Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DIAS Disaster Recovery Solution DIAS Disaster Recovery Solution Πολυδεύκης Μοσχονάς Technical Support Manager, DIAS SA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DIAS Disaster Recovery Solution DIAS Disaster Recovery Solution Πολυδεύκης Μοσχονάς Technical Support Manager, DIAS SA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 DIAS Disaster Recovery Solution DIAS Disaster Recovery Solution Πολυδεύκης Μοσχονάς Technical Support Manager, DIAS SA

2 DIAS Disaster Recovery Solution ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΙΟΣ 2002

3 DIAS Disaster Recovery Solution Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1989  38 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ / ΜΕΛΗ  7,3 δις Δρχ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ATMs  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ATMs  ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ POS ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.  ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  DISASTER / RECOVERY

4 DIAS Disaster Recovery Solution ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ: 33 ΤΡΑΠΕΖΕΣ~ 33.000 ΣΥΝΑΛΛ. / ΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 22 ΤΡΑΠΕΖΕΣ, 180 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ~ 1.800.000 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: ΙΚΑ 22 ΤΡΑΠΕΖΕΣ~ 55.000 ΣΥΝΑΛΛ. / ΗΜΕΡΑ ΦΠΑ 23 ΤΡΑΠΕΖΕΣ~ 67.000 ΣΥΝΑΛΛ. / ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ATMs: 24 ΤΡΑΠΕΖΕΣ~ 50.000 ΣΥΝΑΛΛ. / ΗΜΕΡΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 46 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

5 DIAS Disaster Recovery Solution ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ IBM S/390 (BACK-UP) ΔΙΣΚΟΙ ESS CPU KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ B/UP  1 ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ STRATUS ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.25

6 DIAS Disaster Recovery Solution ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS CONTINUITY  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ:ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ATMs & POSs ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ «ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

7 DIAS Disaster Recovery Solution ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS CONTINUITY DISK MIRRORING ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (D.R.C.)  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ IBM S/390 ΔΙΣΚΟΙ ESS  ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ STRATUS ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.25

8 DIAS Disaster Recovery Solution Implementation time : 1 month 3490 Tape Units Secondary Site S/390 Server IBM Enterprise Storage Server S/390 user Alternate S/390 Server IBM Enterprise Storage Server S/390 user ESCON links ATM links ESCON to ATM converters/bit racers Primary Site ESS/PPRC Requirements :  Alternate IBM Enterprise Storage Server with PPRC function  ESCON to ATM converters/bit racers  ATM telecommunication line 3490 Tape Units Disaster Recovery Solution at DIAS : Based on IBM Shark Synchronous Data Mirroring (Peer to Peer Remote Copy - PPRC)

9 DIAS Disaster Recovery Solution Benefits of the Disaster Recovery Solution to DIAS Insures data consistency and integrity with NO data loss Recovery Point objective : Latest Write Operation Recovery Time objective : < 30 minutes Solution is application/platforms/volumes independent Distance Independent (PPRC, PPRC/XD, XRC options) Seamless implementation Provides multi-platform support Fully scalable to handle growth Adaptable to change Simplified operations from a single point of control Independent of other IT projects / Application Transparent Based on expansion of existing infrastructure Protected previous IT investments (Shark, 3490 Tape) Leverages existing infrastructure / skills

10 DIAS Disaster Recovery Solution Implementation Details Phased Approach PPRC Implementation at Primary Site (in-house) Thorough PPRC Function Test and Recovery : normal and abnormal termination, data/cpu switch, full recovery via restart Education : Hands-on training, skills transfer Performance impact analysis over ESCON : NO performance impact Infrastructure Preparation for Cross-Site Connectivity and Remote Mirroring ATM line activation (OTE) Network Converters Installation and Setup Tests with ATM and Converter

11 DIAS Disaster Recovery Solution PPRC Implementation Cross-Site (primary and secondary site) Thorough Disaster Recovery Solution Test over ATM Hands-on training, skill transfer Performance impact analysis over ATM : NO performance impact IBM Integrated Solution (A-to-Z solution) Solution Design Physical Planning at Alternate Site Analysis of Telecom Bandwidth & Line IT Infrastructure Communications Infrastructure Implementation Services Disaster Recovery Solution Testing Disaster Recovery Plan Education : Hands on training/skill transfer/formal education Implementation Details (cont.)

12 DIAS Disaster Recovery Solution Practically a 'plug and play' solution Carefully Planned Easy to Implement Fast implementation - Less than a month No performance overhead Easy to test Safe to test Easy to administer and maintain Easy to adopt to current running procedures Functionality as expected : Full recovery (restart) in a few minutes The Implementation Experience

13 DIAS Disaster Recovery Solution Established IT Vendor in the Finance/Private Sector DIAS Technology Partner for over 10 Years Excellent Support Structure - IBM Greece 350 People Has Good Knowledge of DIAS IT Infrastructure/Needs  Succesfuly Executed/partnered in numerous projects Studied DIAS specific BRS needs/objectives Leverages Worldwide Expertise drawn from Multiple BRS Engagements Performed Similar Engagements in Greece Why we chose IBM

14 DIAS Disaster Recovery Solution Meets the Recovery Point Objective (RPO) and Recovery Time objective (RTO) of the business Ensures data consistency and integrity with no data loss Solution is application independent Provides multi-platform support Fully scalable to handle growth Simplifies operations from a single point of control Easy implementation Allows for thorough/regular testing Disaster Recovery Solution exceeded DIAS expectations

15 DIAS Disaster Recovery Solution Include cross-site tape extension / remote tape mirroring Implement Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS) that allows for Automatic Site Switch and Application Restart Integrate Unix/Wintel mission critical applications by consolidating (SAN) their data on the Shark and by expanding PPRC to mirror this data together with the mainframe data Future Enhancements

16 DIAS Disaster Recovery Solution Thank you


Κατέβασμα ppt "DIAS Disaster Recovery Solution DIAS Disaster Recovery Solution Πολυδεύκης Μοσχονάς Technical Support Manager, DIAS SA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google