Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας Chapter 24 opener. Capacitors come in a wide range of sizes and shapes,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας Chapter 24 opener. Capacitors come in a wide range of sizes and shapes,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Chapter 24 opener. Capacitors come in a wide range of sizes and shapes, only a few of which are shown here. A capacitor is basically two conductors that do not touch, and which therefore can store charge of opposite sign on its two conductors. Capacitors are used in a wide variety of circuits, as we shall see in this and later Chapters.

2 Περιεχόμενα 24 Πυκνωτές Προσδιορισμός Χωρητικότητας Πυκνωτή
Παράλληλη και σε σειρά σύνδεση πυκνωτών Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας Διηλεκτρικά Μοριακή περιγραφή Διηλεκτρικών

3 24-1 Πυκνωτές Ένας πυκνωτής αποτελείται από δύο αγωγούς που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση αλλά όχι σε επαφή. Ο πυκνωτής έχει την ικανότητα να αποθηκεύσει ηλεκτρική ενέργεια.. Figure Capacitors: diagrams of (a) parallel plate, (b) cylindrical (rolled up parallel plate).

4 24-1 Πυκνωτές Ένας Παράλληλος πυκνωτής συνδεδεμένος με μπαταρία, και στο (β) ηλεκτρικό διάγραμμα αυτής της συνδεσμολογίας. Figure (a) Parallel-plate capacitor connected to a battery. (b) Same circuit shown using symbols.

5 24-1 Πυκνωτές Όταν ένας πυκνωτής είναι συνδεδεμένος με μπαταρία, το φορτίο στους οπλισμούς του είναι ανάλογο της τάσεως της μπαταρίας : Η σταθερά αναλογίας C ονομάζεται η χωρητικότητα του πυκνωτή. Μονάδα χωρητικότητας: το farad (F): 1 F = 1 C/V.

6 24-2 Προσδιορισμός χωρητικότητας
Για ένα παράλληλο πυκνωτή όπως αυτός του σχήματος, το πεδίο μεταξύ των οπλισμών είναι E = Q/(ε0A). Και επομένως η διαφορά δυναμικού Vba = Qd/(ε0A). Η χωρητικότητα τότε είναι: Figure Parallel-plate capacitor, each of whose plates has area A. Fringing of the field is ignored.

7 (a) Βρείτε την χωρητικότητα για ένα παράλληλο πυκνωτή με οπλισμούς 20 cm × 3.0 cm σε απόσταση 1.0-mm στον αέρα. (b) Πόσο είναι το φορτίο του κάθε οπλισμού εάν συνδεθεί μια 12 V μπαταρία; (c) Πόσο είναι το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των οπλισμών; (d) Πόση είναι η απαιτούμενη επιφάνεια των οπλισμών ώστε να επιτευχθεί 1 F χωρητικότητα δεδομένης της απόστασης d ; Solution: a. C = 53 pF. b. Q = CV = 6.4 x C. c. E = V/d = 1.2 x 104 V/m. d. A = Cd/ε0 = 108 m2. ΛΥΣΗ

8

9 Πυκνωτές με χωρητικότητα 1 F κατασκευάζονται εύκολα πλέον αλλά δεν είναι παράλληλοι πυκνωτές. Χρησιμοποιείται ενεργός άνθρακας όπου 0.1 g αυτού του υλικού παρουσιάζει χωρητικότητα περίπου 1 farad. Ορισμένα πληκτρολόγια χρησιμοποιούν πυκνωτές, π.χ., η μεταβολή της απόσταση που προκαλείται με το πάτημα του πλήκτρου μεταβάλει την χωρητικότητα ενός πυκνωτής που ανιχνεύεται από το κύκλωμα. Figure Key on a computer keyboard. Pressing the key reduces the capacitor spacing thus increasing the capacitance which can be detected electronically.

10 Ένας κυλινδρικός πυκνωτής αποτελείται από ένα καλώδιο ακτίνας Rb και ένα ομοκεντρικό κυλινδρικό περίβλημα ακτίνας Ra, με το ίδιο μήκος. Υποθέτουμε ότι το μήκος είναι πολύ μεγαλύτερο από την ακτίνα του πυκνωτή. Ώστε να αγνοήσουμε τα «σφάλματα» στα άκρες. Το καλώδιο φέρει φορτίο+Q και το περίβλημα –Q. Βρείτε την εξίσωση της χωρητικότητας. Figure (a) Cylindrical capacitor consists of two coaxial cylindrical conductors. (b) The electric field lines are shown in cross-sectional view. Solution: We need to find the potential difference between the cylinders; we can do this by integrating the field (which was calculated for a long wire already). The field is proportional to 1/R, so the potential is proportional to ln Ra/Rb. Then C = Q/V.

11

12 24-3 Σύνδεση πυκνωτών παράλληλα
Για παράλληλη σύνδεση πυκνωτών, μιας και όλοι θα έχουν την ίδια τάση στις άκρες τους, η συνολική χωρητικότητα θα είναι το άθροισμα των επιμέρους χωρητικοτήτων. Figure Capacitors in parallel: Ceq = C1 + C2 + C3 .

13 24-3 Σύνδεση πυκνωτών σε σειρά
Για σύνδεση σε σειρά ισχύει η σχέση Figure Capacitors in series: 1/Ceq = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3. Η συνολική χωρητικότητα ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ

14 Βρείτε τη συνολική χωρητικότητα για το κύκλωμα.
Solution: First, find the equivalent capacitance of the two capacitors in parallel (2C); then the equivalent of that capacitor in series with the third (2/3 C). ΛΥΣΗ

15 Εάν V = 4. 0 V , βρείτε τα φορτίο και την τάση κάθε πυκνωτή όταν C = 3
Εάν V = 4.0 V , βρείτε τα φορτίο και την τάση κάθε πυκνωτή όταν C = 3.0 μF. Solution: First, find the charge on C1 from Q = CVeq. This charge is split equally between C2 and C3. Now we can calculate the voltages across each capacitor, using V = Q/C. ΛΥΣΗ V1 = 2.7 V, V2 = 1.3 V, V3 = 1.3 V

16 24-4 Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ένας φορτισμένος πυκνωτής αποτελεί αποθήκη (ρεζερβουάρ) ηλεκτρικής ενέργειας:

17 24-4 Electric Energy Storage
Example 24-8: Energy stored in a capacitor. Το φλας μιας κάμερας αποτελείται από πυκνωτή με χωρητικότητα 150-μF στα 200 V. (a) Πόση είναι η αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια; (b) Πόση είναι η ισχύς του φλας εάν όλη η ενέργεια εκλύεται σε 1.0 ms? Solution: a. U = ½ CV2 = 3.0 J. b. P = U/t = 3000 W.

18 Η ενεργειακή πυκνότητα ορίζεται ως η ενέργεια ανά μονάδα όγκου, ανεξαρτήτως ήλεκτρικού πεδίου:
Η ξαφνική αποφόρτιση ενός πυκνωτή μπορεί να είναι ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ. Ο πυκνωτής παραμένει φορτισμένος ακόμη και όταν έχει αποσυνδεθεί από τη μπαταρία (τροφοδοσία)! Για την αποφυγή ατυχημάτων όταν αποθηκεύουμε μεγάλης χωρητικότητας πυκνωτές, βραχυκυκλώνουμε τους οπλισμούς τους.

19 Οι απινιδωτές καρδιάς, σώζουν ζωές, ανακινώντας τη λειτουργία της καρδιάς μέσω ηλεκτρικών αποφορτίσεων Figure Heart defibrillator.

20 24-5 Διηλεκτρικά Το διηλεκτρικό είναι μονωτής που χαρακτηρίζεται από μια διηλεκτρική σταθερά K. Η Χωρητικότητα ενός πυκνωτή με διηλεκτρικό χώρισμα μεταξύ των οπλισμών είναι: Ορίζουμε την ηλεκτρική διαπερατότητα υλικών από τη διηλεκτρική σταθερά:

21 24-5 Διηλεκτρικά Η διηλεκτρική ισχύς είναι το μέγιστο ηλεκτρικό πεδίο που μπορεί να δεχτεί ένα διηλεκτρικό πριν παρουσιαστεί ηλεκτρική εκκένωση.

22 24-5 Διηλεκτρικά Η αντικατάσταση του αέρα/κενού σε έναν πυκνωτή με διηλεκτρικό υλικό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητας του πυκνωτή. Figure 24-15a. Dielectric inserted into a capacitor, voltage held constant.

23 24-5 Διηλεκτρικά Φορτίζουμε έναν πυκνωτή και στη συνέχεια αποσυνδέουμε τη μπαταρία. Εάν εισάγουμε ένα διηλεκτρικό στο κενό μεταξύ των οπλισμών τότε η τάση μεταξύ των οπλισμών μειώνεται εξ αιτίας της αύξησης της χωρητικότητας (τα φορτία των οπλισμών παραμένουν σταθερά εφόσον δεν έχουμε πλέον συνδεδεμένη τη μπαταρία). Figure 24-15b. Dielectric inserted into a capacitor, charge held constant.

24 24-6 Μοριακή περιγραφή των διηλεκτρικών
Η «πόλωση» των μορίων ενός διηλεκτρικού έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική μερική μείωση του εξωτερικού πεδίου. Figure Molecular view of the effects of a dielectric.

25 24-6 Μοριακή περιγραφή των διηλεκτρικών
Επειδή το ηλεκτρικό πεδίο μέσα στο διηλεκτρικό είναι μικρότερο απ’ ό,τι στον αέρα, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε περισσότερα φορτία για την ίδια τάση. Αν και δεν υπάρχει περίσσια φορτίου στο διηλεκτρικό, η πόλωση των μορίων δημιουργεί ένα «επαγόμενο» φορτίο. Το μέγεθος του επαγόμενου φορτίου εξαρτάται από τη διηλεκτρική σταθερά μέσω της σχέσης:


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας Chapter 24 opener. Capacitors come in a wide range of sizes and shapes,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google