Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ Αριστείδης Χατζησαββίδης Πρόεδρος Aristeidis Chatzisavidis President Аристидис Хадзисавидис Президент

2 2 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΒΕΣ Η ΟΒΕΣ EINAI ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΛΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ) ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΟΠΩΣ ΞΥΛΟ, ΠΟΤΑ Κ.Λ.Π What is OBES obes is a federation that has members enterprise based trade unions from different sectors as wood, drinks etc КАКВО Е OBES OBES е федерация която има за членове съюзи в производствени и търговски предприятия от множество сектори, като дървопреработвателната промишленост, хранително-вкусовата промишленост и др.

3 3 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ OBES activities Дейности на OBES Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Χ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Τo support the struggle of its members for better salaries and working conditions (collective bargains), as well as to improve the human and democracy rights Да подкрепя членовете си в исканията им за по-добри заплати и условия на труд (напр. при колективни преговори), както и да се бори за по-добри човешки и демократични права

4 4 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr Η ΟΒΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ OBES AND EUROPEAN WORK COUNSILS Дейности на OBES H ΟΒΕΣ επειδή έχει πολλά μέλη που είναι σωματεία σε μεγάλες πολυεθνικές ή ελληνικές επιχειρήσεις, δίνει μεγάλη σημασία στην υποστήριξη των μελών της, καθώς και όλων των εργαζομένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την αποτελεσματική συμμετοχή τους σε σχετικά νέους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως τα ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OBES has many trade unions members either in multinational or big Greek companies, so gives a great support to its members and also to all the workers either in Greece or abroad in order to participate effectively to the new European status as the EUROPEAN WORK COUNSILS and the EUROPEAN COMPANY Да подкрепя членовете си в исканията им за по-добри заплати и условия на труд (напр. при колективни преговори), както и да се бори за по-добри човешки и демократични права

5 5 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 1998 HEALTH AND SAFETY AT WORK PLACE (SAFEGUIDE) 1998 ХИГИЕНА И СИГИРНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Practical guide risk assessment at workplace Практически наръчник за определяне риска на работното място

6 6 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) 1999 European Work Councils (EWC) 1999 ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ (ЕРС) ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/45 ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Practical guide for the European directive 94/45 for the European work councils Практически наръчник за прилагане на Директива 94/45 за европейските работнически съюзи

7 7 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr 1999 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ 1999 EUROWORK 1999 ОБУЧЕНИЕ НА СИНДИКАЛИСТИ BOOK AND CD ROM FOR TRAINING TRADE UNION OFFICERS ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ CD ROM ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ КНИГА И CD ROM ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИНДИКАЛИСТИ

8 8 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr 2000 ΜΕΛΕΤΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) 2000 STUDY (the role of the peripheral countries in the European Work Councils) 2000 ИЗСЛЕДВАНЕ РОЛЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗИ

9 9 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 2001 European company - a new institution 2001 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМПАНИЯ – ЕДНА НОВА ИНСТИТУЦИЯ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ general information study Concerns about European company FAQ Обща информация Изследване Проблемни въпроси около Европейската Компания Въпроси и разяснения

10 10 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr 2003 ΕΥΡΩ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ 2003 Euro – unionist 2003 Евро-синдикалист ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΗΝΙΚΑ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 30 ΚΑΙ 31 ΝΟΕΜΒΡΗ (ΑΠΌ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΝ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΟ ΑΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ translation of two ETUC training manuals on EWC training of 20 trade union officers from Greece, Western and Eastern Europe on the 30 and 31 November transnational conference on the1st of December in GSEE Превод на гръцки език на две издания на Европейската конфедерация на работниците на тема Европейските работнически съюзи Обучение на 20 синдикалисти, членове на европейски работнически съюзи на 30 и 31 ноември (от Гърция, Западна и Източна Европа) Международна конференция на 1-ви декември в амфитеатралната зала на Конфедерацията на гръцките работници

11 11 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr 2004 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2004 EWC 10 YEARS EXPERIENCE 2004 ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗИ 10 ГОДИНИ ОПИТ Στρογγυλά τραπέζια ανταλλαγής εμπειριών και εκπαίδευσης συνδικαλιστών Διακρατική ημερίδα 25/1/05 Βιβλίο με εμπειρίες και προτάσεις για αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας για τα ΕΣΕ Round tables for experience exchanging and trade unionists training Transnational conference 25/1/05 Book containing experiences and suggestions for the revision of the EU directive. Кръгла маса за обмен на опит и обучение на синдикалисти Междудържавна конференция 25/1/05 Книга на тема опита и предложенията за преразглеждане на Европейската директива за ЕРС

12 12 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ Η ΟΒΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ All the material are in OBES web site in English and Greek Please visit it and send us your comments in order to improve it Материалите, написани от OBES са публикувани на интернет страницата ни на гръцки и английски език Посетете нашата страница и ни пратете коментарите си, за да я подобрим ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ THANK YOU БЛАГОДАРИМ ВИ


Κατέβασμα ppt "1 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS www.obes.gr ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google