Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρήματα από τον Πίνακα Προσφοράς- Χρήσεων του έτους 2010 Θεόδωρος Μαριόλης 1 και Γιώργος Σώκλης 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1.Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Ινστιτούτο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρήματα από τον Πίνακα Προσφοράς- Χρήσεων του έτους 2010 Θεόδωρος Μαριόλης 1 και Γιώργος Σώκλης 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1.Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Ινστιτούτο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρήματα από τον Πίνακα Προσφοράς- Χρήσεων του έτους 2010 Θεόδωρος Μαριόλης 1 και Γιώργος Σώκλης 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης. 2.ΤΕΙ Αθήνας, και Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης.

2

3  Η έννοια του σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή συγκροτήθηκε από τον Kurz (1986).  Περιέχει ως ειδικές του περιπτώσεις τον κεϋνσιανό πολλαπλασιαστή(ές), τις μαρξιανές παραλλαγές του τελευταίου, και, τέλος, τους πολλαπλασιαστές της παραδοσιακής ανάλυσης εισροών-εκροών.

4  Δεν συνιστά βαθμωτό μέγεθος αλλά τετραγωνική nxn μήτρα, όπου n δηλώνει το πλήθος των παραγόμενων εμπορευμάτων, τα στοιχεία της οποίας εξαρτώνται από: (i) τις τεχνικές συνθήκες παραγωγής, (ii) την κατανομή του εισοδήματος (και τις τιμές των εμπορευμάτων), (iii) τις ροπές προς αποταμίευση ανά μορφή εισοδήματος, και (iv) τις συνθέσεις της κατανάλωσης ανά μορφή εισοδήματος.

5  Απ’ όσο γνωρίζουμε, η μόνη διαθέσιμη εμπειρική εκτίμηση του σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή είναι αυτή που έγινε στα Μαριόλης et al. (2009) και Μπάδας (2009), η οποία βασίστηκε στο Μαριόλης (2008) και βασίστηκε στους Συμμετρικούς Πίνακες Εισροών-Εκροών (SIOT) της γερμανικής οικονομίας.  Σκοπός της παρούσης είναι η εκτίμηση του σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή της ελληνικής οικονομίας της ελληνικής οικονομίας βάσει του Πίνακα Προσφοράς- Χρήσεων (SUT) του έτους 2010.

6  Ως γνωστόν, οι SUT, εν αντιθέσει με τους SIOT, απεικονίζουν εμπορεύματα που παράγονται από περισσότερους του ενός κλάδους και, ταυτοχρόνως, κλάδους που παράγουν παραπάνω από ένα εμπορεύματα.  Συνεπώς, οι SUT συνιστούν το εμπειρικό ανάλογο των συστημάτων συμπαραγωγής à la v. Neumann (1945) – Sraffa (1960) και, επομένως, προσφέρουν μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του οικονομικού συστήματος.

7  Μάλλον, δεν απαιτείται να τονιστεί ότι η επιλογή του έτους εκτίμησης (2010) έγινε με αφορμή την επιβαλλόμενη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική και, ειδικότερα, τη συζήτηση που έλαβε χώρα σχετικά με «τον πολλαπλασιαστή της ελληνικής οικονομίας».  Τον Οκτώβριο του 2012, το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι όλες οι προβλέψεις του για τις επιπτώσεις των μέτρων, τα οποία έχουν ληφθεί ή/και προταθεί (από το 2010 και μετά) για την ελληνική οικονομία, βασίστηκαν στη λαθεμένη εκτίμηση ότι «ο (δημοσιονομικός) πολλαπλασιαστής» είναι της τάξης του 0.50, και ότι η «αληθής» τιμή του βρίσκεται στο διάστημα

8  Πέραν του ότι, όπως διδάσκει η σραφφαϊανή θεωρία, δεν υπάρχει, για τον πραγματικό οικονομικό κόσμο, πολλαπλασιαστής που να συνιστά βαθμωτό μέγεθος, είχαμε υποστηρίξει εκ των προτέρων (Σεπτέμβριος 2011), κατά παραχώρηση στην κυρίαρχη θεωρία και βάσει στοιχειωδών υπολογισμών, ότι ο κεϋνσιανός πολλαπλασιαστής αυτόνομων δαπανών για την ελληνική οικονομία είναι της τάξης του 1.71 και, συνεπώς, το εγχείρημα μηδενισμού του πρωτογενούς ελλείμματος θα προκαλέσει, σε βάθος χρόνου, μία συνολική-αθροιστική μείωση του ΑΕΠ κατά 29% (Μαριόλης, 2011).

9

10 (1) Εάν η είναι ομαλή, η (1) μπορεί να γραφεί ως: (2) όπου και

11 (3) (4) Δεδομένου ότι οι συνολικοί μισθοί της εργασίας είδους j ισούνται με, και τα συνολικά κέρδη ισούνται με (βλέπε εξίσωση (1)), έπεται ότι: (5) (6)

12 Εισάγοντας τις εξισώσεις (5) και (6) στην εξίσωση (4) λαμβάνουμε: (7) Δεδομένου ότι (βλέπε εξίσωση (3)), και ανακαλώντας την εξίσωση (2), μπορούμε να γράψουμε: (8) και (9)

13 Εισάγοντας τις εξισώσεις (8) και (9) στην εξίσωση (7) και ύστερα από υπολογισμούς καταλήγουμε στην: (10) όπου. Υποθέτοντας ότι η είναι ομαλή μήτρα, η λύση της εξίσωσης (10) είναι: (11) όπου (12) είναι ο σραφφαϊανός πολλαπλασιαστής επί του καθαρού προϊόντος,

14 Από την εξίσωση (11) έπεται ότι το διάνυσμα των επιπέδων απασχόλησης,, των διαφόρων ειδών εργασίας, το οποίο αντιστοιχεί στο, προσδιορίζεται ως εξής: (13) όπου είναι ο πολλαπλασιαστής επί της απασχόλησης των εργασιών. Η εξίσωση (13) δύναται να «αποσυντεθεί» à la Kahn (1931), ήτοι σε «πρωτογενή απασχόληση» («primary employment»): (14) και σε δευτερογενή απασχόληση (15)

15

16 Εάν υποθέσουμε ότι το σύνολο των μισθών καταναλώνεται και το σύνολο των κερδών αποταμιεύεται, ήτοι ότι ισχύει και, τότε οι μεταβολές στη χρηματική αξία του καθαρού προϊόντος, οι οποίες επέρχονται από την υποθετική αύξηση της αυτόνομης ζήτησης κατά 1 μονάδα του εμπορεύματος i (= 1, 2, …, 63) εκτιμώνται ως εξής: όπου.

17 ΕμπόρευμαΚατάταξη Προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής, θήρας και συναφών δραστηριοτήτων Προϊόντα δασοκομίας, υλοτομίας Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Προϊόντα εξορυκτικής και λατομικής δραστηριότητας Τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, είδη ένδυσης, γουναρικά και είδη δέρματος Προϊόντα ξύλου (εκτός των επίπλων), είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Προϊόντα χαρτιού Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

18 ΕμπόρευμαΚατάταξη Χημικές ουσίες και προϊόντα Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Άλλα προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών Βασικά μέταλλα Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανημάτων) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Οχήματα Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών

19 ΕμπόρευμαΚατάταξη Έπιπλα και προϊόντα λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός Φυσικό νερό, υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, ανάκτησης υλικών, εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων Κατασκευές Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών

20 ΕμπόρευμαΚατάταξη Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστήριξης των μεταφορών Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης Εκδοτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων, μουσικών εκδόσεων, προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και υπηρεσίες Πληροφοριών Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα Υπηρεσίες ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

21 ΕμπόρευμαΚατάταξη Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιούσιας Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης Αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες και κτηνιατρικές υπηρεσίες Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωσης Υπηρεσίες απασχόλησης Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και κρατήσεων και άλλες συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες προστασίας και έρευνας, υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, διοικητικές υπηρεσίες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων

22 ΕμπόρευμαΚατάταξη Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας, υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης Υπηρεσίες εκπαίδευσης Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας Υπηρεσίες δημιουργικές, τέχνης και διασκέδασης, υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλων πολιτιστικών υπηρεσιών, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας Υπηρεσίες οργανώσεων Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης Άλλες προσωπικές υπηρεσίες Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διακριτά αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από νοικοκυριά για ιδία χρήση

23  Η μέση τιμή των είναι 1.707, ενώ η τυπική απόκλισή των είναι  Στα επόμενα σχήματα, οι εν λόγω μεταβολές απεικονίζονται συναρτήσει των ροπών προς αποταμίευση.

24

25

26 ΕμπόρευμαΚατάταξη Προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής, θήρας και συναφών δραστηριοτήτων Προϊόντα δασοκομίας, υλοτομίας Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Προϊόντα εξορυκτικής και λατομικής δραστηριότητας Τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, είδη ένδυσης, γουναρικά και είδη δέρματος Προϊόντα ξύλου (εκτός των επίπλων), είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Προϊόντα χαρτιού Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

27 ΕμπόρευμαΚατάταξη Χημικές ουσίες και προϊόντα Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Άλλα προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών Βασικά μέταλλα Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανημάτων) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα oχήματα Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών –

28 ΕμπόρευμαΚατάταξη Έπιπλα και προϊόντα λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός Φυσικό νερό, υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, ανάκτησης υλικών, εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων Κατασκευές Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών

29 ΕμπόρευμαΚατάταξη Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστήριξης των μεταφορών Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης Εκδοτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων, μουσικών εκδόσεων, προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και υπηρεσίες Πληροφοριών Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα Υπηρεσίες ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

30 ΕμπόρευμαΚατάταξη Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιούσιας Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης Αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες και κτηνιατρικές υπηρεσίες Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωσης Υπηρεσίες απασχόλησης Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και κρατήσεων και άλλες συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες προστασίας και έρευνας, υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, διοικητικές υπηρεσίες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων

31 ΕμπόρευμαΚατάταξη Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας, υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης Υπηρεσίες εκπαίδευσης Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας Υπηρεσίες δημιουργικές, τέχνης και διασκέδασης, υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλων πολιτιστικών υπηρεσιών, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας Υπηρεσίες οργανώσεων Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης Άλλες προσωπικές υπηρεσίες Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διακριτά αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από νοικοκυριά για ιδία χρήση

32  Η μέση τιμή των είναι , ενώ η τυπική απόκλισή των είναι  Επίσης, σημειώνεται ότι η μέση τιμή των πρωτογενών μεταβολών της συνολικής απασχόλησης είναι της τάξης του (με τυπική απόκλιση , μέγιστη τιμή και ελάχιστη τιμή ).  Στα επόμενα σχήματα, οι εν λόγω μεταβολές απεικονίζονται συναρτήσει των ροπών προς αποταμίευση.

33

34

35  Σύμφωνα με τους πίνακες, το εμπόρευμα «Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού» εμφανίζει τους μεγαλύτερους πολλαπλασιαστές προϊόντος και απασχόλησης.  Όπως υποδεικνύουν οι μέσες αποκλίσεις των πολλαπλασιαστών άλλα και τα σχήματα, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των πολλαπλασιαστών προϊόντος είναι λιγότερο έντονες σε σχέση με αυτές των πολλαπλασιαστών απασχόλησης.

36  O συντελεστής Spearman για τις κατατάξεις των εμπορευμάτων βάσει των πολλαπλασιαστών προϊόντος και των πολλαπλασιαστών απασχόλησης ισούται με 0.75, πράγμα που δηλώνει ότι υπάρχει μία ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην κατάταξη των εμπορευμάτων βάσει των πολλαπλασιαστών προϊόντος και στην κατάταξή τους βάσει των πολλαπλασιαστών απασχόλησης.

37  Τα εμπορεύματα που εμφανίζουν πολλαπλασιαστή προϊόντος και πολλαπλασιαστή απασχόλησης υψηλότερο από τον μέσο όρο δύνανται να ονομαστούν «εμπορεύματα-κλειδιά»: Υπάρχουν, επομένως, 17 τέτοια εμπορεύματα (1 από αυτά είναι πρωτογενούς παραγωγής, 6 είναι βιομηχανικά εμπορεύματα και 10 αφορούν σε υπηρεσίες).

38  Το κατεξοχήν εμπόρευμα του δημοσίου τομέα είναι το εμπόρευμα «Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας, υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης». Περαιτέρω, ως έχοντα άμεσα σχέση με τις δραστηριότητες του δημοσίου τομέα μπορούν να θεωρηθούν επίσης τα εμπορεύματα «Υπηρεσίες εκπαίδευσης», «Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας», και «Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας». Παρατηρούμε ότι 3 από τα 4 εμπορεύματα που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα αποτελούν «εμπορεύματα- κλειδιά», ήτοι το πρώτο, δεύτερο και τέταρτο από τα προαναφερθέντα.

39  Περαιτέρω, αυτά τα 3 «εμπορεύματα- κλειδιά» του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνονται στα μόλις 8 εμπορεύματα της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από πολλαπλασιαστή απασχόλησης μεγαλύτερο του 2, ενώ δύο από αυτά τα εμπορεύματα (ήτοι, τα εμπορεύματα «Υπηρεσίες εκπαίδευσης» και «Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας») συμπεριλαμβάνονται στα 11 εμπορεύματα της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από πολλαπλασιαστήαπασχόλησης μεγαλύτερο από 50.

40 Εμπορεύματα Δημοσίου Τομέα → «Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας, υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης». 55 → «Υπηρεσίες εκπαίδευσης». 56 → «Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας». 57 → «Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας»., → Μέση τιμή όλων των και, αντιστοίχως.

41

42  Ο Σραφφαϊανός πολλαπλασιαστής γίνεται: όπου είναι η διαγώνια μήτρα των συνολικών εισαγωγών ανά μονάδα ακαθάριστης εκροής.

43  Τομέας Α: Είκοσι εμπορεύματα-κλειδιά. Το 20% αφορά στη Βιομηχανία. Το 75% στις Υπηρεσίες. Το 35% σε εμπορεύματα θετικών κρατικών καταναλωτικών δαπανών.  Κατηγορία Ι: Εννέα εμπορεύματα, τα οποία δεν εξάγονται. Το 77% αφορά στις Υπηρεσίες.  Κατηγορία ΙΙ: Έντεκα εμπορεύματα, τα οποία εξάγονται. Το 73% αφορά στις Υπηρεσίες.  Κατηγορία ΙΙα: Πέντε εμπορεύματα με θετικές καθαρές εξαγωγές.  Κατηγορία ΙΙβ: Έξι εμπορεύματα με αρνητικές καθαρές εξαγωγές.

44  Τομέας Β: Σαράντα τρία μη εμπορεύματα- κλειδιά. Το 47% αφορά στη Βιομηχανία. Το 16% σε εμπορεύματα θετικών κρατικών καταναλωτικών δαπανών.  Κατηγορία ΙΙΙ: Τέσσερα εμπορεύματα, τα οποία δεν εξάγονται.  Κατηγορία IV: Τριάντα εννέα εμπορεύματα, τα οποία εξάγονται.  Κατηγορία ΙVα: Επτά εμπορεύματα με θετικές καθαρές εξαγωγές.  Κατηγορία ΙVβ: Τριάντα δύο εμπορεύματα με αρνητικές καθαρές εξαγωγές.

45  Οι μέσες τιμές των πολλαπλασιαστών ανά τομέα και κατηγορία εμπορευμάτων Τομέας Α Κατηγορία Ι Κατηγορία ΙΙ Κατηγορία ΙΙα Κατηγορία ΙΙβ Τομέας Β Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία ΙV Κατηγορία ΙVα Κατηγορία ΙVβ Τομείς Α και Β

46  Οι μέσες τιμές των πολλαπλασιαστών ανά τομέα και κατηγορία εμπορευμάτων θετικών κρατικών καταναλωτικών δαπανών Τομέας Α Κατηγορία Ι Κατηγορία ΙΙ Τομέας Β Τομείς Α και Β

47  Η μετά το έτος 2010 ασκούμενη πολιτική συνίσταται σε μείωση των κρατικών δαπανών και σε εσωτερική υποτίμηση. Δεδομένου ότι τα εμπορεύματα θετικών κρατικών καταναλωτικών δαπανών εμφανίζουν υψηλούς πολλαπλασιαστές επί του προϊόντος και της απασχόλησης, και χαμηλούς πολλαπλασιαστές επί των εισαγωγών, και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της περιόδου , οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2.1% και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 20.1% (σε σταθερές τιμές έτους 2005), έπεται ότι το εύρος της παρατηρούμενης ύφεσης είναι απολύτως αναμενόμενο.

48  Μία αναπτυξιακή πολιτική θα έπρεπε, αντιθέτως, να στοχεύσει, αφενός, στην ανακατανομή των κρατικών δαπανών και, αφετέρου, στην αύξηση της εξωτερικής ζήτησης τόσο για τα εμπορεύματα- κλειδιά όσο και για εκείνα τα μη εμπορεύματα- κλειδιά, τα οποία εμφανίζουν υψηλούς πολλαπλασιαστές επί του προϊόντος και χαμηλούς πολλαπλασιαστές επί των εισαγωγών.

49  Αποτελούν σημαντικά γνωρίσματα της ελληνικής οικονομίας ότι, πρώτον, αυτή η πολιτική δεν δύναται να βασιστεί παρά σε λίγα μόνον βιομηχανικά εμπορεύματα, και, δεύτερον, υφίσταται αξιοσημείωτη διαφοροποίηση των πολλαπλασιαστών ανάμεσα στην περίπτωση των εξωγενώς δεδομένων εισαγωγών και σε αυτήν της ενδογενοποίησής τους: Η μέση τιμή του πολλαπλασιαστή επί του προϊόντος μειώνεται κατά 40% και αυτή του πολλαπλασιαστή επί της συνολικής απασχόλησης κατά 34%, ενώ η μέση τιμή της δευτερογενούς απασχόλησης μειώνεται κατά 92%. Αυτά τα γνωρίσματα μάλλον υποδηλώνουν ότι, ανεξαρτήτως της ασκούμενης πολιτικής διαχείρισης της ζήτησης, η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι περιορισμένη και παραπέμπουν, επομένως, στην αναγκαιότητα μεταβολής της διακλαδικής δομής της.


Κατέβασμα ppt "Ευρήματα από τον Πίνακα Προσφοράς- Χρήσεων του έτους 2010 Θεόδωρος Μαριόλης 1 και Γιώργος Σώκλης 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1.Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Ινστιτούτο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google