Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πυκνωτές. Ρόλος και χρήση πυκνωτή  Ο πυκνωτής είναι αποθήκη ηλεκτρικού φορτίου και ενέργειας. Χρησιμοποιείται, γι αυτό το ρόλο, σε:  φλας φωτογραφικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πυκνωτές. Ρόλος και χρήση πυκνωτή  Ο πυκνωτής είναι αποθήκη ηλεκτρικού φορτίου και ενέργειας. Χρησιμοποιείται, γι αυτό το ρόλο, σε:  φλας φωτογραφικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πυκνωτές

2 Ρόλος και χρήση πυκνωτή  Ο πυκνωτής είναι αποθήκη ηλεκτρικού φορτίου και ενέργειας. Χρησιμοποιείται, γι αυτό το ρόλο, σε:  φλας φωτογραφικών μηχανών,  τροφοδοτικά,

3 Ρόλος και χρήση πυκνωτή  κυκλώματα συντονισμού ραδιοφώνου ή τηλεόρασης και  γενικά αποτελεί αναντικατάστατο στοιχείο των ηλεκτρονικών συσκευών.

4 Πρώτοι πυκνωτές Φιάλη Leyden

5

6 Ορισμός και μεγέθη πυκνωτή  Πυκνωτής: είναι ένα ζεύγος αγωγών που διαχωρίζονται από μονωτικό υλικό και μπορούν να φέρουν ίσα και ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία +Q και -Q.  Οπλισμοί πυκνωτή: το ζεύγος αγωγών

7 Ορισμός και μεγέθη πυκνωτή  Φορτίο Q πυκνωτή: ΙQI  Τάση V πυκνωτή: V = V + - V - όπου V + και V - τα δυναμικά του θετικά και του αρνητικά φορτισμένου αγωγού αντίστοιχα.

8 Φόρτιση πυκνωτή 1ος τρόπος: φόρτιση με επαφή του ενός οπλισμού  Ο ένας οπλισμός φορτίζεται εξ’ επαγωγής με ίσο και ετερώνυμο ηλεκτρικό φορτίο.

9 Φόρτιση πυκνωτή 2ος τρόπος: φόρτιση με πηγή http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/ capacitor/index.html  Η φόρτιση πυκνωτή με πηγή σταματά όταν πρακτικά εξισωθεί η τάση του πυκνωτή με την τάση της πηγής.

10 Χωρητικότητα πυκνωτή  Ποιο είναι το διάγραμμα Q-V ενός πυκνωτή; Q V Ερώτηση  Από το διάγραμμα, τι σχέση έχουν τα μεγέθη Q και V;

11 Χωρητικότητα πυκνωτή  Tα μεγέθη Q και V είναι ανάλογα, δηλ.  το πηλίκο Q / V είναι σταθερό.  Το πηλίκο Q / V ονομάζουμε χωρητικότητα C του πυκνωτή, δηλ.  Μονάδα: (S.I.) 1 F = 1 C/V Αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται (γιατί;):  1 mF = 10 -3 F  1 μF = 10 -6 F  1 nF = 10 -9 F

12 Χωρητικότητα πυκνωτή Ερώτηση: Τι εκφράζει η χωρητικότητα ενός πυκνωτή;  Την ικανότητά του αποθήκευσης φορτίων, δηλ. το πόσο φορτίο σε C μπορεί να αποθηκεύσει ανά Volt.  Παράδειγμα: Χωρητικότητα πυκνωτή C=5 μF σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκεύσει φορτίο ως 5 μC/V.  Γιατί δεν μπορεί να αποθηκεύσει παραπάνω, π.χ. 6 μC/V;

13 Χωρητικότητα πυκνωτή Ερώτηση: Από τι εξαρτάται η χωρητικότητα ενός πυκνωτή; Εξαρτάται από Q ή V ;  OXI! Εξαρτάται από:  1. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σχήμα και μέγεθος) οπλισμών)  2. Απόσταση οπλισμών και  3. Διηλεκτρικό μεταξύ οπλισμών.

14 Χωρητικότητα πυκνωτή  Επίπεδος πυκνωτής:  Χωρητικότητα C επίπεδου πυκνωτή: όπου: S: το εμβαδόν της επιφάνειας ενός οπλισμού, : η απόσταση των οπλισμών και ε 0 : σταθερή, που ονομάζεται: σχετική διηλεκτρική σταθερή του μέσου, σε σχέση με κενό ή αέρα. Είναι καθαρός αριθμός. Για κενό ή αέρα: ε 0 = 1 ε : σταθερή, που εξαρτάται από τις μονάδες.

15 Ενέργεια πυκνωτή  Όταν ένας πυκνωτής φορτίζεται αποθηκεύει ενέργεια Ερώτηση Γιατί απέκτησε ενέργεια ο πυκνωτής κατά τη φόρτισή του;  Κατά τη φόρτιση του ενός οπλισμού συσσωρεύονται φορτία πάνω στα ήδη υπάρχοντα και απαιτείται ενέργεια για αυτό λόγω των απωστικών δυνάμεων.  Αναλογία: Το τέντωμα ενός ελατηρίου.

16 Ενέργεια πυκνωτή Ερώτηση  Πώς υπολογίζουμε την ενέργεια U ενός φορτισμένου πυκνωτή;

17 Σχέση έντασης και διαφοράς δυναμικού σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο  Μια άλλη μονάδα έντασης : (S.I.) 1 V/m

18  Μελέτη: Βιβλίο: σ. 23-25 Ιντερνετ: http://electronics.howstuffworks.com/capacitor.htm http://electronics.howstuffworks.com/capacitor.htm  Ερωτήσεις: 42-44, 46-48  Προβλήματα: 32-33, 36-37, 39, 41, 43, 45 Για το σπίτι

19 Φυσικός πυκνωτής http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/ lightning/index.html


Κατέβασμα ppt "Πυκνωτές. Ρόλος και χρήση πυκνωτή  Ο πυκνωτής είναι αποθήκη ηλεκτρικού φορτίου και ενέργειας. Χρησιμοποιείται, γι αυτό το ρόλο, σε:  φλας φωτογραφικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google