟΣ Μια πολυμεσική πρόταση διδασκαλίας του
μαθήματος της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού « Φρουτοπία » ( Βιβλίο μαθητή , τεύχος 3ο , σελ )

4 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Γλώσσα ΤΠΕ Θεατρική αγωγή Μουσική Αισθητική αγωγή

5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. και ΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ
Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο της γλώσσας της Δ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της γλώσσας

6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 2-3 ατόμων. «Εργαστήριο Υπολογιστών»: Κάθε ομάδα κάθεται και σε έναν υπολογιστή Ένας βιντεοπροβολέας

7 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού
Λογισμικό παρουσίασης Power Point Επεξεργαστής κειμένου (Word ) Internet Explorer Hot Potatoes

8 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η
«συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση.

9 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα)
Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

10 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα)
να αναγνωρίζουν το κειμενικό είδος του κόμικ και να εντοπίσουν τα δομικά χαρακτηριστικά του να μετασχηματίζουν το κειμενικό είδος του κόμικ σε ένα άλλο π.χ. σε αφήγηση. να επισημάνουν τα βασικά γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα κόμικ, π.χ. επιφωνήματα

11 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα)
να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα επιφωνήματα καθώς και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που αυτά εκφράζουν να γνωρίσουν τη σημασία ή τις σημασίες λέξεων του κειμένου και να τις χρησιμοποιούν ορθά στην παραγωγή δικών τους προτάσεων

12 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα)
να παράγουν τα ίδια κόμικ να υποδύονται ρόλους, με σκοπό την παραγωγή προφορικού λόγου εντός επικοινωνιακού πλαισίου.

13 Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Εξοικείωση με ένα νέο περιβάλλον εργασίας. Οργάνωση δραστηριοτήτων αξιοποίησης του υπολογιστή : ως γνωστικό αντικείμενο (γνωριμία με τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή, εξοικείωση με τους κανόνες χρήσης και λειτουργίας του)

14 Οργάνωση δραστηριοτήτων αξιοποίησης του υπολογιστή :
Οργάνωση δραστηριοτήτων αξιοποίησης του υπολογιστή : ως μαθησιακό εργαλείο και εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων (projects) με τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού.

15 Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

16 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι μαθήτριες και οι μαθητές να : έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των βασικών του προγραμμάτων. έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες του χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού λογισμικού.

17 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 διδακτικές ώρες.

18 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Συνολικά όλο το σενάριο αποτελείται από τέσσερις επιμέρους φάσεις: Έλεγχος προαπαιτουμένων γνώσεων. Παρατήρηση, προβληματισμός, διατύπωση υποθέσεων – Εντοπισμός δομικών στοιχειών. Αναγνώριση και επεξεργασία νέων δεδομένων. Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων. Επέκταση.

19 Α΄ ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

20 Φύλλο εργασίας 1. Οι μαθητές παρακολουθούν την
1η παρουσίαση που αναφέρεται στο πρώτο επεισόδιο της Φρουτοπίας και ουσιαστικά εμπεριέχει την βασική υπόθεση του κόμικ που έγραψε ο Ευγένιος Τριβιζάς και σκιτσογράφησε ο Νίκο Μαρουλάκης

21 Έπειτα καλούνται να συμπληρώσουν το
Α΄ ΦΑΣΗ Έπειτα καλούνται να συμπληρώσουν το 1ο Φύλλο Εργασίας

22 Α΄ ΦΑΣΗ Στη συνέχεια γίνεται η προβολή του κειμένου
που αφορά στο συγκεκριμένο μάθημα με το βιντεοπροβολέα. Ερωτήσεις κατανόησης Εναλλακτικά : Δραματοποίηση από τους μαθητές

23 Η διδασκαλία οργανώνεται γύρω από το 2ο φύλλο εργασίας
Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η διδασκαλία οργανώνεται γύρω από το 2ο φύλλο εργασίας

24 Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: την αρχική αξιολόγηση
Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: την αρχική αξιολόγηση τη διαμορφωτική αξιολόγηση την τελική αξιολόγηση

25 Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο φύλλο εργασίας Διεξάγεται στην αρχή της διδασκαλίας και φέρνει στην επιφάνεια προϋπάρχουσες γνώσεις ή ιδέες των μαθητών για το θέμα

26 Γ΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γ΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διεξάγεται στη διάρκεια της διδασκαλίας Στην προκειμένη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης, με παιγνιώδη τρόπο. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας τη δραστηριότητα «Τα γενέθλια του βασιλιά», που περιέχεται στην ενότητα «Η ιστορία της γραφής» του Εκπαιδευτικού Λογισμικού (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού.

27 Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διεξάγεται στο τέλος της διδασκαλίας . Οι μαθητές συμπληρώνουν και πάλι το 1ο φύλλο εργασίας και προχωρούν στην κατασκευή ενός κόμικ με θέμα τη συνέχεια της συνέντευξης .

28 Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν ολόκληρο το επεισόδιο «Η Δεξίωση » της σειράς «Φρουτοπία » για να ετοιμάσουν μια παράσταση με κούκλες που μπορούν να κατασκευάσουν τα ίδια ή και να ανεβάσουν μια θεατρική παράσταση με κάποιο από τα επεισόδια της σειράς.

29 Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μαθαίνουν το τραγούδι: «Φρουτοπία» ( Μουσική )


Κατέβασμα ppt "Γεωρ. Λασκαράκης Εισήγηση με θέμα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google