Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης1/30 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική (και Υποστηρικτική) Τεχνολογία introduction to learning and assistive technologies.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης1/30 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική (και Υποστηρικτική) Τεχνολογία introduction to learning and assistive technologies."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης1/30 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική (και Υποστηρικτική) Τεχνολογία introduction to learning and assistive technologies Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

2 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης2/30 σύνοψη γνωριμία... σύντομη εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία  what, why, how σύντομη εισαγωγή στην υποστηρικτική τεχνολογία  what, why, how εισαγωγή στα θέματα των διαλέξεων

3 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης3/30 γνωριμία

4 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης4/30 ας συστηθούμε τώρα  Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής πριν  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, ΙΤΕ-ΙΠ πιο πριν (σπουδές)  Μαθηματικά (ΑΠΘ), Υπολογιστές (London, Kent) επικοινωνία  karagian @ { uth.gr, acm.org, ieee.org }, http://karagian.users.uth.gr

5 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης5/30 εσείς? εκπαιδευτική τεχνολογία και υποστηρικτική τεχνολογία  τι έχετε δει μέχρι τώρα?  ποια είναι η άποψή σας?  τι περιμένετε?  πώς σας φαίνεται?

6 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης6/30 σύντομη εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία

7 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης7/30 μερικοί ορισμοί εκπαιδευτική τεχνολογία (ET)  τεχνολογία (πληροφορικής και επικοινωνιών) που μπορεί να διευκολύνει κάποια στάδια της εκπαίδευσης ηλεκτρονική μάθηση  μάθηση μέσω των ΤΠΕ (ιδιαίτερα του διαδικτύου) Google for  learning technologies, e-learning, web-based learning, technology-supported learning, CAI (computer-assisted instruction), CAL (computer-supported learning), etc

8 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης8/30 τι ΔΕΝ είναι εκπαιδευτική τεχνολογία?... όταν, για παράδειγμα, μπορούμε να μάθουμε από οτιδήποτε διαβάζουμε στο web???  accidental learning πρέπει να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός στόχος, και αντίστοιχος εκπαιδευτικός σχεδιασμός  π.χ. δυνατότητα επεξηγήσεων, δυνατότητα παρουσίασης όλων των βημάτων και όχι μόνο του τελικού αποτελέσματος, δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης, etc

9 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης9/30 πότε, γιατί και πώς ξεκίνησε δεκαετία 60  όταν οι υπολογιστές άρχισαν να διαδίδονται περισσότερο (λόγω τιμής, ευχρηστίας, κλπ) αμερικάνικος στρατός  ανάγκη κατάρτισης των στελεχών στα προηγμένα στρατιωτικά συστήματα οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι

10 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης10/30 οι πρώτες προσπάθειες ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού εισαγωγή μιας απλής δομής  page-turning systems  back, forward, first, last, etc επανάσταση  multimedia – πολλαπλά μέσα  hypermedia – μη-σειριακή πρόσβαση

11 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης11/30 γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια? (1/4) definition and aim of learning  learning is no longer defined as mastery of a body of knowledge, demonstrated by specific tests  in the USA for example, the Big Six accounting firms have declared that no one can master the content of their discipline in an undergraduate education - rules change so fast that accountants must continually relearn them throughout their professional lives

12 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης12/30 πιο συγκεκριμένα... υπολογίζεται ότι η ημιζωή των γνώσεων που αποκτώνται μέχρι ένα δεδομένο σημείο (π.χ. την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο) είναι  μηχανική5-7 χρόνια  ηλεκτρονικοί υπολογιστές1-2 χρόνια  διοίκηση επιχειρήσεων5-8 χρόνια  νοσοκομειακή ιατρική3-5 χρόνια  φυσική και οικονομικά8 χρόνια  βιοτεχνολογία5-8 χρόνια  ημιζωή: ο χρόνος που αντιστοιχεί σε απαξίωση των μισών από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν

13 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης13/30 γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια? (2/4) learner characteristics  what we think as "traditional undergraduates", i.e. those who are 18-22 years old, attending full-time, living in college housing, etc, constitute less than one fourth of all students in higher education  today's student society is characterised by heterogeneity in age (only 43% are under 25), sex (women account for nearly 55% of all undergraduates), ethnicity, and economic means (students from all socio- economic classes)

14 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης14/30 γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια? (3/4) society's expectations  increasingly, viewing a college education as a complete preparation for a lifetime career is becoming outmoded  forecasters say that the average work life in the future will consist of six or seven different careers, each requiring new skills, new attitudes, new values  the American Society for Training and Development have estimated that by the year 2000, 75 percent of the workforce will need retraining

15 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης15/30 γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια? (4/4) from the industrial era to the information society, and to the knowledge society and the knowledge-based economy  το πιο σημαντικό κεφάλαιο για ένα άτομο ή ένα σύνολο (ομάδα, κοινωνία, εταιρεία, κλπ) είναι οι γνώσεις των μελών της το αποτέλεσμα  οι μεγαλύτερες βιομηχανίες του Internet προβλέπεται ότι θα αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης

16 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης16/30 η σημερινή κατάσταση ανάπτυξη ψηφιακού μαθησιακού περιεχομένου  πολυμεσικού, διαδραστικού, κλπ διαχείριση μαθησιακού περιεχομένου και μαθησιακών γεγονότων, γενικότερα  LMS, LCMS, WBLE, etc υποστήριξη διαδικασιών που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία  student information systems, etc

17 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης17/30 σύντομη εισαγωγή στην υποστηρικτική τεχνολογία

18 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης18/30 ορισμός assistive technology (Assistive Technology Act of 1998)  products, devices or equipment, whether acquired commercially, modified or customized, that are used to maintain, increase or improve the functional capabilities of individuals with disabilities  προϊόντα, συσκευές ή εξοπλισμός που μπορούμε να προμηθευτούμε ή να τροποποιήσουμε, και τα οποία χρησιμοποιούνται για να συντηρούν και να βελτιώνουν τις λειτουργικές δυνατότητες των ΑΜΕΑ

19 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης19/30 καθολικός σχεδιασμός universal design  ο σχεδιασμός προϊόντων (υπηρεσιών, περιβαλλόντων, κλπ) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογών ή εξειδικευμένου σχεδιασμού  έχει στόχο να απλοποιήσει τη ζωή όλων, με την ανάπτυξη προϊόντων, επικοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται, με ελάχιστο ή καθόλου επιπρόσθετο κόστος  προσφέρει οφέλη σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και δεξιοτήτων

20 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης20/30 το αντίστροφο… προσαρμογές  πρώτα εξελίσσεται μια τεχνολογία (χωρίς καμία πρόνοια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και κατόπιν την προσαρμόζουμε σε διάφορες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες το πρόβλημα  όταν μια τεχνολογία σχεδιάζεται για τους "μέσους" χρήστες, είναι δύσκολο να προσαρμοστεί  χρειάζεται χρόνος για τις προσαρμογές, και άρα τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι "μια γενιά" πίσω στην τεχνολογία

21 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης21/30 αρχές καθολικού σχεδιασμού 1.equitable use (ισότιμη χρήση) 2.flexibility in use (ευελιξία χρήσης) 3.simple and intuitive (απλότητα και φυσικότητα) 4.perceptible information (αναγνωρίσιμη πληροφορία) 5.tolerance for error (ανοχή στα σφάλματα) 6.low physical effort (χαμηλή προσπάθεια) 7.size and space for approach and use (χώρος και μέγεθος για κατάλληλη χρήση)

22 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης22/30 vision impairments screen enlargers, or screen magnifiers screen readers speech recognition systems speech synthesizers (often referred to as text-to-speech (TTS) systems) refreshable Braille displays talking word processors large-print word processors

23 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης23/30 dexterity impairments speech recognition systems on-screen keyboard programs keyboard filters touch screens alternative input devices (including alternative keyboards, electronic pointing devices, sip-and-puff systems, wands and sticks, joysticks and trackballs)

24 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης24/30 hearing impairmements δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα  γιατί???

25 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης25/30 learning impairments word prediction programs reading comprehension programs reading tools and learning disability programs speech synthesizers speech recognition systems

26 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης26/30 language & communication impairments keyboard filters speech recognition systems screen review utilities touch screens speech synthesizers

27 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης27/30 εισαγωγή στα θέματα που θα δούμε

28 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης28/30 θέματα 1.εισαγωγή 2.web-based learning environments, LMS, LCMS 3.learning technologies specifications and standards 4.web usability, web accessibility 5.adaptive learning environments, mobile learning, ubiquitous computing and ambient intelligence 6.future…

29 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης29/30 χρονοδιάγραμμα 19/12/2007 20/12/2007 7/1/2008 9/1/2008 16/1/2008

30 ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης30/30 καλή συνέχεια για οτιδήποτε χρειαστεί karagian@uth.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΑΚΕΔιάλεξη 1: Εισαγωγή Χ. Καραγιαννίδης1/30 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική (και Υποστηρικτική) Τεχνολογία introduction to learning and assistive technologies."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google