Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξέλιξη της Ελληνικής επαγγελματικής αλιείας την τελευταία 20ετία Προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξέλιξη της Ελληνικής επαγγελματικής αλιείας την τελευταία 20ετία Προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξέλιξη της Ελληνικής επαγγελματικής αλιείας την τελευταία 20ετία Προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων της χώρας Αλιεία στις Κυκλάδες, Παρόν και Μέλλον Διημερίδα: Πάρος 30-31 Μαρτίου 2013 Στέφανος Καββαδάς Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

2 Σημερινή κατάσταση του επαγγελματικού αλιευτικού στόλου Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής Αλιείας είναι η τεράστια ανάπτυξη του αλιευτικού στόλου ο οποίος δραστηριοποιείται στην παράκτια ζώνη η οποία επεκτείνεται σε 16000 χιλ. Ο σημερινός στόλος είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία καθιστούν τα σκάφη ικανότερα στην άσκηση αλιείας 293 μηχανότρατες (10)* 252 γριγρί (9) 15.464 παράκτια σκάφη (908) 267 βιντζότρατες (31), [2010-2013, 180 αποσύρσεις] 16.008 σύνολο στόλου (927) 25.05% 30.20% 26.78% 27.77% *Κυκλάδες 39% 58.22% 15197 <12 μ 14680 <10 μ 5763 <6μ Ιπποδύναμη ?

3 ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Πλήθος νόμων και κανονισμών Stratum 0-500 m: 150.013 Km2 All year banning: 5.842 Km2 1 nmil: 21.776 Km2 1.5 nmil: 31.215 Km2 Trawlable area: 122.395 Km2 (1nmil) 112.956 Km2 (1.5 nmil)

4 Trawler’s Fishing Effort (GT*days at sea) Fishing period: October 2010-May 2011 Fishing Effort (GT*days at sea) 56.8% 11.7% 31.5% Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών Έλεγχο δραστηριοτήτων Εκτίμηση αλιευτικής προσπάθειας Αποτύπωση των αλιευτικών πεδίων Αποτύπωση της πίεσης που ασκείται στα αλιευτικά πεδία Μετακίνηση στόλου Παράκτια αλιεία: Ελάχιστος αριθμός φέρει VMS Η ΑΠ έχει αυξηθεί: (περισσότερες ώρες στη θάλασσα ή ρίψη περισσότερων διχτυών ή αγκιστριών)

5 FP from coastal fishery Coastal fishery suitability index Coastal vessels activity index Bathymetry Distance from coast Environmental conditions Legislation for coastal fisheries Marine traffic activity Trawlers fishing effort Purse seiners fishing effort Non fishing areas AHP Vessels activity indicator index FM Vessels length Vessels GT Interpolation FM Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ έχει αναπτύξει ένα μοντέλο που στηρίζεται στη θεωρία της πολυκριτηριακής ανάλυσης προκειμένου να υπολογίσει ένα δείκτη αλιευτικής πίεσης που ασκείται από τα σκάφη παράκτιας αλιείας

6 Fishing pressure index from artisanal fishery based on a multi-criteria decision analysis methodology

7 Αλιευτική παραγωγή

8 Αλιευτική παραγωγή των ειδών γαύρου, σαρδέλας και κολιού ΕΛ.ΣΤΑΤ. (1991-2010)

9 Αλιευτική παραγωγή των κυριοτέρων κεφαλοπόδων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (1991-2010)

10 Απορρίψεις Μελέτη για την παράκτια αλιεία Καταγραφή της πολυπλοκότητας της παράκτιας αλιείας, Θαλάσσια θηλαστικά, Δραματική μείωση των αποθεμάτων την τελευταία δεκαετία, καιρικές συνθήκες, ερασιτέχνες, Εισαγωγές από Τουρκία [κοινά αποθέματα] Παύση λειτουργίας της βιντζότρατας

11 ΜΕΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Μελετάται σε συνάρτηση με τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας (αριθμό σκαφών, ιπποδύναμη και χωρητικότητα) Παράγοντες που συμβάλουν: Ρύπανση και άλλοι ανθρωπογενείς παράγοντες Υπεραλίευση Ερασιτέχνες Κλιματικές αλλαγές ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων Χρειάζεται διεπιστημονική συνεργασία Πολύ καλή γνώση του περιβάλλοντος χώρου Συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων Τακτική αναπροσαρμογή των μέτρων διαχείρισης

12 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1.Χαρτογράφηση (αλιευτική προσπάθεια, περιοχές ωοτοκίας-νεαρών ατόμων, περιοχές εξάπλωσης των κυριοτέρων ειδών, αποτύπωση περιβαλλοντικών και ωκεανογραφικών παραμέτρων)* 2.Εθνικό σύστημα συλλογής αλιευτικών δεδομένων 3.Απογραφή του αλιευτικού στόλου και ανανέωση του ΚΑΜ 4.Βελτίωση του συστήματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων ΕΛ.ΣΤΑΤ 5.Διαχειριστικά σχέδια για όλους τους τύπους αλιείας και παρακολούθηση 6.Καταγραφή και ερασιτεχνικού στόλου, κλείσιμο περιόδων 7.Αλλαγή των κλειστών εποχών για αλιεία, με σκοπό την κάθετη μείωση της θνησιμότητας των νεαρών ψαριών και επομένως μακροπρόθεσμα, την αύξηση του διαθέσιμου αλιεύματος για τους ίδιους τους αλιείς 8.Βελτίωση (αντικατάσταση) ΣΠΣ με αποστολή σημάτων μικρότερη των 30’ και επέκταση σε σκάφη με ολικό μήκος μικρότερου των 12 μέτρων 9.Μηχανισμός επαλήθευσης ζημιών από θηλαστικά και αποζημίωση αυτών, αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια εμφάνισης πλαγκτόν. 10.Εκπαίδευση * Ολοκληρώνονται από το Κέντρο Αλιευτικών Δεδομένων του ΕΛΚΕΘΕ

13 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Εξέλιξη της Ελληνικής επαγγελματικής αλιείας την τελευταία 20ετία Προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google