Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Τηλεϊατρική ΙΙ Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Τηλεϊατρική ΙΙ Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Τηλεϊατρική ΙΙ Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

2 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 2 Εφαρμογές Τηλεϊατρικής n Τηλεδιάγνωση και τηλεσυμβουλευτική –Τηλεακτινολογία –Τηλεκαρδιολογία –Τηλεπαθολογία –Τηλεδερματολογία n Τηλεχειρουργική n Πρόληψη (διατροφή, ασθένειες, εμβόλια, συνθήκες διαβίωσης) n Τηλεσυνδιάσκεψη- Τηλεεκπαίδευση n Τηλεϊατρική για υποστήριξη διακομιστικών σταθμών

3 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 3 Ποιες ανάγκες καλύπτει η Τηλεϊατρική n Απομεμακρυσμένες περιοχές με χαμηλή ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών n Ναυσιπλοΐα n Κατ’ οίκον νοσηλεία n Επείγοντα περιστατικά n Μονάδες τουρισμού υγείας n Συμβουλευτικές μονάδες προς ιατρούς n Τηλεεκπαίδευση n Κάλυψη σπανίων ειδικοτήτων n Ομογενοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών

4 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 4 Πλεονεκτήματα Τηλεϊατρικής(Ι) n Αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο n Αντιμετώπιση προβλημάτων οργάνωσης στις απομακρυσμένες και χωρίς πολλούς πόρους μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας n Εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος εργασίας ιατρικού προσωπικού με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι)

5 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 5 Πλεονεκτήματα Τηλεϊατρικής(ΙΙ) n Αφομοίωση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας τηλεματικής από ιατρικό προσωπικό n Διευκόλυνση των διαδικασιών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων από ευρείες γεωγραφικές περιοχές n Ευρεία γεωγραφική κάλυψη n Ολική διασφάλιση ποιότητας

6 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 6 Ανάγκες της Τηλεϊατρικής για μεταφορά πληροφορίας n Μεταφορά Αρχείου - ακτινολογία (x-rays, CT, MRI) - έγχρωμη εικόνα (παθολογία, δερματολογία,…) - μεταφορά αρχείου με αποτελέσματα από εξετάσεις (ΕΕΓ, ΕΚΓ) - εργαστηριακές εξετάσεις Σταθμοί εργασίας και κατάλληλες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις

7 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 7 Ανάγκες της Τηλεϊατρικής για μεταφορά πληροφορίας n Μεταφορά «ζωντανής εικόνας» Όλα τα αποτελέσματα εξετάσεων που λαμβάνονται από σήματα video (δερματολογία, χειρουργική, ενδοσκόπιση, κλπ) Εξοπλισμός videoconferencing μέσω γραμμών ISDN

8 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 8 Ανάγκες της Τηλεϊατρικής για μεταφορά πληροφορίας n Mεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο - μεταφορά ΕΚΓ από ασθενοφόρα Συνδέσεις: GSM, GPRS, δορυφορική n Μεταφορά ΕΕΓ μεταξύ νοσοκομείων Σταθμοί εργασίας και γραμμές ISDN

9 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 9 Χρόνος μεταβίβασης ιατρικών εικόνων με υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ακτινολογική εξέταση θώρακα, 2000x2000 pixels, 15 Mb (2 x 7,5 Mb) - Inmarsat mini-M (2,4 kbit/s) 18 h - GSM mobile dat (9,6 kbit/s) 4,5 h - Σύνδεση Modem (28,8 kbit/s) 1 h 30 min - ISDN (2 x 64 kbit/s) 20 min - DataNet (2 Mbit/s) 1 min 30 sec - DataNet - ATM (10 Mbit/s) 15 sec (155 Mbit/s) 2 sec (155 Mbit/s) 2 sec

10 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 10 Τηλεακτινολογία Μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε άλλο για γνωμάτευση ή παροχή συμβουλών θεραπείας, μέσω Η/Υ χρησιμοποιώντας ενσύρματες/ασύρματες ζεύξεις. Απαιτείται η λήψη της εικόνας σε ψηφιακή μορφή. Αν το μηχάνημα δεν διαθέτει ψηφιακή έξοδο - αναγκαία η ψηφιοποίηση της εικόνας: ψηφιοποιητές φιλμ, frame grabbers συνδεδεμένους στην έξοδο comosite video

11 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 11 Τηλεακτινολογία

12 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 12 Προδιαγραφές Τηλεακτινολογίας n ACR-199: συστάσεις για εφαρμογές: –Διακριτική ικανότητα/ψηφιοποίηση: »Ακτινογραφίες:  2048 x 2048 x 12 bits »CT/MRI/US:  512 x 512 x 8 bits –Λογισμικό / Σταθμοί εργασίας »δυνατότητες σημειώσεων (annotation), ελέγχου φωτεινότηταςαντίθεσης, δυνατότητες συμπίεσης »Απαραίτητη η ύπαρξη βάσης δεδομένων όπου περιέχονται όνομα, κωδικός ασθενούς, ημερομηνία εξέτασης και τύπος.

13 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 13 Προδιαγραφές Τηλεακτινολογίας n Σταθμοί απεικόνισης/τελικής διάγνωσης –Να παρέχουν grayscale monitor luminance τουλάχιστον 50 foot-lamberts. –Δυνατότητες περιστροφής, μεγέθυνσης, αντιστροφής (δημιουργία αρνητικού), μετρήσεων n Ασφάλεια δεδομένων/Διασφάλιση ποιότητας –Λογισμικό &δικτυακό κομμάτι πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια σε πρόσβαση –Πρέπει να περιλαμβάνεται λογισμικό διασφάλισης ποιότητας του τηλεϊατρικού εξοπλισμού

14 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 14 Τηλεκαρδιολογία n n Οι πρώτες εφαρμογές εδώ και 70 χρόνια: τηλεφωνικό δίκτυο για “τηλε-ακρόαση” καρδιακών ήχων και αναπνευστικών ακροαστικών ευρημάτων με ευαίσθητα μικρόφωνα n n Στη δεκαετία του 60 FAX για τη μετάδοση καρδιογραφικών και εγκεφαλογραφικών εκτυπώσεων μέσω τηλεφωνικού δικτύου.

15 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 15 Τηλεκαρδιολογία n n Η πλέον συνηθισμένη εφαρμογή τηλεκαρδιολογίας αφορά μετάδοση ΗΚΓ n n Απαιτείται η χρήση ψηφιακού καρδιογράφου, ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου - συνήθως απλό τηλεφωνικό δίκτυο (POTS), και υπολογιστικού σταθμού για αποθήκευση/απεικόνιση του ΗΚΓ.

16 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 16 Τηλεκαρδιολογία

17 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 17 Τηλεδερματολογία n n Ο ασθενής με το δερματολογικό πρόβλημα βρίσκεται στην κλινική Α (συνήθως στελεχώνεται από γενικό ιατρό) και ο ειδικευμένος δερματολόγος βρίσκεται στην κλινική Β. Δερματολογικές εικόνες, ιστορικό του ασθενούς, εργαστηριακές αναλύσεις, και οτιδήποτε άλλο σχετικό δεδομένο μεταδίδεται ηλεκτρονικά από το Α στο Β, όπου ο δερματολόγος αξιολογεί τα κλινικά δεδομένα, προβαίνει σε διάγνωση, και καθορίζει τις περαιτέρω πράξεις. Παρότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχειοθετημένες στατιστικά μελέτες που να επιδεικνύουν τα ποσοστά δερματολογικών περιστατικών που μπορούν να διαγνωστούν μέσω τηλεϊατρικής, είναι γενικά αποδεκτό ότι το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς τα δερματολογικά περιστατικά είναι πολύ συνηθισμένα (7-20%) αλλά παρόλα αυτά συνήθως αντιμετωπίζονται ελλιπώς και δεν παραπέμπονται σε ειδικευμένους δερματολόγους.

18 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 18 Τηλεδερματολογία Η εμπειρία έχει δείξει ότι η ανάκτηση, αποθήκευση και μετάδοση σε μη πραγματικό χρόνο (store-and-forward) δερματολογικών εικόνων είναι απόλυτα ικανή να επιτρέψει σε δερματολόγους την διάγνωση και διαχείριση σημαντικού αριθμού δερματολογικών περιστατικών. Για τον σκοπό αυτό, ο απαιτούμενος εξοπλισμός τηλεδερματολογίας αποτελείται από μια διάταξη ανάκτησης ακίνητων εικόνων υψηλής ανάλυσης, και μία διάταξη μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων. Το κομμάτι της μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων είναι παρόμοιο με αυτό των εφαρμογών τηλεακτινολογίας - μετάδοση ακίνητων ψηφιακών εικόνων. Για την ανάκτηση ψηφιακών δερματολογικών εικόνων, δύο είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι:

19 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 19 Τηλεδερματολογία.. είτε μέσω μίας αναλογικής βιντεοκάμερας συνδεμένης με ένα σύστημα ψηφιακής ανάκτησης στατικών εικόνων (frame grabber).. είτε ανάκτηση μέσω ψηφιακών φωτογραφικών συσκευών (digital cameras) και εν συνεχεία μεταφορά στο σύστημα τηλεμετάδοσης. n n Εκτός από την ανάκτηση και μετάδοση δε μη πραγματικό χρόνο, είναι δυνατή και η αλληλεπιδραστική τηλεδερματολογία (interactive teledermatology) η οποία στην ουσία είναι εφαρμογή τηλεσυνδιάσκεψης - ο δερματολόγος μέσω της κάμερας μπορεί και βλέπει σε πραγματικό χρόνο την δερματική ανωμαλία και μπορεί να κατευθύνει την εξέταση / διάγνωση. Παρότι η τεχνική αυτή έχει το πλεονέκτημα της άμεσης επαφής ειδικευμένου ιατρού / ασθενούς, έχει μεγαλύτερο κόστος, μεγαλύτερο χρόνο επαφής και σε πολλές “απλές” περιπτώσεις δεν έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα.

20 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 20 Τηλεδερματολογία

21 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 21 Παρούσα κατάσταση - Ελλάδα n Πιλοτικά έργα –Σισμανόγλειο: από 1992 »καρδιολογικά, πνευμονολογικά και παθολογικά –Ωνάσειο: από το 1995. Καρδιολογικά περιστατικά »Θρομβόλυση μέσω Η/Υ - Δορυφορική σύνδεση –Teleheart –CardioExpress –Παν. Νοσ. Κρήτης: εξυπηρετεί συνδεμένα Κ.Υ –ΝΙΚΑ (ΕΚΒΑΝ 504): Τηλεκαρδιολογία- ακτινολογία »Νοσ.Κύμης - Κ.Υ. Ιστιαίας με Νοσ. Χαλκίδας

22 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 22 Παρούσα κατάσταση - Διεθνώς n Πολύ μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς n ΗΠΑ - μεγάλος αριθμός ιδιωτικών κέντρων τηλεϊατρικής –Χρησιμοποίηση ακτινολόγων για μαζική γνωμάτευση ακτινογραφιών - μείωση κόστους n ΗΠΑ - Τηλεϊατρική ενόπλων δυνάμεων –Βοσνία, Κουβέιτ (τηλεχειρουργική) n Σκανδιναβικές χώρες

23 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 23 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΗΠΑ n 18% των νοσοκομείων χρησιμοποιούν τηλεϊατρική (αρχή 1996) n 11% πρόκειται να αρχίσουν n Κόστος εξοπλισμού = $134.400- $ 287.500 n Κόστος μετάδοσης ετησίως =$18.500 - $80.00 n Ο ετήσιος τζίρος στις ΗΠΑ αναμένεται από 103 MUS$ που ήταν το 1996 να φθάσει τα 400 MUS$ το 2010.* Πηγή = VHA inc., *MEDICAL DATA INTERNATIONAL

24 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 24 Η κατάσταση σε Ευρώπη n Φιλανδία –Δίκτυο υψηλής ποιότητας Κέντρων για Ιατρική Περίθαλψη και Πρόνοια (Υπ. Κοιν. Υποθ. Υγείας, Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο για την Υγεία & Πρόνοια, Εθνικό Ιν. Δημόσιας Υγείας, κ.α.) –Ιατρικό δίκτυο (FimNet) –Eταιρεία Τηλεϊατρικής –Δικτυο ΑΤΜ 155 Mb/s –Τοπικά νοσοκομεία και κέντρα Υγείας, 2 Mb/s datanet, ISDN ή modem connections –Προγράμματα τηλεματικής (Ακτινολογία, ενδοσκόπιση,χειρουργική, κ.α.)

25 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 25 Πορτογαλία n Εμπειρία μέσω προγραμμάτων τηλεϊατρικής (23 Οργανισμοί: Λισαβώνα 15, Πόρτο 3) –Επείγουσα ιατρική και τηλεθεραπεία (ambulance, Mονάδες επείγουσας ιατρικής –Δίκτυο υπηρεσιών φιλικές στους επαγγελματίες –Αρχιτεκτονική συστημάτων (κάρτα ασθενή, ιατρικό ιστορικό) –Πληροφόρηση των ασθενών μέσω internet. –Τηλεματική και εκπαίδευση νοσηλευτών –Στοματική Υγεία (δράση ενημέρωσης και προφύλαξης) –Καρδιοχειρουργική –Ευρωπαϊκό δίκτυο με εθνικό συντονισμό

26 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 26 Ουγγαρία n Πληροφοριακό δίκτυο (HuNet, Iούλιος 1995) n ΑΤΜ Network (155 Mbps) n Δεν υπάρχει εμπειρία σε εφαρμογές τηλεϊατρικής

27 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 27 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ 2010 n Οι τηλεϋπηρεσίες θα αποτελούν στην αρχή του επόμενου αιώνα την πιο μεγάλη και δυναμική αγορά σε όγκο. n Αύξηση των δικτύων και εναρμόνισή τους, μείωση του κόστους H/W &S/W θα είναι παράγοντες που θα συμβάλουν

28 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 28 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 1)Ικανό Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό  2)Στρατηγική ανάπτυξης 3)Τεχνογνωσία 

29 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 29 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2 4)Υποδομές a) Τηλεπικοινωνιών ISDN , ATM, Δορυφορικές, Φερέσυχνες, Κινητή  ISDN , ATM, Δορυφορικές, Φερέσυχνες, Κινητή  b) Συστήματος υγείας b) Συστήματος υγείας c)Πολιτικο – κοινωνικού σχεδιασμού με στόχο και την κατάκτηση άλλων αγορών c)Πολιτικο – κοινωνικού σχεδιασμού με στόχο και την κατάκτηση άλλων αγορών d)Βιομηχανίας  e)Εκπαίδευσης  5)Συνεργασία διαφορετικών τομέων Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική – Υγεία 

30 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 30 Περιορισμοί - Κρίσιμοι παράγοντες n Οι άνθρωποι n Νομοθεσία n Κοστολόγηση - Πληρωμή Υπηρεσιών n Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες n Τυποποίηση - τυποποίηση - τυποποίηση

31 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 31 Περιορισμοί (i) Ανθρώπινοι παράγοντες –Οργανωτικές αλλαγές - εργασιακό πλαίσιο - δομές τηλεϊατρικής –Καχυποψία - αλλαγή κουλτούρας –Επιπλέον κόπος και χρόνος –Απουσία εκπαίδευσης

32 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 32 Περιορισμοί (ii) Νομοθεσία - Εναρμόνιση –Διασφάλιση απορρήτου - εμπιστευτικότητα »EU Directive 95/46 –Ασφάλεια συστημάτων –Ευθύνες στην άσκηση ιατρικής »ποιοι - πώς αποδεικνύονται, …

33 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 33 Περιορισμοί (iii) Τεχνολογία - τηλεπικοινωνίες –Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής (user interface) - ευχρηστία –Ταχύτατες μεταβολές στο χώρο Τεχνολογίας και Υγείας –Σχετικά μικρή αγορά σε σχέση με τις ανάγκες ανάπτυξης / έρευνας –Σχετικά μικρή τεχνική προτυποποίηση

34 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 34 Περιορισμοί (iv) Πρότυπα –Πρωτόκολλα απεικόνισης ιατρικών δεδομένων –Διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων –Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος –Διαδικασίες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

35 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 35 Ερευνητικά προγράμματα n AMBULANCE - Τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικά - κινητές επικοινωνίες n EUROMED - Τηλεϊατρική με χρήση Δικτύων Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων (HPCN) n HERMES: Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας υπηρεσιών τηλεϊατρικής n ΜΕRMAID - Τηλεϊατρική για πλοία n NIVEMES n ….

36 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 36 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ 2000 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ n Χρήση Διαδικτύου (Internet - WEB) n Χαμηλές Απαιτήσεις Κόστους για τον Χρήστη n Συνεργασία Νοσοκομειακών Δικτύων n Φορητές Συσκευές n Προσδιορισμός της Αγοράς

37 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 37 Εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες Καλωδιακά δίκτυα n Μεταφορά δεδομένων στα σπίτια με 4 Μbit/s n Tηλεφωνική γραμμή 6 Μbit/s (ASDL) n To 2010 το 70% των διαδικασιών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο Internet n To 2010 κάτω από το 1% των τηλεπικοινωνιακών διαδικασιών θα είναι μέσω (παραδοσιακού) τηλεφώνου n Η μεταφορά “ζωντανών εικόνων” εντός των οργανισμών και μεταξύ τους αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς

38 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 38 Τηλεϊατρική και Ιατρική Πληροφορική n Ενοποίηση υπηρεσιών υγείας: –Νοσοκομειακή Περίθαλψη - Ιατρεία - Κέντρα Υγείας –Τηλεϊατρική - Κατ’ οίκον νοσηλεία n Τήρηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς σε κατανεμημένο περιβάλλον n Προσπέλαση στοιχείων ασθενούς από διαφορετικά σημεία n Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών - Ηλεκτρονική Κάρτας Υγείας n Ασφάλεια - Προστασία Απορρήτου

39 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 39 Ιατρική Πληροφορική WEB και ιατρικός φάκελος

40 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Πλεονεκτήματα Tεχνολογιών Web n οποτεδήποτε n από οπουδήποτε

41 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Χρήση Τεχνολογιών WEB Enterprise Infrastructure Information System #1 (RDBMS) Information System #N (legacy) Information System #2 (Doc. Mgt.) Network Web Browsers Web Servers Web Authoring Tools Content Management Tools Site Management & Administration Tools Client Software Development Server Software Development Dev. Tools (C, Perl, CGI, API, etc…) DB- WEB Tool Doc Mgt Web Tool Custom Interface

42 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Στόχοι - Ιατρικός Φάκελος μέσω WEB n Απλοποιεί την προσπέλαση του ιατρικού φακέλου –Αντικαθιστά την ανάγκη για “έγγραφο” ιατρικό φάκελο –Επιτρέπει την προσπέλαση πληροφορίας από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα

43 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 43 Περίληψη Δυνατοτήτων Ενδονοσοκομ/κά Προγραμματισμός εξετάσεων Κρατήσεις κρεβατιών Παραπεμπικά εξετάσεων Αποτελέσματα Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων Ακτινολογικές εξετάσεις Γνωματεύσεις Orders Παραγγελία υλικών - αναλωσίμων Παραγγελία φαρμάκων

44 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 44 Περίληψη Δυνατοτήτων Internet-WWW Οδηγίες στους ασθενείς Τηλεσυνδιάσκεψη Προγραμματισμός Οικονομικά στοιχεία Email Μυνήματα στο ιατρικό / παραϊτρικό προσωπικό Μεταφορά δεδομένων αρχείων - ήχων - video Πρόσβαση στο Internet Δικτυακή δρομολόγηση Δρομολόγηση παραπεμπτικών κατά εξέταση Δρομολόγηση κατά ασφαλιστικό φορέα Δρομολόγηση κατά Γεωγραφική περιοχή

45 Εικονικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Γεννήτρια Ιατρκού φακέλου Ιιατρικός φάκελος Ιατρικό προσωπικό ΜΕΘ Ανάλυση αγοράς Προσωπικό Νοσ/μείου Οικονομικές υπηρεσίες Ερευνητές OLPR SMS Radiology SMS Lifetime Care Record IDX Financial Pharmacy Transcriptions HP CareVue Inpatient Chart HP Patient Monitors PACS Legacy Interfaces Integration Engines File Transport SNA LU3 TCP/IP SNA LU6.2 & TCP/IP Sockets Open APIs

46 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εικονικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Browser Network HTTP Server WWW Server Medical Record Generator Application, Business Logic OLPR Gateway RDBMS Gateway File Transport SNA LU.3 & TCP/IP Int. Engine, HL/7 Gateway System Interface(s) Dept. RDBMS OLPR SMS SMS LCR Dept. Doc. Mgt. Sys. HP CareVue CIS Information Resources

47 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 47 Απαιτήσεις H/W και S/W n Δίκτυο –TCP/IP Ethernet LAN - 100Mbps Fast Ethernet n Web Server-Database server –Pentium Pro PCs ³128MB RAM - 4GB HD –Microsoft Windows NT -Β.Δ. SQL Server V6.5 n MS Internet Information Server :Web Server n Clients –Κοινά multimedia PCs με Web Browsers –Μultimedia δυνατότητες (mini-video cameras, κλπ)

48 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 48 Τεχνολογία

49 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 49

50 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Στόχοι n Αντικατάσταση ανάγκης για “έγγραφο ιατρικό φάκελο” n Ανάκτηση/ αποθήκευση 100% των χρήσιμων ιατρικών δεδομένων n Δομημένη παρουσίαση στιχείων ασθενούς n Διασύνδεση με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα n Οχι επανάληψη στην αποθήκευση στοιχείων

51 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Αποτελέσματα n Ταχύτερη πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα n Προσπέλαση σε γεωγραφικά απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα n Υποστήριξη απομακρυσμένων ιατρείων n Ενιαιοποίηση διαδικασιών - στοιχείων

52 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 52 1 ο Πιλοτικό Σύστημα - Δυνατότητες Εισαγωγή ασθενούς Καταγραφή ασθενούς - Δημογραφικά στοιχεία Προγραμματισμός - ακύρωση εξετάσεων Κρατήσεις δωματίου Αναζήτηση ιατρικού φακελου Προγραμματισμός χειρουργείου Καταχώρηση ιατρικών εξετάσεων - αποτελέσματα Χρεώσεις πράξεων Αναλώσιμα - Φάρμακα - ειδικά υλικά Θεραπεία

53 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 53 1 ο Πιλοτικό Σύστημα -Δυνατότητες Προγραμματσιμός επισκεψεων Φυσιοθεραπείες Μεταφορά σε άλλο νοσοκομείο Εξαγωγή ασθενούς Επιβεβαίωση εξαγωγής Χρεώσεις - Ασφαλιστικές Πληρωμές Δανεισμός υλικών Παρακολούθηση

54 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 54 Αναζήτηση ασθενών

55 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 55 Δημογραφικά στοιχεία

56 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 56 Κλινικά Επεισόδια

57 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 57 Ιστορικό Ασθενούς

58 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 58Ραντεβού

59 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Το όραμα για χρήση WEB : “Οποτεδήποτε - απο οπουδήποτε” Σύνοψη

60 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 60

61 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 61 Προοπτική - Εικονικό Νοσοκομείο

62 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 62 Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής θα καταστήσουν λειτουργικές τις παρακάτω υπηρεσίες n Νοσηλεία και υποστήριξη κατ’ οίκον n Νέα εργαλεία για επείγοντα περιστατικά (μεταφορά ΕΚΓ, video εικόνα, ιατρικός φάκελος) n Λύσεις intranet και διάμεσοι φιλικοί στο χρήστη n Μεταφορά ζωντανής εικόνας μεταξύ LANs n Ζωντανή Εικόνα ίδιας ποιότητα με αυτή της πρωτότυπης video εικόνας (ταχύτητα 3-6 Μbit/s) n Μεταφορά πληροφοριών συμβουλευτικού χαρακτήρα μεταξύ διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων και τμημάτων

63 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 63 Τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη n ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες των πληροφοριών n ΟΡΓΑΝΩΣΗ & “ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ” Οργάνωση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Οργάνωση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Ενημέρωση, εκπαίδευση. Ενημέρωση, εκπαίδευση. Αλλαγή νοοτροπίας, ¨κουλτούρας¨ στον εργασιακό χώρο Αλλαγή νοοτροπίας, ¨κουλτούρας¨ στον εργασιακό χώρο

64 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 64 Τηλεϊατρική ΙΙ Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Τηλεϊατρική ΙΙ Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google