Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης1/17 Γλώσσα HTML Εργαστήριο 7 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης1/17 Γλώσσα HTML Εργαστήριο 7 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης1/17 Γλώσσα HTML Εργαστήριο 7 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@acm.org

2 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης2/17 δομή αρχείου HTML …

3 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης3/17 παρουσίαση και μορφοποίηση κειμένου αλλαγή γραμμής    μορφοποίηση κειμένου  

4 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης4/17 υπόβαθρο, γραμματοσειρά και χρώμα κειμένου υπόβαθρο  COLOR: WHITE/BLACK/… COLOR: #FFFFFF - #000000 γραμματοσειρά  FACE: ARIAL/TIMES/…

5 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης5/17 λίστες αριθμημένη λίστα  TYPE: 1/A/a/I START: 1/2/…  λίστα με κουκίδες  TYPE: DISK/CIRCLE/SQUARE 

6 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης6/17 εισαγωγή γραφικών και εικόνων εισαγωγή  SCR: κατάλογος/όνομα αρχείου ALT: περιγραφή ALIGN: LEFT/RIGHT, TOP/MIDDLE/BOTTOM

7 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης7/17 σύνδεσμοι σε άλλες σελίδες  στην ίδια σελίδα 

8 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης8/17 πολυμεσικά στοιχεία ενσωμάτωση ψηφιακού ήχου  AUTOSTART: TRUE/FALSE VOLUME: 1…100 LOOP: TRUE/FALSE HIDDEN: TRUE/FALSE

9 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης9/17 πίνακες (1)

10 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης10/17 πίνακες (2) παράμετροι  ALIGN: LEFT/RIGHT  BGCOLOR: COLOR  BORDER: 0…  BORDERCOLOR: COLOR  CELLPADDING: 0…  CELLSPACIGN: 0…  HEIGHT: >0  WIDHT: >0 (%)

11 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης11/17 πίνακες (3) παράμετροι,  ALIGN: CENTER/LEFT/RIGHT  VALIGN: TOP/MIDDLE/BOTTOM  BGCOLOR: COLOR  COLSPAN: 2…  ROWSPAN: 2…  HEIGHT: >0  WIDTH: >0 (%)

12 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης12/17 πλαίσια (1) … δεν πρέπει να υπάρχει η ετικέτα

13 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης13/17 πλαίσια (2) παράμετροι  ROWS: 2…  COLS: 2…  BORDER: αριθμός pixel ή ποσοστό  BORDERCOLOR: COLOR  FRAMEBORDER: YES/NO

14 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης14/17 πλαίσια (3) παράμετροι  SRC: όνομα αρχείου  BORDERCOLOR: COLOR  FRAMEBORDER: YES/NO  MARGINHEIGHT: >0  MARGINWIDHT: >0  NAME  NORESIZE  SCROLLING: YES/NO/AUTO

15 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης15/17 φόρμες (1) εισαγωγή φόρμας

16 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης16/17 φόρμες (2) πεδία εισόδου 

17 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης17/17 δημιουργήστε ξανά τις σελίδες των προηγουμένων ασκήσεων, γράφοντας κώδικα HTML άσκηση (14)


Κατέβασμα ppt "Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 7 Χ. Καραγιαννίδης1/17 Γλώσσα HTML Εργαστήριο 7 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google