Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2002 Thomson / South-Western Slide 8-1 Κεφάλαιο 8 Εκτίμηση με Απλά Δείγματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2002 Thomson / South-Western Slide 8-1 Κεφάλαιο 8 Εκτίμηση με Απλά Δείγματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-1 Κεφάλαιο 8 Εκτίμηση με Απλά Δείγματα

2 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-2 Στόχοι του Μαθήματος Επίγνωση της διαφοράς μεταξύ σημειακής και εκτίμησης διαστήματος. Εκτίμηση ενός πληθυσμιακού μέσου από έναν δειγματικό μέσο για μεγάλα δειγματικά μεγέθη. Εκτίμηση ενός πληθυσμιακού μέσου από έναν δειγματικό μέσο για μικρά δειγματικά μεγέθη. Εκτίμηση μιας πληθυσμιακής αναλογίας από μια δειγματική αναλογία. Εκτίμηση του ελάχιστου δειγματικού μεγέθους που απαιτείται για να επιτύχουμε συγκεκριμένους στατιστικούς στόχους.

3 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-3 Στατιστική Εκτίμηση Σημειακή Εκτίμηση – η μοναδική τιμή ενός στατιστικού που υπολογίζεται μέσα από ένα δείγμα. Εκτίμηση Διαστήματος – ένα εύρος τιμών που υπολογίζεται μέσα από ένα δειγματικό στατιστικό (ες) και μέσω τυποποιημένων στατιστικών, όπως η κατανομή Z. –Η επιλογή του τυποποιημένου στατιστικού καθορίζεται από τη δειγματική κατανομή. –Η επιλογή των κριτικών τιμών του τυποποιημένου στατιστικού καθορίζεται από το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης.

4 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-4 Διάστημα Εμπιστοσύνης για Εκτίμηση του  όταν έχουμε μεγάλο δείγμα (n) Σημειακή Εκτίμηση Διαστημική Εκτίμηση

5 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-5 Κατανομή Δειγματικών Μέσων για επίπεδο εμπιστοσύνης (1-  )%  X  Z 0

6 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-6 Z τιμές για Διαστήματα Εμπιστοσύνης σε σχέση με το α  X Z 0

7 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-7 Κατανομή Δειγματικών Μέσων για επίπεδο εμπιστοσύνης (1-  )%  X Z 0

8 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-8 Πιθανοθεωρητική Ερμηνεία του Επιπέδου Εμπιστοσύνης

9 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-9 Κατανομή Δειγματικών Μέσων για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% .4750 X 95%.025 Z 1.96-1.960

10 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-10 Παράδειγμα: 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης για το 

11 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-11 95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης για το   X 95% X X X X X X

12 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-12 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης για το   X 95% X X X X X X Είναι το δικό μας διάστημα, 3.98  4.54, στην κόκκινη περιοχή?

13 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-13 Εφαρμογή 8.1

14 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-14 Εφαρμογή 8.2

15 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-15 Διάστημα Εμπιστοσύνης για Εκτίμηση του  όταν το n είναι μεγάλο και το  άγνωστο

16 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-16 Τιμές Z για μερικά από τα πιο Κοινά Επίπεδα Εμπιστοσύνης 90% 95% 98% 99% Επίπεδο Εμπιστοσύνης Τιμές Z 1.645 1.96 2.33 2.575

17 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-17 Εκτιμώντας τον μέσο ενός Κανονικού Πληθυσμού: Μικρό n και άγνωστο  Ο πληθυσμός ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η τιμή της πληθυσμιακής τυπικής απόκλισης είναι άγνωστη. Το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό, n < 30. Η κατανομή Z δεν είναι κατάλληλη υπό αυτές τις συνθήκες. Η κατανομή t είναι κατάλληλη.

18 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-18 Η Κατανομή t Μια οικογένεια κατανομών – διαφορετική κατανομή ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου, όπου η παράμετρος είναι οι βαθμοί ελευθερίας (β.ε.) Συμμετρική, με μια επικρατούσα τιμή, Μέσος = 0, πιο επίπεδη από μια τιμή Z Ο τύπος της t

19 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-19 Σύγκριση επιλεγμένων t Κατανομών με την Τυπική Κανονική -3-20123 Τυπική Κατανομή t (β.ε. = 25) t (β.ε. = 5) t (β.ε. = 1)

20 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-20 Πίνακας κριτικών τιμών της t Κατανομής β.ε. t 0.100 t 0.050 t 0.025 t 0.010 t 0.005 13.0786.31412.70631.82163.656 21.8862.9204.3036.9659.925 31.6382.3533.1824.5415.841 41.5332.1322.7763.7474.604 51.4762.0152.5713.3654.032 231.3191.7142.0692.5002.807 24 1.318 1.711 2.0642.4922.797 251.3161.7082.0602.4852.787 291.3111.6992.0452.4622.756 301.3101.6972.0422.4572.750 401.3031.6842.0212.4232.704 601.2961.6712.0002.3902.660 1201.2891.6581.9802.3582.617 1.2821.6451.9602.3272.576  tt  

21 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-21 Διαστήματα Εμπιστοσύνης για το  ενος Κανονικού Πληθυσμού: Μικρό n και άγνωστο 

22 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-22 Λύση για την εφαρμογή 8.3

23 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-23 Λύση για την εφαρμογή 8.3

24 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-24 Διάστημα Εμπιστοσύνης για Εκτίμηση της Πληθυσμιακής Αναλογίας

25 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-25 Λύση για την εφαρμογή 8.5

26 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-26 Καθορισμός Δειγματικού Μεγέθους εκτιμώντας το  Ο τύπος της Z Σφάλμα Εκτίμησης Εκτίμηση Δειγματικού Μεγέθους Εκτίμηση του 

27 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-27 Παράδειγμα: Δειγματικό Μέγεθος εκτιμώντας το 

28 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-28 Λύση για την εφαρμογή 8.6

29 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-29 Καθορισμός Δειγματικού Μεγέθους εκτιμώντας το P Ο τύπος της Z Σφάλμα Εκτίμησης Εκτίμηση Δειγματικού Μέσου

30 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-30 Λύση για την εφαρμογή 8.7

31 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-31 Καθορισμός Δειγματικού Μεγέθους εκτιμώντας το P χωρίς να απαιτείται προηγούμενη πληροφόρηση P n 0 50 100 150 200 250 300 350 400 00.10.20.30.40.50.60.70.80.91 Z = 1.96 E = 0.05 P 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 PQ 0.25 0.24 0.21 0.16 0.09

32 © 2002 Thomson / South-Western Slide 8-32 Λύση για την εφαρμογή 8.8


Κατέβασμα ppt "© 2002 Thomson / South-Western Slide 8-1 Κεφάλαιο 8 Εκτίμηση με Απλά Δείγματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google